Донка Генова
преподава по Математика
в град София
Големина на текста:
Изпитна тема №2:Дейности на строителния
техник
?
свързани с подготвителните работи на
обекта.Откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво.
За начало на строежа се счита деня на съставянето на протокола за
откриване на строителна площадка
и определяне
на строителна линия и ниво,а в
случаите когато такъв не се изисква -датата на заверка на заповедната книга.
Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
се -извършва от лицето,упражняващо строителен надзор за обекта,което съставя
Протокол за откриване на строителна,площадка и определяне на строителна линия
и ниво в който се означават регулационните и нивелачните репери,дадени от
отговорно лице.на техническата служба^ в присъствието на техническото
лице,което ще извършва строежа;.отразяват.се мерките за осигуряване на
безопасни и здравословни условия на труд;безопасността на движението и
опазването на съседните сгради,заварените сгради,мрежи и съоръжения в
имота,които се запазват по време на строителството.Протоколът се съхранява
безсрочно в архива на администрацията която е издала разрешението за
строеж.Препис от протокола се съхранява от.възложителя или от лицето
упражняващо строителен надзор.
• -В тридневен срок от съставяне на протокола за откриване на строителна
площадка и определяне на строителна линия и ниво, а в случаите когато такъв не
се изисква преди започването на строежа, лицето упражняващо строителен
надзор на обекта,представя на органа,издал разрешението за строеж,заповедната
книга на обекта за заверка.В случаите в които разрешението за строеж е издадено
от областния управител или от министъра на регионалното развитие и
благоустройство,заповедната книга се заверява от ДНСК.За строителни
обекти,свързани с отбраната и сигурността на страната, заповедната книга се
заверява от длъжностни лица,определени от министъра на отбраната,съответно от
министъра на вътрешните работи.В заповедната книга се вписват всички
предписания,свързани с изпълнението на строежа,издадени от оправомощените за
това лица и специализираните контролни органи.Тя се съхранява на строежа.
След заверка на заповедната книга,теренът на строителната площадка може
да се разчиства и подравнява за новия строеж.Поставят се временни сгради-
канцелария,складове за материали,евентуално жилищни помещения за
работниците.Добре би било складовете за материали да се намират близо до
местостроежа.
Временното строителство обхваща всички сгради и съоръжения,които трябва да
се изградят като необходими за изграждането на даден обект.Обхватът.размерите и
големината му зависят от големината и характера на строежа.Временното
строителство обхваща складовото стопанство производствени
предприятия,административни и битови сгради
,временни пътища,временно
електроснабдяване.От временното строителство в голяма степен зависи спазването
на срока на строителството.
Техническият ръководител е правоспособно лице,което провежда техническото и
организационното ръководство на всички или. отделни видове СМР на даден
строеж,отговаря за .съответствие .между: проект и изпълнение и осигурява условията
на безопасност и охрана.на труда.Той е лице което има трудови взаимоотношения с
изпълнителя, и е негов представител осъществяващ строителството и го предава в
завършен.вид.Същият осигурява воденето- на цялата документация/проектна и
сметна/отговаря за стопанската дейност,за финансовия резултатна снабдяването, с
материали за движението на работата и механизацията,за безопасността и охраната
на труда/пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве за
завършването- и предаването на обекта.
Към документацията на обекта трябва да има пълен проект за организация и
изпълнение на строителството/ПОИС/,от тях строителния техник трябва да подготви
календарни разчети за необходимите ресурси и строителни материали. Той подготвя и
води дневниците за стоманобетонните, земните
кофражните,армировъчните и
др.работи;формуляри за актуване;формуляри за водене на нарядите на
работниците;книга.за.инструктажите.по ТБТ;книга за транспортните средства на
обекта и др.
При откриване на строителната площадка се съставят следните актове, и
протоколи:
-Образец 1/протокол за предаване и приемане на одобрения проект/-той не е
задължителен.
-Образец 2/протокол за откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво на. строежа/.
-Образец З/констативен акт за съответствие на строежа с издадените строителни
книжа,както и че ПУП е приложен по отношение на застрояването/,съставя се след
бетониране на основите в присъствие на длъжностно лице от общинската
администрация. .-Образец 4/заповедна книга/.
-Образец 5/уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения
инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа/. -Образец
6/акт.за приемане на .земната основа и действителните коти на
извършените изкопни работи/-не е задължителен.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 окт 2020 в 11:06 студент на 34 години от София - ВСУ "Любен Каравелов", факулетет - Строителен факултет, специалност - ССС, випуск 2016
11 окт 2020 в 20:25 в момента не учи на 43 години
26 сеп 2020 в 15:42 в момента не учи на 38 години
13 авг 2020 в 13:23 в момента не учи на 40 години
24 юни 2020 в 19:41 потребител
04 юни 2020 в 14:55 студент на 33 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, специалност - Биотехнологии, випуск 2014
06 май 2020 в 09:13 в момента не учи на 37 години
25 апр 2020 в 15:28 потребител
 
Домашни по темата на материала
Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на довършителните работи на обекта – замазки и настилки
добавена от zhivkodinev4233 23.03.2020
0
20
Подобни материали
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на армировъчни работи на обекта

17 юни 2009
·
712
·
6
·
1,157
·
735
·
3

За армиране в стоителствата се използват кръгли стоманени пръти с диаметър до 40 мм. ...
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на бетонови работи на обекта

21 ное 2011
·
519
·
6
·
1,707
·
718

Видове и класове бетони и приложението им. Бетонът е изкуствен камък, който се получава при втвърдяването на хомогенизирана смес от цимент, вода, добавъчни материали...
 

Дейности на строителния техник свързани с изпълнението на довършителните работи на обекта

03 юни 2011
·
404
·
8
·
3,016
·
674

Разтворите за мазилка са смес от свързващи вещества, добавъчни материали или специални препарати размесени с вода, които с течение на времето се втвърдяват, като образуват каменовидна маса...
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на кофражни работи на фундаменти, стени и колони на обекта.

13 ное 2010
·
853
·
5
·
1,302
·
1,288

1. Материали и технологии за изработването на кофражи на основни конструктивни елементи – единичен фундамент, колона, бетонова стена 2. Приемане и измерване на кофражните работи. 3. Декофриране. 6. Техническо нормиране и технически норми....
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на дървени покривни конструкции.

11 авг 2009
·
750
·
5
·
859
·
826
·
2

За изработката на дървени покривни конструкции в строителството се използва главно иглолистен материал – чам и бор...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
14
5
1
1 мин
30.05.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Дейности на строителния техник, свързани с подготвителните работи на обекта. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

Материал № 696969, от 02 юни 2011
Свален: 538 пъти
Прегледан: 763 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 621
Брой символи: 4,111

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дейности на строителния техник, свързани с подг ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
256

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
198

виж още преподаватели...
Последно видяха материала