Големина на текста:
БИЗНЕС ПЛАН
ТЕМА:
АВТОСЕРВИЗ ЗА РЕМОНТ НА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
ХІ клас при СОУ „Паисий Хилендарски” гр.Пловдив
ПЛОВДИВ
2011г.
1
1. Резюме
Настоящият бизнес проект се създава за стартиране на малък собствен бизнес -
автосервиз за ремонт на леки и лекотоварни автомобили, смяна на масла, монтаж и
демонтаж на гуми, както и продажба на консумативи за автомобилите.
Предлаганите услуги ще удовлетворяват потребностите на собствениците -
физически и юридически лица - на леки и лекотоварни автомобили, основно втора
употреба. При нарастващия брой на новoрегистрираните автомобили в страната,
основно нов внос, всички собственици ще се нуждаят от бързо и качествено сервизно
обслужване, както и гаранционно след ремонтно обслужване.
Основното ни предимство е, че във фирмата ще работят хора с дългогодишен
стаж в областта на управлението, авторемонтните услуги, както и създадените
професионални контакти с фирми от същата сфера.
2. Увод
2.1 Лични данни за предприемачите.
Дружеството се състои от трима съдружника.
Първия съдружник притежава собствен бизнес в търговията на дребно. В новата
дейност ще разчита на опита си като собственик на авто-сервиз през периода 2004-2010
г.
Втория съдружник е с опит при отчитане на извършените дейности и воденето на
отчета на вложените резервни части и материали и складовите им наличности.
И третия съдружник е с на уменията на счетоводител и притежаващ опит при
разплащанията ни с персонала, доставчиците и бюджета.
2.2 Данни за планираното предприятие.
ООД- е регистрирано в Пловдивския окръжен съд през м.януари 2011 г.
Фирмата е регистрирана по Закона за ДДС.
Капиталът на дружеството е в размер на петдесет хиляди лева, разделен на 100 дяла по
500 лв. единият. Същият е разпределен както следва:
- за първия съдружник – осемдесет и осем дяла по 500лв единият - 44 000 лв.;
- за втория съдружник - шест дяла по 500лв. единият - 3000 лв.;
- за третия съдружник - шест дяла по 500лв. единият - 3000 лв.
Обслужваща банка: Уникредит Булбанк - клон Пловдив.
Предимство на фирмата са както уменията ни в управлението на малки
предприятия, така и натрупания предишен професионален опит в авторемонтната
дейност и създадените контакти, управлението на трудовите ресурси и складовите
наличности, както и на работата в екип.
3. SWOT анализ
3.1 Данни за пазара.
Пазарното търсене и предлагане определя какви стоки и услуги ще се
произвеждат и предлагат. Пазарът е определящият коректив за количеството на
предлаганите продукти и тяхната цена.Към настоящият момент предлаганите сервизни
услуги не съответстват на пазарното търсене и като количество, и като качество, и
позволява разширяване на този сектор от услугите.
ПРЕДИМСТВА НЕДОСТАТЪЦИ
? Готови помещения;
? Качественно оборудване;
? Опит в дейността;
? Собствен капитал;
? Високо качество и професионализъм;
? Липса на точна информация за
потребностите на пазара;
? Недостатъчен опит в след ремонтното
обслужване ;
? Липса на опит в оказването на пътна
помощ в страната;
3.2 Пазарно проучване.
2
При провеждане на анкетното ми проучване сме акцентирали върху определяне
на бъдещите ми клиенти по групи, интересуващите ги услуги в областта на
авторемонтното обслужване и намиране на пазарна ниша за дейността ни. Водещите
променливи на проучването са делението на клиентите ни - дали са физически или
юридически лица и дали са регистрирани по ЗДДС или не. Мястото на сервиза е
подходящо за дейността - в близост до други сервизи и магазини за авточасти и
консумативи и в близост до големи транспортни възли и е лесно за достъп от всички
райони на града. Сервизното оборудване е от лицензиран производител и позволява да
се постигне добро качество на услугите при спазване на технологичността и
безопасността при работа. Помещенията позволяват едновременен ремонт на четири
автомобила и отделно помещение за балансовата машина,смяната и ремонта на гуми.
Складовото помещение е достатъчно за съхранението на нужните резервни части и
консумативи. Тези фактори са в основата на определящите клиентският избор въпроси.
За подчинени променливи сме определили бързината и комплектността на услугите,
при запазване на неизменно добро качество.
Определените от нас цени за различните услуги, са конкурентни, но не най-
ниски, за запазване на фирмения имидж. Освен това за корпоративни клиенти дали
представлява интерес абонаментно обслужване.
3.3 Конкуренти.
Проучването на конкурентите съм извършил чрез анкета сред потенциални
клиенти и на основа на издадени от други автосервизи документи за извършени услуги.
Анкетата сме провели въз основа на следните показатели:
1.Предлагани авто-сервизни услуги;
2.Местонахождение на сервиза;
3.Цена на предлаганите услуги.
4.Качество на извършваните ремонти и услуги;
5.Професионализъм при работа;
6.След ремонтно гаранционно обслужване;
7.Лоялна конкуренция.
3.3.1 Анкета
1. Как избрахте Вашият автосервиз и откъде научихте за него-телевизия, радио,
вестници , рекламна брошура или познати?
2.През последните 3 месеца Вашият автомобил /автомобили/имали ли са нужда от
текущо обслужване или ремонт?
3. Какъв вид е обслужването /смяна на масло, гуми, ремъци, свещи или друго/ и
ремонта /текущ, среден или основен/?
4. Удовлетворени ли сте от качеството, бързината и цената на извършваните досега
услуги?
5. Бихте ли сменили сервиза си?
6. Какво друго очаквате от новия автосервиз?
- качество
- професионализъм
- след гаранционно обслужване
7. Регистрирани ли сте по ЗДДС ?
8. Подходящо ли е местонахождението на сервиза?
9. Бихте ли желали след ремонтна гаранционна поддръжка за извършените услуги и
вложените авточасти и консумативи?
10. Интересувате ли се от абонаментно сервизно обслужване?
11. Имате ли нужда от сервизна помощ в рамките на страната и необходимост от
теглене на повреден автомобил?
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 юни 2021 в 14:12 потребител
07 юни 2021 в 20:25 потребител
07 юни 2021 в 15:23 студентка на 29 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Геолого-географски факултет, специалност - Регионално развитие и политика, випуск 2021
07 юни 2021 в 14:51 в момента не учи
05 юни 2021 в 01:28 студент на 24 години от София
28 май 2021 в 15:51 потребител на 39 години
27 май 2021 в 19:40 в момента не учи на 41 години
27 май 2021 в 15:34 в момента не учи на 31 години от София
19 май 2021 в 10:40 родител на 49 години
11 май 2021 в 20:41 потребител
 
Подобни материали
 

Влияние на разпределението на спирачните сили между колелата


Поради неоползотворените резерви и важната роля, която играе спирачната динамика за безопасността на движението, ще анализираме по-подробно причините и възможностите за оптимизация на конструкцията на спирачната система...
 

Опорно-теглителна проходимост на автомобила


Способността на машината да преодолява естествени и изкуствени препятствия на местността с достатъчно висока средна скорост се нарича проходимост...
 

Управляемост на автомобила


Спо­соб­ност­та на ма­ши­на­та да из­ме­ня нап­рав­ле­ни­е­то си на дви­же­ни­е­то в съ­от­ветствие с уп­рав­ля­ва­щи­те въз­дейс­т­вия без на­ли­чие на стра­нич­но плъз­га­не и опасност от стра­нич­но об­ръ­ща­не...
 

Ускоряемост на автомобила


При ана­ли­за на си­ло­вия ба­ланс, мощ­ностния ба­ланс и ди­на­мич­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка бе­ше изяс­не­но, че ус­ко­ре­ни­е­то на ма­ши­на­та не­пос­ред­с­т­ве­но се из­ра­зя­ва чрез ди­фе­рен­ци­ал­ните урав­не­ния за дви­же­ние...
 
Онлайн тестове по Автомобили, трактори и кари
Автотранспортна техника. ДВГ
изпитен тест по Автомобили, трактори и кари за Ученици от 9 клас
Тест за текуща проверка на знанията по предмета "Автотранспортна техника". Въпросите имат само един верен отговор.
(Много лесен)
18
7
1
4 мин
15.10.2019
Тест по хидравлични и пневматични устройства за 11-ти клас
професионален тест по Автомобили, трактори и кари за Ученици от 11 клас
Тест по Хидравлични и пневматични устройства в АТТ предназначен за проверка нивото на знания на обучавания. Покрива материала изучаван по учебния предмет. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
20
61
1
06.09.2012
» виж всички онлайн тестове по автомобили, трактори и кари

Автосервиз за ремонт на леки и лекотоварни автомобили - бизнес план

Материал № 699191, от 06 юни 2011
Свален: 1,262 пъти
Прегледан: 1,917 пъти
Предмет: Автомобили, трактори и кари
Тип: План
Брой страници: 8
Брой думи: 1,952
Брой символи: 11,843

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Автосервиз за ремонт на леки и лекотоварни авто ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала