Големина на текста:
1. Въведение
Държавата е уникален социален феномен, възникнало в процеса на
историческото развитие. Тя е преминала през редица етапи на изменение и
усъвършенстване на нейната същност, социално съдържание и форми, за
да достигне до съвременната държава.
Държавата е особена организация, която притежава множество
характеристики, в зависимост от какъв аспект я разглеждаме или желаем
да я видим. Поради това няма и не може да има всеобхватно и общоприето
определение за държавата.
Според някои държавата е организирана сила, която регулира волевите
отношения между управляващи и управлявани на определена територия.
Според други тя е политическа организация на един народ, установен
върху дадена територия. Други я определят като група от хора, установени
на определена територия, където по-силните налагат волята си на по-
слабите. Някои определят държавата като юридическо олицетворение на
една нация. Според други държавата е правов ред.
Този сбор от кратки определения за държавата показва сложността и
многоплановостта на проблема. Едни автори акцентират на юридическите
особености на държавата, други на правовия ред и т.н. приемливи са онези
становища, които извеждат властта ( суверенитета) на държавата на преден
план. Територията е безспорен белег на държавата, но в първобитното
общество племето също е било установено на определена територия,но
държавата не е съществувала. Именно държавната власт е онзи елемент,
който организира обществото в държавата. Безспорно държавата е
немислима без останалите два атрибута- народ и територия. Те са
абсолютно необходими елементи за установяване на организирана
държавна власт. Тези три елемента - народ, територия и власт, са
градивния материал на държавата.
Държавата е особена политическа организация на народа (обществото),
който живее в границите на определена територия, върху която се
осъществява държавната власт. Това определение няма претенции за
прецизност и изчерпателност, но в най- общи щрихи дава представа за
съдържанието на държавата. То е достатъчно за по-нататъшно изучаване
на конституционно установената държавна организация и държавна власт
в Република България. Цялостното изучаване на различните възгледи за
нейната същност са предимно на учението за държавата. Основа на
предмета на изучаване на предмета на конституционноправната наука са
проблемите на държавната власт в гражданското общество.
2. Критерии при определяне формата на държавно
управление
Проблемът за формите на държавно управление е един от най-
дискусионните, защото политолози, философи, историци, теоритици на
правото, конституционалисти от различни школи определят формата на
държавно управление на основата на различни критерии и оттук идват
съществените различния в определенията. Те са толкова разнородни и
противоречиви, че даже е трудно да се класифицират в групи. Значителна
част определенията имат за основа реално съществуващите форми на
държавно управление, но друга част са плод на абстрактни теоретични
построения.на пример за критерии при определяне на формата на
управление се приема начинът на образуване на държавните органи;
формата и съдържанието на политическата зависимост на правителството
от парламента; способите за осъществяване на държавната власт,
съобразно вида на висшите държавни органи, съобразно характера на
взаимоотношенията на държавните органи и т.н.
3. Монархическа и републиканска форма на управление.
Видове
Класическото разделение на формите на управление е на монархия и
република. Няма съмнение, че те са двете форми, изградени в миналото,
съществуващи и днес. Те се проявяват в множество нюанси. Например
монархията може да бъде абсолютна (ограничена), конституционна или
парламентарна.
Републиканската форма на управление се е обособила в две основни
разновидности: президентска и парламентарна. Президентската в своя
класически вид съществува в САЩ и други държави. Формата на
управление може да бъде и “полупрезидентска”, каквато е във Франция и
други държави.
Парламентарната форма на управление се проявява в различни нюанси в
отделните страни. Поради множеството разновидности на всички тези
форми на държавно управление в науката са сътворени различни
теоретични конструкции, които акцентират на отделни техни
характеристики. Например съществува класификация, според която
формите на управление са : конституционна, парламентарна,
непосредствена демокрация, корпоративна демокрация. Но нима
парламентарното управление не е конституционно? Или парламентарното
управление не може да бъде съчетано с формите на непосредствената
демокрация?
Други автори класифицират формите на управление на представително,
конституционно (кабинетно) и парламентарно. И на тази класификация
може да се възрази почти по същия начин. Нима парламентарното
управление не е представително в съвременния смисъл на тези понятия и
те двете не са конституционни! Авторите на тези класификации са
изхождали от различни критерии и поради това са влагали нееднакво
съдържание в тези определения.
Някои конституционалисти класифицират държавното управление в две
форми: управление на личности и управление на колективите. Безспорно,
че може да се приеме и тази класификация, която всъщност чрез друга
терминология характеризира монархическото (едноличното) и
републиканското (колективното) управление.
Някои съвременни автори у нас се връщат към класификацията на
формите на управление, формулирани от древните мислители, използвайки
родови категории. Според тях те са автокрация, аристокрация и
демокрация. Тази класификация стои твърде близко по съдържание до
формите на политическите режими. Ако се използват по- обобщени
категории, то би могло да се определи че формите на управление са
демокрация и недемокрация. Тази класификация ни дава твърде малко
информация за конкретните форми на държавно управление. Това не са
форми, а по-скоро съдържание на държавното управление, защото всички
известни на историята форми на управление могат да бъдат вместени в
тези две групи.
У нас до 1944 година е получил най-голяма гражданственост възгледът,
според който управление е дуалистично или парламентарно. Под
дуалистично трябва да разбираме президентското управление, каквото е в
САЩ.
Както видяхме, различни критерии се използват за определяне формите
на управление. Но въпреки това в съвременната констиционноправна
наука господства становище, че критерии за формата на държавно
управление е характерът на висшите държавни органи и
взаимоотношенията между тях. Тези критерии дават възможност да
определим мястото и ролята на висшите органи в системата на държавната
организация, които относително адекватно определят същността и
характера на държавното управление.
Всички съвременни държави могат да бъдат вместени в две основни
форми на управление- републиканско и монархическо, които се изявяват в
множество разновидности.
Републиканската форма на управление е парламентарна или
президентска. Парламентарната форма в отделните държава се проявява
чрез различни по характер взаимоотношения между парламента,
изпълнителната власт и държавния глава. Характерът на парламентарното
управление се обуславя и от формата на държавно устройство в

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 юни 2019 в 14:00 потребител
03 юни 2019 в 21:38 потребител
01 юни 2019 в 00:35 ученик на 20 години от София - 101 СОУ "Бачо Киро", випуск 2018
27 апр 2019 в 12:04 студент на 31 години от София - УНИБИТ, факулетет - ФБКН, специалност - Печатни комуникации, випуск 2022
15 яну 2019 в 12:38 студент на 21 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика, випуск 2018
10 дек 2018 в 21:43 студент на 32 години от София - УНИБИТ, факулетет - ИТ, специалност - ИТ, випуск 2019
16 ное 2018 в 14:49 ученик на 25 години от Годеч - СОУ "Проф. д-р Асен Златаров", випуск 2013
24 окт 2018 в 23:15 учител
14 сеп 2018 в 17:23 в момента не учи на 47 години
18 мар 2018 в 14:24 потребител
 
 

Форми на държавно управление

Материал № 691709, от 24 май 2011
Свален: 128 пъти
Прегледан: 162 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 2,969
Брой символи: 20,833

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Форми на държавно управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала