Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
ПАМЕТ И ИНТЕЛЕКТ
В Древна Гърция, когато обикновените хора изчезват в забравата на
Хадес, те се превръщат в nonumnoi, т.е. в „анонимни”, безиеменни”. „Всяка
минута имам чувството, че убягвам на самия себе си” – възкликва Монтен,
очевидно защото като „човек, напълно лишен от способността да помни”, той
се смята жертва на „ужасно” слабата си памет.”Не усявам да възприема нищо
от това, което виждам – ще изповяда по-късно Русо – виждам ясно само онова,
което си спомням, а разумът ми действа единствено върху спомените”.
Без памет човек се откъсва от себе си, живее само в мига, изгубва
мисловните и познавателните си способности. Светът му се разлита в отломки
и идентичността му се стопява. Той не създава мисли, а само техни
заместители, лишени от трайност поради това, че са останали без спомена за
тяхното пораждане, което е необходимо условие за съзнанието и сапознанието.
Паметта, която е сред най-съществените качества на индивида във всеки
момент от съществуването му, играе още по-важна роля в социалния живот.
Без паметта не са възможни никакъв обществен договор,съюз или спогодба,
няма вярност, нито обещание (кой би си го спомнил?), не съществуват
социални връзки и следователно няма общество, изчезва личната и колективна
идентичност, изчезва знанието, всичко се размесва и е осъдено да загине
поради нвизможността да бъде осъзнато”.
Изследванията показват, че все пак мозъкът пази своите тайни.
Формирането на паметта става посредством екстро и интрорецептори. Всеки
един от тях носи информация в рамките на даден диапазон, чиято основа е в
своеобразната специализация на рецептори, аферентни пътища и корови
клетки. Следователно по отношение на формирането си, паметта съдържа
белези на един многоканален процес. Известно е, че съхранението се
реализира на няколко равнища – логическо, психично, физиологично,
биохимично.
Паметта е многовариантен процес, помнят се различни форми и явления
Налице са различни видове памет – зрителна, образна, двигателна и т.н. С тази
своя характеристика, на паметта се отрежда централно място в останалите
психични познавателни процеси, защото ги подхранва с различни видове
информация.
Паметта се характеризира и с наличието на известна относителна
самостоятелност и операционализираност в протичането на паметовите
процеси и техните качества – скорост, точност, обем, готовност, услужливост и
други, благодарение на които се оформя и динамичната и характеристика.
Паметта се реализира чрез операционализирането на качествата и паметовите
й процеси в много дейности. Това е позволило на учените да я заложат във
висшите технически устройства.
Паметта се характеризира с широк диапазон от качества. Всички те, носят
индивидуален и личностен характер. Усещането и възприятието рефлектират в
запомняне, а мисленето, представите и въображението протичат до голяма
степен на основата на информацията, която паметта носи със себе си. Паметта
заема средищно място в познавателните психични процеси на човека.
Процесите запомняне, съхранение и възпроизвеждане са взаимно свързани,
произтичат един от друг, помежду им е на лице вътрешна детерминираност,
което изгражда динамичната характеристика на процеса памет. Тъй както
запомнянето е немислимо без възприятието, т.е. за да запомним нещо, нужно е
да сме го възприели преди това, така и съхранението е немислимо без
запомнянето.
Всичко, което ние виждаме, чуваме опипваме, помирисваме, опитваме и
чувстваме, естествено не може да бъде съхранено във паметта ни. Видовете
памет се определят според своята времева характеристика и по
информационната форма на своето съдържание. Цялата тази връхлитаща ни
информация преминава през три степени на паметта, представляваща нещо като
филтри на мозъка:
Степен 1: Ултракраткотрайна памет(УКТП)/сетивна памет/
В началния период на запаметяването, който има съвсем кратка
продължителност от порядъка на няколко стотин милисекунди се запазват чисто
сетивните белези на обектите. След по-малко от една секунда те се заместват от
нови сигнали, но все пак за краткия интервал на сетивната памет могат да се
извлекът някои характерни признаци, например, отличителните индивидуални
белези на човешкото лице.
Степен 2: Краткотрайна памет (КТП)
Това е вид памет, която се характеризира с ограничено във
времето задържане или изхвърляне на информацията. Информацията в КП
постъпва от сензорната памет, като необходимо условие за това е
насочеността на вниманието на субекта към информацията.
Степен три: Дълготрайна (дългосрочна) памет (ДП)
Дългосрочната памет има неограничен обем. Тя включва
натрупаната информация, която може да бъде извикана след продължителен
период от време, напр. година. ДП е основно хранилище (резервоар) на паметта,
в което се приема, преобразува и пази за относително дълъг срок цялостният
минал опит на човека - знания във вид на представи и понятия, отношения на
света във вид на чувства, умения, навици, привички, необходими за решаване
задачи в настоящето и бъдещето. Благодарение на ДП личността организира
поведението си в близка,средна и далечна перспектива.
Разстройствата на паметта могат да бъдат количествени
(засилване,отслабване,пълна загуба) или качествени, при които спомените се
променят, или се появяват лъжливи спомени.
Амнезията е количествено разстройство на паметта, което се изразява в
невъзможност да бъдат извикани паметови следи за минал опит. Амнезията
може да бъде функционална, когато паметта е блокирана по психологически
причини (пълно забравяне на тягостни събития) и органична - при мозъчни
увреждания. Разграничават се следните видове амнезия: ретроградна –за
събития , предхождащи определен момент, напр., мозъчна травма със загуба на
съзнанието; антероградна – за събития, следващи след даден момент (напр.
амнезия за период от няколко часа след изнасилване).
Качествена промяна на паметта, при която настъпва напълно несъзнавано
изопачаване на запаметеното носи наименованието аломнезия, наречена още
илюзия на паметта.
Разтройствата на паметта могат да се дължат на редица причини –
нарушения на мозъчните струкрури, генетически заболявания, инфекциозни
заболявания и пр. По-важните от тях са :
Специфични случаи на забравяне. Тези случаи биват породени от
органични причини като нарушено мозъчно кръвоснабдяване, което води до
исхимично увреждане на мозъка, т.е. известна част от мозъка престава да се
кръвоснабдява и това води до състояние на тежка инвалидизация.
Алцхаймерова болест. Основна проява на тази болест е упадък на
интелектуалните и паметови възможности.
Причини за мозъчни увреждания могат да бъдат и инфекциозни болести.
Болест на Хънтингтън. Причина за тази болест са генетични грешки в
метаболизма, наблюдават се влошено изпълнение на тестовете за
интелигентност.
Друга причина може да е афазията породена от тумор, травма или
мозъчен удар. Някой компоненти от нея могат да се разглеждат като езикови-
специфични амнезии. Други причини за нарушения от органичен произход могат
да бъдат: патологични процеси, травми, сътресения, контузии на мозъка,
токсични вещества, тежки метали, отровни газове.
Познати са също тека разстройства с появата на лъжливи спомени-
псевдомнезия наречени още “халюцинации на паметта”. Конфабулация е
разстройство при което “празнините” на собствената памет своеволно се
попълват с измислици.
От векове се мисли, че най- ценен е този, който е най-умен.
Интелигентният, рационален човек е вечен възпитателен идеал на
обществото. Интелектът е базата на познанието, на оцеляването, на адаптацията.
В този смисъл интелигентността е фундаментално свойство на живите системи.
Всяка жива система учи, придобива опит и въз основа на този опит протича

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Памет и интелект

Без памет човек се откъсва от себе си, живее само в мига, изгубва мисловните и познавателните си способности. Светът му се разлита в отломки и идентичността му се стопява...
Изпратен от:
Владимир Николов
на 2011-06-02
Добавен в:
Есета
по Психология
Статистика:
37 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Въображение

03 яну 2011
·
468
·
7
·
1,978
·
680
·
1

Процесът въображение съществува на основата на наличните представи съхранени в паметта на човека, но притежава и способността да създава нови образи. То е фантазна дейност, която се изразява в творчеството и възможността хората да създават образи....
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Емоции

20 сеп 2010
·
202
·
15
·
2,828
·
268
·
1

В основата на всяка емоция стои душевно вълнение, осъзнато или неосъзнато, но винаги изпъква като субективно преживяване. Емоционалното вълнение има свое качество – индивидът винаги преживява точно определена емоция или съвкупност от емоции...
 

Социологична психология – специфика на общуването

31 мар 2006
·
3,871
·
5
·
664

Социологичната психология борави със свой категориален и понятиен апарат, от гледна точка на специфичните процеси, които изследва.
 

Стрес

13 апр 2010
·
255
·
28
·
5,630
·
292
·
1

Нагледен модел на стреса. Онова, което става в нас при стрес. Съвременни модели на стреса...
 
Онлайн тестове по Психология
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
99
1
2 мин
13.03.2015
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
508
2
13.08.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Памет и интелект

Материал № 697064, от 02 юни 2011
Свален: 37 пъти
Прегледан: 89 пъти
Предмет: Психология
Тип: Есе
Брой страници: 5
Брой думи: 1,462
Брой символи: 9,400

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Памет и интелект"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения