Големина на текста:
Регионални изследвания и стратегии
Теоретични основи на регионалните изследвания – те са процес на
набиране, обработване, анализ, обяснение на резултатите и предлагане на
обосновани, оптимални решения. Обект на изследване е териториалната
единица ( област, община, район, кметство и др. )
Предмет на изследването е всичко, което се намира в територията.
По – конкретно природни: природни комплекси, демографски състав,
население, безработица, инфраструктура и т.н. – Учебника стр. 7
Икономически инструментариум.
Под икономически инструментариум разбираме методите за извършване
на регионални изследвания. Тези методи представляват определен начи
нза сбор от правила за последователно обработване, анализ и оценка на
данните за даден обект в миналото и настоящето с цел да се получи нова
информация за бъдещето развитие.
Регионалите политики на развити страни членки от ЕС.
Швеция и Финландия. За тях ключови са географските фактори.
Централните и източно европейските страни, в които се проявяват 1те 2
гр.от регионални проблеми усложнени от вътрешната среда. В тази група
страни акцентът следва да се постави върху икономическото развитие.
Австрия – ползва се регионална иновационна премия.
Стимулирането с тази премия се състои от 2 компонента:
-Инвестиционна премия, тази премия може да достигне 20% в
някои райони.
-Премия за заетост, тази премия е допълнение към
инвестиционната. Тя е към 10 % цялата премия става 30%
допустими разходи.
Регионален преференциален заем. Този механизъм е въведен по
време на следваната европейска възстановителна програма към плана
„Маршал”. Този механизъм и днес се използва. Лихвата варира между 4%
и 7%. Заемите се предоставят за 8 години с гратисен период от 2 до 3
години.
Регионална инфраструктурна програма, цели подпомагането на
инфраструктурни проекти в периферните райони. Ръководи я
министерството на транспорта.
Програма за подпомагане на регионалното развитие. Тя предоставя
субсидии на отделни региони за изпълнение на регионални планове за
развитие. Размерът на субсидията зависи от проекта.
Кредитиране на малкия бизнес. Схемата се ръководи от
министерството на труда. Подпамагат се създаването на малки
предприятия.
Австрия е федерална държава, която иам 9 провинции.
Отговорността по реализацията на регионалната политика заложена от
регионалните стратегии се поема от федералните власти. Канцлерът е
координатор във всички действия на министерство на селското
стопанством което се преполага, че трябва да стабилизира селските
райони. Критериите, по които се определя един район за подпомагане са:
-висока структурна безработица
-брутен регионален продукт на човек от населението
Подкрепата е в следните приоритетни дейности:
-преработваща промишленост
-строителство
-услуги ( туризъм и др.)
Белгия притежава следните основни механизми на регионални
политика в заложени в регионалните стратегии:
-лихвени и капиталови субсидии
-държавни гаранции
-данъчни ваканции
-премии за работни места
Лихвената субсидия изразява намаляването на лихвения процент и това
стига до 5%в продължение на максимум 5г. Има и изключение като
допълнителното намаляване на лихвения процент при положение, че
инвестицията включва водещи технологии с прогресивно развитие.
Капиталовата субсидия е фиксирана субсидия за създаване,
разширяване, модернизиране на индустриални и обществени услусги.
Централаната администрация е отговорна само за осигуряване на
законодателна рамка. А регионите носят пълната отговорност за
осъществяването на законодателните решения. Решенията за отпускане
на субсидиите се вземат на регионално ниво – финансират се от
регионалния бюджет. Белгия има 3 района и 10 провинции.
Подпомагането на регионите се определя на ОСНОВНИ и ДОПЪЛНИТЕЛНИ
критерии:
-Основни – равнище на безработица, равнище на брутен доход,
регионален продукт на чове.
-Допълнителни – тенденции на заетостта, индустриална
структура, миграции, демографски фактори.
Приоритетни дейности за насочване на финансите:
-услуги
-строителство
Германия – финансово субсидия формираща се на паритетн иначала от
федералния бюджет и този на провинциите в зависимост от типа на
региона. В нови източни провинции отпуснатите бюджетни средства са
значително по-големи от тези на запад провинции. Тази инвестиционна
субсидия обхваща всички проекти за строителство, за нови или
разширение на съществуващи предприятия. В допълнение на основната
капиталова субсидия се предоставя и специална такава за създаването на
високо квалифицирани работни места с цел създаването на иновативни
технологии. Размерът на субсидията е различен за малки фирми, средни и
големи предприятия. За фирмите варира в зависимост от проблемната
зона 18 – 35 % а за малките и средните от 28 – 50 % в зависимост от
проблемната зона.
Регионален преференциален заем.
Той е предназначен за малки и средни фирми, които не могат да получат
капиталова субсидия. Схемата включва предприятия с не повече от 2000
работни места. Заемите са дългосрочни с 2г. Гратисен период.
Подпомаганите региони се определят на базата на следните показатели:
-брутен вътрешен продукт БВП на човек от региона
-доходи от заплатите на заетите
-процент на безработица
-комбиниран индекс за развитие на инфраструктурата
Проблемните зони се определят като зони по програми „ Съвместни адачи
за регионионално икономическо развитие”. Зони със специални програми
и провинциални зони. Формират се както следва:
Зона А – структурно слаби районив новите провинции.
Зона B – структурно силни райони.
Зона C – подпомагани рахони в старите провинции. Приоритетни
дейности:
-преработваща промишленост
-туризъм
-услуги свързани с износа
Гърция – регионалната политика заложена в регионалната стратегия е
централизирана. Решенията за оказване на помощ се вземат от
министерството на националната икономика. На регионално ниво с тези
проблеми се занимават регионалните власти, службите за регионална
политика и развитие, националните организации за малки и средни
предприятия и занаятчийство. На регионално ниво се вземат решения за
предоставяне на средства само по малки проекти. Гърция е разделена на
4 региона. Региона А – Атина и Солун и за него не са предвидени стимули
с изключение на случаите на специално инвестиране в индустиалните
зони. Финансовите инструменти, които се използват са:
-данъчни преференции ( не се предоставят на проекти, на които
вече са предоставени други помощи като инвестиционни
субсидии, лихвени субсидии и др. )
-инвестиционна субсидия – размерът й е фиксиран процент от
разходите и варира в зависимост от региона, дейността и
размера на проекта. Решение за вземане на субсидия се взема от
парламента. Субсидията има тван и той може да се превиши
само изключение тоест ако проекта за производство или
туризъм е с голямо национално значение.
-Лихвена субсидия – този механизъм се използва само за проекти
ползващи инвестиционна субсидия. Субсидията е с лихвен
процент на дълга и средни срочни заеми. Размерът на
субсидията е 60% от лихвените плащания за региони A,B,C и 70%
за регион D – най-проблемен.
-Укорена амортизация – амортизационни отчисления варират
между 20 – 150 % в зависимост от региона и броя работни места
в предприятието. Приоритетни дейности за насочване на тези

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 апр 2021 в 19:36 студент на 35 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Исторически факултет, специалност - география и икономика, випуск 2021
 
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
5 мин
04.10.2012
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Регионални изследвания и стратегии

Материал № 690687, от 21 май 2011
Свален: 37 пъти
Прегледан: 56 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,112
Брой символи: 7,418

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Регионални изследвания и стратегии"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала