Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
по
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
на
Камен Николаев Еленков, F № 27515, студент в
Магистърски факултет, програма “Право” към НБУ
На тема:
Пробация
2011
Съдържание:
1.Същност на наказанието пробация;
2.Видове пробационни мерки;
3.Неизпълнение на пробационните мерки;
4.Приспадане на пробацията;
5.Пробацията и наказателноправния режим на непълнолетните;
6.Освобождаване от изтърпяване на пробация;
7.Условно осъждане с налагане на пробационна мярка;
8.Пробация и давност;
9.Реабилитация след осъждане на пробация.
1. Същност на наказанието пробация.
В българското наказателно право е уредено наказание, чието съдържание
не е определено в закона и това съдържание ще се индивидуализира от съда,
който налага наказанието.
Понятието “пробация” има латинско значение и се свързва с идеята за
изпитване на нещо или някой. Има за цел да засили контрола и въздействието
върху осъдения, без да е лишен от свобода.
Чл.42а, ал.1 от НК определя този вид наказание като “съвкупност от мерки
за контрол и въздействие без лишаване от свобода, които се налагат заедно
или поотделна”. В ал.2 на същата норма се изброяват общо шест вида мерки.
Пробацията е наказание с определен срок, който започва да тече от деня, в
който осъдение се явява пред пробационния служител (чл.208, ал.1 от ЗИНЗС).
Всички пробационни мерки слезва да се изпълняват по настоящия адрес на
осъдение (чл.205, ал.1 от ЗИНЗС). Има новост относно възможността
пробацията да се изпълнява и по местоработата на осъдения (чл.210, ал.2 от
ЗИНЗС). Това е възможно ако на осъдения му е наложена и пробационна
мярка поправителен труд.
Има възможност да се извършва промяна на местоизпълнението на
пробационните мерки в само два случая: по молба на осъдения (чл.205, ал.2 от
ЗИНЗС) или със заповед на началника на съответната пробационна служба
(чл.205, ал.3 от ЗИНЗС). Липсва уредба относно служебна промяна на мястото
за изпълнение на наказанието.
Характерно за пробационните мерки е това, че те се осъществяват по
настоящия адрес на осъдения така както последния е определен в ЗГР.
Съдържанието на наказанието е съвкупност от ограничения и лишения, на
които се подлага лицето. Пробацията е единственото наказание, чието
съдържание следва да се определя от съда.
2. Видове пробационни мерки.
Пробационните мерки могат да бъдат обособени в две групи –
задължителни мерки и такива, които се налагат по преценка на съда.
Първата от задължителните мерки, които ще разгледам е задължителна
регистрация по настоящ адрес. Тази мярка е посочена в чл.42а, ал.2 от НК.
Предназначението на тази мярка е да осигури възможност за контрол върху
осъдения и в по-малка степен – да го ограничи в извършване на друго
предтъпление. Има превъзпитателно действие, също така засяга възможността
на осъдения за свободно придвижване в пространството. Той трябва да се
явява и подписва пред пробационен служител или определено от него
длъжностно лице (чл.42б, ал.1 от НК). По този начин осъдения не може да се
отдалечи на разстояние.
Тази мярка ограничава осъдения в правото сам да определя начина на своя
живот. Трябва да присъства в седалището на пробационния служител в
момента на явяване за подписване. Освен това задължение на осъдения има и
допълнителна възможност – в ЗИНЗС е предвидено, когато съдът е наложил и
мярката поправителен труд – явяването и подписването в този случай може да
става и по месторабота на осъдения (чл.210, ал.2 от ЗИНЗС).
Втората задължителна мярка е периодичните срещи с пробационния
служител. По този начин се цели да се въздейства върху осъдения,
2
съпоставимо с изпълнение на наказанието лишаване от свобода. Наред с това
се упражнява и контрол върху осъдения.
Съдържание на задължителните срещи с пробационния служител се
свежда до лично общуване на последния с осъденото лице. Тези срещи са
планирани и се провеждат по график, отвърден от пробационния служител
(чл.212, ал.1 от ЗИНЗС).
Има възможност посочена в закона за организиране на извънредни срещи,
които могат да бъдат два вида, в зависимост от субекта, който ги иска – по
искане на пробационния служител (чл.212, ал.2 от ЗИНЗС) и по искане на
осъдения (чл.212, ал.3 от ЗИНЗС).
В системата по чл.42а, ал.2 от НК на трето място и веднага след
задължителните пробационни мерки е посочена мярката “ограничения в
свободното предвижване”. Тази мярка се налага от съда поотделно или
кумулативно. При избора на забраните съдът следва да има в предвид
характера на извършеното престъпление, личността на дееца, възможността
за извършване на ново общественоопасно деяние.
Изпълнението на тази мярка се контролира от пробационния служител или
друго определено от него лице (чл.213, ал.1 от ЗИНЗС).
Първата възможна забрана е за посещаване на точно определени в
присъдата места, райони и заведения (чл.42б, ал.3, т.1 от НК). Тези места
трябва да бъдат точно определени в присъдата.
Забраната може да се отнася както само до едно, така и до няколко места,
райони или заведения.
Втората предвидена забрана е тази за напускане на населеното място за
повече от 24 часа без разрешение от пробационния служител или на прокурора
(чл.42б, ал.3, т.3 от НК). Законът не уточнява кое е населеното място, но то не
може да бъде друго освен в това, в което се изтърпява наказанието.
Упражняването на контрол върху гореспоменатата забрана не е възможно,
ако съдът не я съчетае със задължение за ежедневно явяване и подписване на
осъдения или чрез система за електронно наблюдение (чл.214 от ЗИНЗС).
Разрешение за напускане на населеното място от осъдения се дава от
пробационния служител или прокурорът. Основанията за даване на
разрешение от пробационния служител са изчерпателно изброени в ЗИНЗС.
Третата възможна забрана включена в мярката ограничения в свободново
предвижване е тази за напускане за определ период от денонощието на
жилището, което обитава осъдения (чл.42б, ал.3, т.3 от НК).
В ЗИНЗС е посочена само възможността осъдения да се контролира чрез
система за електронно наблюдение.
Следващата мярка е включване в курсове или програми.
Тази мярка е насочена към изграждане на положителни социални умения и
нагласи на осъдения. Насочена е къмформиране на профисионална
квалификация и умения за законосъобразно поведение (чл.42б, ал.4 от НК).
В ЗИНЗС са предвидени и развиващи курсове за ограмотяване и за
придобиване на умения за намиране на работа (чл.217, ал.2).
Програмите биват два вида – развиващи и корекционни.Участието на
осъдения в тези програми е задължително за него, защото именно участието в
тези програми съставлява съдържанието на разглежданата пробационна
мярка. Съдът определя в присъдата вида на курсовете или програмите, в които
осъдения трябва да участва.
Продължителността на разглежданата мярка е от 6 месеца до 3 години
(чл.42а, ал.3, т.1 от НК).
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пробация

С настъпване на реабилитация се прекратява наказателното право отношение между престъпника и държавата. Наказанието се счита за изтърпяна, когато изтече неговия срок, определен с присъдата. Има изключения на правилото, когато е наложена...
Изпратен от:
kamenel
на 2011-05-26
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
91 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Основи на правото за 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Подготвящ тест по Основи на правото, включващ въпроси за основни понятия по дисциплината. Има само един верен отговор на всеки въпрос. Време за решаване - 20 мин.
(Лесен)
20 минути
10
32
1
1 мин
19.04.2019
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
5
1
4 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Пробация

Материал № 692616, от 26 май 2011
Свален: 91 пъти
Прегледан: 117 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,974
Брой символи: 11,491

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пробация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения