Големина на текста:
Банки и системи за разплащане
Тема 1
Функции на Централната Банка
1.Трансфер на богатството
2.Има право да печата пари /ПРОТО/
3.Кредитиране
Основно правило на банките – спазване на златното съотношение
Предпоставки за регулиране на платежните системи
-осиг.стабилността на финансовата система
-осиг.на контрол върху движението на пари
Задачи на съвременната Централна Банка
1.Да гарантират сигурността на националната парична единица
2.Да осиг.стабилност на финансовата система
3.Да осиг. Сигурна и ефективна платежна система
Безкасово плащане – абстрактно плащане, защото е отделно от самата сделка;
обикновено е въз основа на някакъв д-р
Видове безкасово плащане – чек, акредитив, банков кредит, инкасо, банкова карта
В зависимост от това, кой предприема инициативата за плащането – платеца или
получателя, плащането бива
-Кредитно – по инициатива на платеца – акредитив или превод – банката се задължава
да извърши плащането
-Дебитно – инициатор е получателя – чек и инкасо – банката изисква плащането /не е
задължена да го извърши/
Други видове плащане
-вътрешно банкови, междубанкови, придружени с ценни книжа,
!!! Самурегулиращи се системи са Фондова борса и одитори
Финансова система – има три компонента
1.Финансови посредници
-депозитни – търговски и спестовни банки
-недепозитни – застраховатлени друж.и пенсионни фондове
Функции на финансовите посредници
-намаляване информ.асиметрия
-намаляване на риска чрез диверсификация
-намаляване на транзакционните разходи
2.Финансови пазари и инструменти
3.Органи и механизми за регулиране
Тема 2
С безкасовите плащания се постигат следните цели
1.намалява се паричната маса в обръщение / намаляват се разходите/
2.ускорява се движението на парични еквиваленти /увеличава се рентабилността/
Безкасовите плащания изпълняват две основни роли
1.Правене на пари чрез кредитния мултипликатор
2.ТБ упражняват контрол върху клиентите си
Определение за сетълмент на Европейската Центр.Банка – действие, което ликвидира
задължение между две или повече страни
Определение за сетълмент на БНБ – прехвърляне на парични суми между водени в БНБ
сметки наречени сетълмент сметки
Според Наредба №3 плащанията биват общо 5 – в брой, директен трансфер /акредитив/,
инкасо, чек, банкова карта
Когато за всяко отделно плащане се извършва отделно осчетоводяване – ГРОС
сетълмент
Ако преди грос-а се извърши клиринг – НЕТ сетълмент
Сетълмент, който се извършва едновременно с взетата операция се нар. сетълмент в
реално време
Кореспондентски сметки
Валутно плащане – Nostro /наша/- кореспонд. сметки при двустранни разплащания
Vostro /ваша/
Банката н която е Vostro-то определя условията
Евидентни – доказателствени сметки - няма реално движение на пари / само за
статистика/
Сетълмент мрежа – многостранни кореспондентски отношения
В зависимост от движението на платежния инструмент, безналичните плащания биват 3
вида
1.Наличното плащане – движението на богатството съвпада с движението на платежния
документ
2.Кредитно базирани платежни инструменти
3.Дебитно базирани плат.инструметнти
Видове сетълмент
1.В зависимост от типа на споразумението нетния сетълмент бива двустранен и
многостранен
При многостранния всяка банка урежда своята позиция – в края на деня се извършва
само едно движение
2.Според окончателността и неотменимостта на транзакциите – услове и безусловен
сетълмент
3.В зависимост от времетона обработка на транзакцията – в реално време или отложен
във времето /у нас е отложен/
4.В зависимост от начина на обработка на транзакцията –
-транзакция по транзакция – в европ.централна банка заради часовата разлика
-в пакет – у нас
5.Според нетирането
-нетиране на брутен сетълмент
-нетиране на двустранен нетен сетълмент
-нетиране на многостранен нетен сетълмент
В практиката се срещат четири
Брутен сетълмент разликата е дали има клиринг
Нет сетълмент
Система за брутен сетълмент в реално време /две по две-банка срещу банка/
Транзакциите са неотменяеми – система TARGET на европ.централна банка
Система за брутен сетълмент в края на деня – транзакциите се обработват една по една,
но те са окончателни в края на деня
Система с отложен сетълмент – транзакциите се извършват на нетна основа в бъдещ
период
Система за непрекъснат нетен сетълмент – транзакциите се извършват без забавяне,
като сетълмента се извършва в края на деня
Тема 3
Чрез надзора над платежните системи се цели
1.Да няма системен риск – Междунар.валутна банка
2.Да се избегне ефекта на доминото-Европ.централна банка/системен риск/
3.Да се избегне ефекта на заразата – БНБ
Финансовия надзор в Б-я се осъществява от БНБ и Комисията по фин.надзор
Подхода на надзор при БНБ е институционален
Основни функции на надзора
1.Ограничаване на системния риск
2.Подобряване ефективността на платежната система
Рисковете биват:
1.Количествени – всички без системен риск /кредитен и др./
2.Неколичествени – системен риск
3.Общи – засягат цялата икономика и не са под контрола на банката
4.Специфични-характерни са за банките – напр.кредитен риск
Тема 4
Видове безналични плащания
-Разплащания м/у лица с участието на банката
-Разплащания м/у банки
-разпл. с директни или индиректни участници
Осн.функции на БНБ
БНБ отговаря за , организирането,....поддържане, развитие
-оказва ефективен надзор за ограничаване на системния риск
-интеграция към европ.системи за разплащане
Има три вида с-ми за разплащане-в лв.; в EUR; в ценни книжа
Национални платежни системи
RINGS – система за брутен сетълмент в реално време – обслужва междубанковите
разплащания /всички разплащания се извършват по двойки – това е брутен сетълмент/

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 дек 2018 в 10:04 студент на 54 години от София - УНСС, факулетет - Финансово - счетоводен, специалност - Финанси,счетоводство и контрол, випуск 2016
12 дек 2015 в 19:06 потребител на 31 години
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за студенти
междинен тест по Банково дело за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса за междинно изпитване на студенти от специалност Банково дело. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
52
1
1 мин
12.09.2014
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Ученици от 11 клас
Тестът обхваща част от учебния материал, задължителна подготовка в 11-ти клас. Има въпроси, свързани с видовете плащания, операции на банките и други. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
4
2
1 мин
09.10.2019
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банки и системи за разплащане

Материал № 691976, от 25 май 2011
Свален: 22 пъти
Прегледан: 51 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 962
Брой символи: 6,051

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банки и системи за разплащане"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала