Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ
Днес, ..................... в гр. Плевен се сключи настоящият договор за паричен
заем между:
1. .................................................................................. (име) ,
ЛНЧ ......................................., л.к. № ............................., изд. на ..................
от .........................., с постоянен адрес: ...............................................................,
наричан по-нататък в договора ЗАЕМОДАТЕЛ, и
2. .................................................................................. (име) ,
ЕГН ......................................, л.к. № ............................., изд. на .................
от ........................, с постоянен адрес: ...............................................................,
наричан по-нататък в договора, ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ
като страните се споразумяха за следното:
I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 ЗАЕМОДАТЕЛЯТ предава в собственост на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ, парична сума в
размер на ....................................... (.......................................) лева в пълен
размер, лично и в брой , наричана по-долу ЗАЕМНА СУМА, а ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ се
задължава да върне ЗАЕМНАТА СУМА в пълен размер, лично и в брой при условията
и реда, предвидени в този договор.
Чл.2 Договорът влиза в сила при предаване от ЗАЕМОДАТЕЛЯ на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ
на посочената в чл.1 парична сума.
II СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.3 (1) ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да върне ЗАЕМНАТА СУМА в срок
до ..............20.... г.
(2) ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЗАЕМОДАТЕЛЯ лихва в размер на .............%
(десет процента) от ЗАЕМНАТА СУМА за срока по чл.3, ал.1.
(3) Когато ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ върне заетата сума или част от нея предсрочно, той
не дължи лихва за съответната сума за остатъка на срока.
III ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ
Чл.4 ЗАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи обратно ЗАЕМНАТА СУМА, заедно с
дължимата лихва в срока по чл.3.
Чл.5 ЗАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи ЗАЕМНАТА СУМА, заедно с дължимата
лихва и преди изтичане на срока по чл.3 от настоящия договор и в случай на
неизпълнение, на което и да е от задълженията му по настоящия договор.
IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ
Чл.6 ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да върне ЗАЕМНАТА СУМА, заедно с дължимата
лихва в срока по чл.3 от настоящия договор.
Чл.7 ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да информира незабавно ЗАЕМОДАТЕЛЯ за
всички обстоятелства от значение за финансовото му състояние.
V ЛИХВИ
Чл.8 Ако ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ не върне ЗАЕМНАТА СУМА, заедно с дължимата лихва
в срока по чл. 3 от настоящия договор, дължи на ЗАЕМОДАТЕЛЯ законоустановената
лихва за срока на забавата.
VI ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.9 Условията на настоящия договор могат да бъдат променени при наличие на
съгласие между страните, изразено в писмена форма.
Чл.10 За неуредените от договора въпроси се прилагат разпоредбите на
гражданското законодателство на Република България.
Този договор се състои от две страници и се състави и подписа в два еднакви
оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.
За ЗАЕМОДАТЕЛЯ : За ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ:
/................................./ /................................/

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 яну 2021 в 15:21 в момента не учи на 45 години
30 ное 2020 в 09:02 студент на 26 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - фми, випуск 2020
22 мар 2020 в 20:38 потребител
 
Подобни материали
 

Лихва. Лихвен процент. Цена на финансовите инструменти

23 окт 2007
·
727
·
9
·
1,699
·
409

Същност и роля на лихвените проценти. Теория за търсенето на активи. Цени на финансовите инструменти. Инфлация и лихвени проценти.
 

Задачи за самостоятелна работа по Финанси

21 мар 2006
·
3,336
·
9
·
692
·
698

12 задачи за самостоятелна работа по ФИНАНСИ с отговори
 

Пари и кредит, банкови операции....

05 ное 2006
·
2,213
·
6
·
1,243
·
227

Пари, функция на парите, цена и стойност на парите, банкови операции, финансови пазари.
 

Лихва и кредит

02 дек 2007
·
743
·
22
·
3,517
·
172

За заемателя лихвеният процент е вид глоба за използване на чужди средства, а за заемотодателя лихвеният процент е възнаграждение за отлагане на текущото потребление до въстановяване на отпуснатия кредит.
 

Факторът време и промяна стойността на парите във времето

05 яну 2007
·
961
·
2
·
437
·
203

Бъдеща и настояща стойност на капитала. Нетна настояща стойност.
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
6
1
5 мин
07.08.2018
Финанси - данъци и данъчна политика
изпитен тест по Финанси за Студенти
Примерен тест по финанси - данъци и данъчна политика. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
9
1
17 мин
14.08.2019
» виж всички онлайн тестове по финанси

Договор за паричен заем

Материал № 698366, от 05 юни 2011
Свален: 35 пъти
Прегледан: 70 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Договор
Брой страници: 2
Брой думи: 329
Брой символи: 1,914

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за паричен заем"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала