Големина на текста:
TEMA 23
Основни школи и теоретични направления в изследването на
международните отношения. Реализъм и либерализъм, неореализъм и
неолиберализъм. Конструктивизъм и консенсуализъм
Реализъм
Като интелектуален мироглед и съответно като теоретично направление в
социалните науки реализмът съществува още от дълбока древност ,но едва
в периода между двете световни войни , той се оформя като самостоятелна
теория в сферата на международните отношения в ролята на водеща
алтернатива на доминиращата по онова време теория на утопизма. Малко по-
късно в следствие на динамичните промени , които се наблюдават в
международната среда след Втората световна война и новите условия
на Студената война, реализмът заема доминиращата позиция в теорията
на международните отношения , която запазва чак до началото на 80-те
години на XX век. Самата теория на реализма е доста обширна и съдържа
в себе си няколко направления. Класическият реализъм възниква в
междувоенния период в рамките на спора с доминиращата тогава
утопична теория за международните отношения и е развит в трудовете
на учени като Ханс Моргентау, Робърт Щраус, Джордж Кенан и др. Той
обхваща две нива на анализ – ниво международна система и ниво
национална държава. По-късно на поставената от него основа се
оформят другите две по-нови теоретични направления -неореализма и
неокласическия реализъм. Неореализмът, наричан още структурен
реализъм ), развит в трудовете преди всичко на Кенет Уолц , прави опит
да подходи към въпроса за същността на международната политика,
поставяйки акцент върху изследването на структурата и процесите в
рамките на международната система. Докато неокласическият реализъм
поставя ударението върху анализа на ниво отделните държави като
ключови играчи в международната политика. И все пак независимо от
отправната точка на анализ и трите направления на реализма всъщност
се занимават с два съществени въпроса: от една страна какво обяснява
поведението на държавите на международната сцена като цяло и по-
специално с оглед тяхното оцеляване и съперничеството помежду им; и
от друга – какво причинява и обяснява динамиката на международната
система. Оттук и трите направления в Реалистичната школа тръгват от
няколко фундаментални идеи : 1) националните държави са базовите
съставни единици на международната система и ключови участници в
нейните процеси ; 2) юридически те са напълно равнопоставени
1
помежду си на база на суверинитета , който притежават, но се различават
по политическия, военния и икономическия потенциал, с който
разполагат ; оттук 3.) всички национални държави в международната
система се намират в постоянно съперничество и конфронтация
помежду си , за да осигурят собственото си оцеляване ; 4.) всички
държави са рационални играчи , чиито решения са продиктувани от
националните им интереси 5.) по своя характер международната система
е анархична 6.) силата е най-важната концепция при обяснението и
предвиждането на поведението на държавите на международната сцена.
Същността на класическия реализъм може да се обобщи в 3 основни
елемента или принципа – т.нар. 3 “ S statism, survival, self-help – т.е.
националната държава като ключов играч в международната политика,
оцеляването като първостепенната по важност цел на всяка една
национална държава в международната сфера и накрая само помощта , с
други думи разчитането на собствените сили , е единственият според
реалистите ефективен начин държавите да гарантират собствената си
сигурност в анархичната международна среда.
Statism
- за реалистите националните държави са единствените легитимни и
рационални играчи на международната сцена и оттук политическите
субекти с най-голям потенциал за влияние върху политическите
процеси , протичащи в нея..
- една от причините за това е ,че те са единствените субекти в
сферата на МО, които притежават суверинитет. Реалистите тълкуват
суверинитета като върховната власт да се създават и налагат
определени правни норми, респективно определен ред в рамките на
дадена територия спрямо населението, което я обитава, с цел да се
гарантира тяхната сигурност и просперитет. Те също така приемат и
дефиницията , дадена от Вебер, че единствено суверенната държава в
лицето на своите институции притежава монопола над легитимното
използване на физическа сила в рамките на определена територия, като
същевременно се задължава да гарантира вътрешния ред и сигурност
на населението живеещо на тази територия.
- Оттук реалистите приемат, че първата и най-важна задача пред
всяко едно правителство е да създаде и да гарантира вътрешния
ред и сигурност на своето население като цяло , както и основните
права и сигурността на всеки един свой гражданин.
- Всъщност реализмът като теория на МО приема , че щом дадена
страна е суверенна , то тогава проблемът с вътрешния ред и
сигурност в рамките на нейната територия е разрешен. Оттук
следващият по важност въпрос, който всяко правителство трябва
2
да разреши е да гарантира сигурността на своето население и
територия в несигурната и анархична по своя характер
международна среда.
- Международната среда е анархична според реалистичните възгледи
, тъй като при нея липсват каквито и да е легитимно създадени и
достатъчно влиятелни институции, които да установят един
стабилен международен ред, гарантиращ сигурност и мир, така
както това правят институциите в самите държави..
Международната среда представлява просто съвкупност от
суверенни независими държави и затова в нея е невъзможно
създаването на единна върховна власт ( суверен ) ,която да
създаде и наложи някакви норми и принципи на поведение за
всички участници.
- Така в тези анархични условия всяка национална държава
преследва субективните си интереси , базовите от които са
свързани със сигурността на нейната територия и население. А
след като тази сигурност е гарантирана , тя естествено започва да
се стреми към нарастване на нейните икономически, политически и
военни ресурси , които да й осигурят по-голямо влияние над
останалите държави на международната сцена.
- Оттук реалистите естествено достигат до заключението, че
анархията на международната система логично поражда
непрекъсната конкуренция и съперничество между държавите за
повече ресурси, по-голямо влияние и сила в глобален план. На
практика обаче това постоянно съперничество се превръща в
„ игра с нулев резултат „ , тъй като победители и победени
няма , а ролите постоянно се разменят между държавите в
зависимост от конкретните условия и конкретното
преразпределение на силата .
- Така реалистите обясняват своето несъгласие с утопичния / либералния
възглед че международната политика може да се базира на принципи и
идеали ; единственият принцип , който според тях играе някаква роля –
това е принципът за ненарушимостта на границите, произтичащ от
базовия принцип за суверинитета в МО. Въпреки това този принцип за
ненарушимостта много често е пренебрегван и дори е изцяло
неприложим що се отнася до взаимоотношенията между великите сили
и техните по-малки и слаби съседи.
- Тъй като силата е ключовият фактор в теорията на реализма, от
огромно значение е тя да бъде ясно дефинирана и измерена.
Съществуват множество дефиниции на понятието сила, основните
от които са : т.нар. причинно-следствена дефиниция на силата,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 юни 2021 в 17:05 студентка на 32 години от София - Нов български университет, факулетет - Бакалавърски, специалност - Международни отношения, випуск 2009
09 юни 2021 в 18:42 в момента не учи на 38 години
03 юни 2021 в 15:26 студент на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2021
28 май 2021 в 11:12 потребител на 22 години
28 фев 2021 в 11:38 студент на 24 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - исотически, випуск 2018
15 фев 2021 в 10:00 ученик на 20 години от Айтос - СОУ "Никола Йонков Вапцаров", випуск 2021
06 дек 2020 в 13:21 студентка на 43 години от София - Нов български университет, факулетет - Икономика, специалност - Финанси, випуск 2009
24 сеп 2020 в 21:11 студент на 29 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Библиотечно-информационни науки, випуск 2015
18 авг 2020 в 13:44 потребител
27 юли 2020 в 15:30 студентка на 26 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Политология, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Демокрацията

15 юли 2007
·
622
·
21
·
1,342
·
227
·
1

Демокрацията - предпоставки за възникването й, видове и демократични процедури.
 

Либерализъм

01 май 2009
·
147
·
3
·
904

Този материал дава кратко и ясно описание на това,какво представлява идеологията либерализъм, с цел запознаване с политологичната материя...
 

Теоретични виждания за духа на капиталистическото общество и икономическата култура

01 мар 2006
·
426
·
9
·
3,720
·
109
·
1

В общество, в което интересът към политиката е бил по-голям, отколкото към икономиката, е напълно естествено повече да се обсъждат проблемите на политическата, а не толкова на икономическата култура. ...
 

Косовската криза разгледана в международен аспект

22 мар 2006
·
1,055
·
11
·
2,047
·
110
·
2

Курсова работа за международните аспекти в Косовската криза
 

Дания - законодателни промени с оглед на членството й в ЕС

22 мар 2006
·
234
·
6
·
1,159
·
21
·
2

Анализ на промените в законодателството, които е извършила Дания с оглед на членството й в ЕС
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
187
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Основни школи и теоретични направления в изследването на международните отношения

Материал № 691835, от 24 май 2011
Свален: 412 пъти
Прегледан: 523 пъти
Предмет: Политология
Тип: Анализ
Брой страници: 30
Брой думи: 9,439
Брой символи: 61,041

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни школи и теоретични направления в изслед ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала