Големина на текста:
Увод
Пазарът на труда е механизъм за разпределение на работната
сила, на човешките ресурси, регулатор на заетостта, на
равновесието между търсенето и предлагането на труд. От тази
гледна точка той е фактор с изключително силно въздействие
върху управлението на човешките ресурси, неговите функции и
дейности (възнаграждение, планиране на потребностите,
фотмиране, обучение и др.).
На пазара на труда се установяват: цената на стоката труд и
съответно броят и равнището на заетост и безработица.
Следователно пазарът на труда е основен регулатор на цената на
труда и на заетостта, респ. на безработицата.
Най-общо пазарът на труда може да се определи като среща
на търсенето и предлагането на труда.
Пазарът на труда е по същество една съвкупност от
различни пазари, на които действуват специфични механизми на
разпределение. На всички от тях паралелно съществуват както
общи, взаимодопълващи се, така и противоричиви интереси
между предлагащите и търсещите труд, между наемните
работници и работодателите.
Основни характеристики на пазара на труда в
България и някои хипотези за неговото развитие
В резултат на особеностите на извършваните
трансформации в икономиката пазарът на труда в България има
следните характерни черти:
Първо. Силно изразено неравновесие на търсенето и
предлагането на труд както в глобален мащаб, така и по
отношение на отделните му сегменти. Неравновесието има
трайни негативни икономически последици.
Второ. Връзките и зависимостите в трудовия пазар са все
още под влиянието на инерционните въздействия в икономиката.
Нарастването на работната заплата проявява висока
инерционност, същото е характерно и за редукцията в заетостта.
Влиянието на производителността върху работната заплата се
модифицира от действието на механизма на регулиране. Цените
1
са един от основните фактори, определящи динамиката на
заплатите.
Трето. Пазарът на труда се развивиа като нехомогенен
организъм, в които са налице тенденции на обособяване,
сегментиране на отделни негови елементи. От друга страна,
забелязват се признаци и на фрагментиране н а отделни групи или
категории от работната сила. Както сегментирането, така и
наченките на фрагментиране на трудовия пазар се дължат на
неефективната конкуренция като среда, в която трудовия пазар се
развива. Друга характерна черта на пазара на труда е
подчертаното му синдикализиране, коет намира израз в
нееластичните връзки между основните макропараметри и
параметрите на трудовия пазар.
Към характеристиките на трудовия пазар се добавят още
неговата относителна либерализация, неадекватната
институционализация и ниска степен на гъвкавост.
Четвърто. Сегментирането намира израз в неразвитостта на
трудовия пазар, проследен чрез развитието на пазара на
умствения труд и регулаторите, управляващи движението и
пренасочването на квалифицираната работна сила. Сред
причините за обособяване на отделни неразвити сегменти на
трудовия пазар са неадекватната му институционализация.
Характерна особеност на състоянието на трудовия пазар е, че
неразвитостта на отделните негови сегменти затруднява
балансираното му развитие и нарушава връзките между разходни
и резултативни величини по отношение на труда.
Пето.Без да са налице достатъчно основания, които да
потвърждават фрагментирането на отделни елементи на трудовия
пазар, петгодишното развитие на трудовия пазар в България
показва тенденции на трайно оформяне на рискови групи. Това са
групите на жените, младежите, дългосрочно безработните, хората
в намалена трудоспособност и някои етнически групи, които по
редица признаци са поставени в по-неблагоприятно,
неравностойно положение на трудовия пазар и постепенно се
оказват изтласкани от него или пък реинтегрирането им в
заетостта става все по-трудно. Оформянето на модел на трудов
пазар, в който рисковите групи присъстват трайно, е твърде
негативно явление, което ще наруши дълготрайно
макроикономическото равновесие на трудовия пазар, ще се
2
отрази върху разходните величини с изискването за много
допълнителни инвестиции с нисък резултативен ефект. От гледна
точка на средната и дългосрочната стратегия на икономическия
растеж се препоръчва разходите за преодоляване на
фрагментирането на трудовия пазар да бъдат направени днес,
като се отчита икономическата възвращаемост в бъдеще.
Шесто. На макроикономическите ефекти на инвестициите в
работната сила следва да се гледа като на важно решение за
изхода от кризисното състояние. Същевременно сегашното
развитие на трудовия пазар показва наличие на елементи на
неравнопоставеност на някои категории от работната сила по
отношение на равния достъп да инвестиции в човека.
Седмо. Изследването на резултативните величини и
зависимости на трудовия пазат по отношение на работната
заплата показва, че динамиката на работната заплата слабо
колерира с темповете на брутния вътрешен продукт и
промишленото производство и нейният принос в брутната
диобавена стойност намалява. Също така се наблюдават процеси
на засилено диференциране и фрагментиране на трудовия пазар
от гледна точка на заплащането на труда.
Взаимовръзката”работна заплата- инфлация” в условията на
децентрализирано договаряне на работната заплата откроява
“компенсационното” въздействие на инфлацията върху работната
заплата. Това прави тази система на договаряне неефективна и
проинфлационна.
Изследването на взаимовръзките на работната заплата и
производителността показва слаба корелация между динамиката
на заплащане и производствените и финансовите резултати на
предприятията. Неадекватното поведение на стопанските субекти
при формирането на работната заплата в зависимост от
производителността е резултат както на действащия регулиращ
механизъм и мекостта на бюджетните ограничения, така и на
монополното положение на отделни производители и на степента
на синдикализзация.
Зависимостта между релната работна заплата и заетостта
показва еднопосочно намаляване. За тази връзка са характерни
инерционността и автономността, като в зависимост от
поведението на стопанските субекти се моделират три типа
поведение: на субсидирани отрасли (висока заетост, високо
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пазар на труда

Пазарът на труда е механизъм за разпределение на работната сила, на човешките ресурси, регулатор на заетостта, на равновесието между търсенето и предлагането на труд. От тази гледна точка той е фактор с изключително силно въздействие върху управлението...
Изпратен от:
noemi
на 2007-12-26
Добавен в:
Курсови работи
по Икономика на труда
Статистика:
535 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Икономика /Ако някой може да помогне дори за някоя от задачите
добавена от yoyobi 06.01.2013
1
77
Подобни материали
 

Заетост и производителност на труда.Показатели за измерване на производителността

28 сеп 2009
·
103
·
2
·
403

Двадесет и втора тема от конспекта по дисциплината Икономика на труда...
 

Стратегическо управление на човешките ресурси

17 ное 2008
·
443
·
6
·
735

Стратегическото управление на човешките ресурси във фирма „БРС” се базира на планиране на човешките ресурси. Което предполага и знането на всички дейности във фирмата...
 

Съвременни форми на стимулиране на живия труд в търговията

25 ное 2008
·
258
·
6
·
1,070
·
117

Съдържа теоретична част относно значението на съвременните форми за стимулиране на персонала в дадена фирма и класификацията на тези форми.
 

Безработицата в България

20 дек 2007
·
387
·
11
·
2,345
·
253

Безработицата е ново социално явление в българската действителност след Втората световна война. Тя обаче е типична за пазарното стопанство черта. Безработицата съпътства общественото развитие от възникването на свободните пазарни отношения и...
 

Обучение и развитие на персонала

30 мар 2008
·
846
·
16
·
3,394
·
355

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест по икономика на труда за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на труда, Шопов, УНСС, за студенти от 2-ри курс. 13 въпроса, всеки от тях има по повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
20
3
5 мин
23.11.2016
Тест икономика на труда
междинен тест по Икономика на труда за Студенти от 2 курс
Теста е междинен и е предназначен за студенти по предмета "Икономика на труда". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
93
1
04.10.2013
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Пазар на труда

Материал № 69099, от 26 дек 2007
Свален: 535 пъти
Прегледан: 145 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 1,396
Брой символи: 12,986

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пазар на труда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения