Големина на текста:
ПОЛИТОЛОГИЯТА КАТО НАУКА---Политологистическите идеи имат
хилядолетна история,възникват в дълбока древност,като
съпътстват появата на политиката като социален феномен и
развитието на процесите в политическата сфера на обществото.С
течение на вековете тези идеи се формират в самостоятелна
наука-политология,придобила собствен облик тя се превръща в
една от цариците на хуманитарните науки в съвременния
свят.Възникване на политологията-първите възгледи за
политиката се зараждат още преди новата ера със създаването
на дрвногръцката митическа система и на свързаната с нея
политическа митология.Кулминационна точка в развитието ма
политическите идеи за държавата,властта и законите се достига
при бурния разцвет на древната философска мисъл през
последните векове на старата ера,тогава възникват и двете
класически политически школи-древногръцката представлявата
от Платон и Аристотел и древноримската,представлявана от
Цицерон. С разеаботването на редица фундаментални
политически концепции Н.Макиавели за пръв път поставя
теоретически виждания за политиката,което съвпада с епохата
на буржоазните революций в европа и с това бележи началото на
една забележителна еволюция на политическата мисъл,положила
основите и на съвременната политическа теория.през 1663 в
ъниверситета в геад Упсала се открива първата катедра по
политически наука в света,в САЩ през 1880 се създава първата
школа по политически науки а през 1903 започва да се преподава
и в висшите училищаСъщност на категорията “политика”
Буквално от гръцки означава-“това което се отнася за
държавата”.Самият термин “политика” се разпространява и ства
популярен заради аристотеловия трактат за държавата и
управлението-“Политика”.За същноста на политиката има
множество съждения.разбиранията за политика могат да се
диференцират така:политиката е начин на действия от страна на
опр.организирани органи на властта,политиката е отношение м/у
големи социални групи,класи,слоеве,нации,и др.,политиката е
превръщане на частния интерес в всеобщ,полит.е вид дейност
при която съответният полит.субект е мотивиран от определени
ценности,традиции и т.н.,политиката е съвкупност от действия с
които се вземат някакви решения за развитието на държавата и
обществото,полит.е процес на борба м/ъ прогреса и
регреса,напредъка и застоя,новото и старото,полит.епреследване
на опр.цели чрез използване на стразлични стратегически
методи,политиката,разбрана като деяние чрез което въз основа
на едни или др решения се засягат интересите на една част от
населението,политиката-това е дейност,свързана с очаквани
резултатикато следствие от предварително взети рещения и
т.н.Можем да дефинираме следното понятие-политиката е
специфична сфера на човешката дейност,която изразява
интересите на различни соляни общности,свързана е с
осъществяването на властта и цели постигането на оптимална
хармония м/у отделните групи в държавата и
обществото,основните и елементи са:прагматично-функционална
насоченост,изразява интересите на различни човешки
общности,резултативно оценъчен характер,власт и властни
отношения,хармонизация на обществото.
Предмет и структорен обхват на политологията
Все още въпроса за собствения премет не е изяснен.На
м/ународната конференция ж Париж 1948 се изяснява термина
“политическа наука”,властта и дъържавата са посочени като
основен предмет на политологията и са конкретизирани главните
предметни направления-политическа теория,политическаи
институции,политически партии,социални групи и обществено
мнение,международни отношения.Политологията е синкретична
наука която изучава теорията на политиката,процесите и
явленията в развитието на властта и политическите системи и
отношенията м/у различните социални общности в политическия
живот на обществото.Централен пункт в изследванията на
политологията е политическата система на обществото,защтото
чрез нея се осъществява тясната връзка с властта и
функционирането на властните институции.Съществуващите
трудности относно политологията като предмет на наука се
отразват и при изясняването на структорния и обхват.Но все пак
според авторите на енциклопредията Блекъаел основните
интерпретации могт да се систематизират ж 4 направления-
иатория на политическата мисъл,политическата теория като
процес на изсясняване на значението на нейните фундаментални
понятия,политическата теория като създаване на формални
модели,политичеката теория като теоритична политическа
наука.Основните етапии в развитието на политическата наука
най-общо мгат да се разделят на 2-класически и
съвременен.Клсическият етап съвпада с еволюцията на
политическата мисъл-от античността до средата на 19в.включва 3
подетапа-през ренесанса и просвещението,през древността,през
политичесия апогей на науката през новото време до средата на
19в.Съвременния етап-трудна периодизация и
оценка.Вполитологията се използват най-разнообразни методи за
изседване които могат да се рзделят на 2 групи-сравнително-
исторически и емпирично-социологически.Сред голямото
разнообразия от различни научни методи които се използват в
политологията най-голямо прилойениеима системният подход-
той изучава политическите явления,структори и системи в
цялост,отчиста особеноститена изследователските обекти
иразглейда политическията йижот в неговата
динамика,променливост и изменяемост.Съществена роля има и
сравнителният анализ-метод с който се извърщват сложни
съпоставителни характеристики на дейността на политическите
институции,на държавните органи,наобествени организации и
т.н.Важно място има и икономическият подход-разглежда
политическите актиори като релни участници в политико-
пазарната игра.Друг подход е легалисткият подход-при него се
изследваттрадиционнотеориите за конституционализма,за
разделението на властите и т.н.Също вайен е и
институционалният метод-сварзан към разкриване на основните
белези на поитическите институции-
парламента,правителството,органите на съдебната власт и
т.н.Психологически метод-за изучаване на човешкия фактор в
политиката,изяснява се как отделният човек се отнася към
политическите явления,какви са неговите емоционални нагласи и
колко политическиятпроцес и политиката въздействат
психологически в/у самият човек.Собствените функции на
съвременната политическа наука в общи линии
са:понавателна,прагматична,нормативна.оценъчно-
кредитна,възпитателна,прогностична

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 яну 2021 в 17:40 студент на 33 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Факултет Административни и политически науки, специалност - Политология, випуск 2021
22 май 2017 в 14:46 студент на 56 години от София - Висше училище по сигурност и икономика, специалност - Маркетинг, випуск 2019
03 яну 2017 в 18:28 студент на 24 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - История, випуск 2019
27 май 2015 в 15:59 студент на 47 години от София - Софийски университет , факулетет - Филосовски, специалност - Философия, випуск 2015
27 май 2014 в 01:05 потребител на 28 години
 
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
187
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Политологията като наука-

Материал № 692756, от 26 май 2011
Свален: 67 пъти
Прегледан: 70 пъти
Предмет: Политология
Тип: Пищов
Брой страници: 1
Брой думи: 757
Брой символи: 5,372

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Политологията като наука-"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала