Големина на текста:
„Тракийски университет”
Аграрен факултет
Р е ф е р а т
Лечебна физкултура при заболявания на
дихателната и сърдечно-съдовата система
Изработил:
Специалност: Агрономство 2 курс
Проверил: Дата: 17.05.2011г.
гр. Стара Загора
1
Същност – лечебната физкултура /кинезитерапия/ е самостоятелен клон от
науката. В основата на която стои, използването на средствата и методиката на
физкултурата. Обект на кинезитерапията е преди всичко болният човек. От медицината
КТ използва физиологичните и биохимични познания, патофизиологията и др.
механизми на влияние на физ. упражнение върху болния, клиниката на различните
заболявания, хигиената, функционалната диагностика и др. От ФК, КТ използва в
основни линии средствата, общите принципи и общата методика, формите и начините
за прилагане.
Предмет на КТ е теоретичното обосновани за използването на физ.упражнение за
лечение, профилактика, възстановяване и рехабилитация, за всестранното физическо
и духовно укрепване и усъвършенстване на личността на болния и инвалида.
Нейните конкретни научни задачи в това отношение са:
изучаване на влиянието на физическото упражнение върху организма на болния се
разрива закономерностите на това явление.
Изучаване влиянието на обездвижването върху организма на болния
Изучаване патологичните изменения в двигателните функции на организма
Разработва научни-обоснования и ефективни методики за прилагане на КТ при
различни заболявания в зависимост от възрастта, пола и др.
разработва проблемите за мястото и ролята на КТ в режима на болните и за
използване на физическата култура като средство за активен отдих при инвалиди,
хронично болни и др.
разработва методи и тестове за оценка на влиянието и приспособяването на
болния организъм към физическо натоварване, за диагностика на нарушените
функции, на опорно-двигателния апарат и за отчитане ефективността на
прилаганата КТ
разработва научно обособени норми и модели за строителство и изготвяне на
помещения, съоръжения за нуждите на КТ
разработва хигиенните и организационните въпроси свързани с прилагането на КТ,
подготовката на кадри и др.
Корените на КТ могат да се търсят още в дълбока древност. За прилагането на
физическо упражнение като лечебно средство са останали писмени паметници от
ранна епоха 3000г.пр.н.е. в стара китайска книга „Конг фу”Изкуството за човека, от по
късната епоха са индийските книги, които препоръчват задържане на дишането на
върха на момента вдишване, като се обосновават, че задържания въздух очиства
тялото от лошите сокове и възстановявал хармонията между жлъчката, кръвта и
дишането.
В спортната практика също е прието да се говори за рехабилитация на спортистите, но
тук обаче се касае за едновременно възстановяване на здравето с поддържане в
максимална степен на спортна работоспособност и спортна форма на състезателя.
Основно средство на КТ е физическото упражнение. То е строго определено по
форма движение или серия от движения с точно поставена цел. Като допълнително
средство се използват още природните закаляващи фактори слънце, вода и въздух
лечебния масаж и различните пози и положения на тялото.
Физическото упражнение се разделя на 3 големи групи:
по физиологичната характеристика те се групират от отделни признаци по
структура циклични, ациклични и смесени по развиване на качества бързина,
издръжливост и др по характера на мускулното съкращение източници,
изометрични и смесени, по стереотипност двигателните стереотипи стандартни
и нестандартни.
по терапевтично въздействие биват за въздействие върху дихателната
система; върху сърдечносъдовата система; за въздействие върху опорно-
двигателния апарат; за въздействие върху коремните органи; органите на
2
малкия таз, за въздействие върху нервната система. За стимулиране психо-
физическото развитие на децата.
по вид и характер упражненията биват: гимнастически най-многобройни,
приложни трудови, битови, спортове и елементи от тях плуване, някой от
леката атлетика, колоездене и др., игри могат да бъдат забавно-мисловни и
функционално-трениращи, туризъм, народни хора и танци.
Основните методически изисквания и правилата могат да се разделят в следните
групи:
педагогически – състезателност и активност, точност, пълнота и разбираемост
на информацията, която се дава на болния за изпълнение на упражненията,
достъпност от по-лекото към по-трудното.
физиологични индивидуален подход, оптимално натоварване, оптимално
съчетание на общо укрепващото и тясно терапевтично въздействие,
постепенност на натоварването и разтоварването, системност и
продължителност на въздействието, разнообразие на средствата и формите на
ЛФ.
терапевтични своевременност на прилагането на КТ, комплексност на
лечението, профилактична насоченост, приложна насоченост, етапност и
приемственост на лечението, системно медико-педагогически контрол.
Добрият ефект на КТ зависи преди всичко от хигиенните условия в местата за
провеждане, вземането на необходимите предпазни мерки за недопускане на
наранявания и травми, правилното подреждане на програмата за лечение с
оглед на КТ да се включи в нея в най-благоприятния момент.
Периодичността може да бъде съобразно с протичането на болестния процес, а
етапите според здравното заведение в което се провежда лечението.
При острите възпалителни заболявания периодите на КТ съвпадат с периодите
на развитие на болестния процес – период на поява и пълно развитие на болестта,
период на усилване на болестните явления и период на възстановяване.
През периода на развитие на болестта главната задача е да се поддържат
някои жизнени функции на необходимото равнище, да се стимулират други, да се
облекчава известни органи и система чрез създаване на временни компенсаторни
механизми.
Задачите при втория период са да се ускорява нормализирането на функциите
на отделните системи и пътя на стимулиране и активизиране на жизнените
функции. Краят на този период се означава като клинично оздравяване, от този
момент започва възстановителния период. Главните задачи които трябва да се
постигнат са нормализирането на приспособителните възможности за понасяне на
физическите усилия и възстановяване на двигателните навици.
1.Основни симптоми при заболявания на сърдечно-съдовата система
Заболяванията на сърдечно-съдовата система се разделят на няколко групи –
вродени, придобити, органични и функционални, възпалителни и вегетативни. Според
локализацията си заболяванията на сърцето се делят на заболявания на перикарда,
миокарда и ендокарда и коронарните съдове. При заболявания на сърцето са
характерни следните симптоми:
- Задух: за разлика от задуха при белодробните заболявания тук причината не е
във вентилацията, а в това, че кръвта, поради по-бавното и придвижване не може да
изпълнява своята транспортна роля. Това води до хипоксия ( намаляване количеството
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 фев 2020 в 08:17 ученик на 22 години от Дулово - СОУ "Христо Ботев", Паисиево, випуск 2016
27 яну 2020 в 11:38 студент на 46 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Медицински колеж - Бургас, специалност - Рехабилитация, випуск 2021
26 яну 2020 в 15:15 потребител на 22 години
26 дек 2019 в 00:37 студент на 42 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Геологопроучвателен факултет, специалност - Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ, випуск 2017
03 сеп 2019 в 16:00 потребител
13 авг 2019 в 21:32 студент на 32 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Кинезитерапия, Спортна анимация и туризъм, специалност - Кинезитерапия, випуск 2023
 
 
Онлайн тестове по Кинезитерапия
Тест по фармакология
професионален тест по Кинезитерапия за Студенти от 4 курс
Тест по фармакология за 7-ми семестър , четвърти курс Национална Спортна Академия. Въпросите са с един и повече от един верен отговор.
(Труден)
53
49
1
3 мин
10.02.2012
» виж всички онлайн тестове по кинезитерапия

Лечебна физкултура при заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система

Материал № 693915, от 29 май 2011
Свален: 281 пъти
Прегледан: 483 пъти
Предмет: Кинезитерапия
Тип: Реферат
Брой страници: 13
Брой думи: 4,392
Брой символи: 29,058

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лечебна физкултура при заболявания на дихателна ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала