Големина на текста:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КУРСОВА ЗАДАЧА
на тема: “ПРАВНА УРЕДБА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ
ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Изготвил: Кристина Рачева Проверил:
фак. № 077304
Русе, 2008
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД
I.СЪЩНОСТ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
ІІ. Общински съвет – орган на местно самоуправление.
ІІІ. Кметът в системата на местното самоуправление.
ІV. Отношения между общински кмет и кмет на район или кметство
V. Отношения между областен управител, общински съвет и кмет
VІ.Отношения между областен управител и общински кмет
VІІ.Отношения между общински кмет и общински съвет
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНЕ ЛИТЕРАТУРА
УВОД
Провеждането на административната реформа у нас бе продиктувано от
новите социални реалности в нашата страна. С приемането на новата Конституция в
държавния механизъм бяха положени съвършено различни принципи в сравнение с
тези при действието на конституциите от 1947 и 1971. Основен принцип сред тях е
принципът на децентрализация на правомощията на централната държавна власт и
въвеждането на местното самоуправление. Местното самоуправление, разглеждано
като правен принцип, дава възможност на гражданите и на избраните от тях органи в
общините сами да решават местните си дела.
I.СЪЩНОСТ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Според Европейската харта за Местно самоуправление (чл.3, ал.1) под
местно самоуправление се разбира правото и реалната възможност за местните
общности да регулират и да управляват в рамките на закона, на тяхна отговорност и
в интерес на тяхното население, съществена част от обществените дела. По-
нататък са установени и формите, чрез които то се осъществява. Това са съвети и
събрания, чиито членове са избрани от гражданите. Хартата определя, че те трябва
да бъдат избрани в резултат на свободни, трайни, равни, преки и общи избори. Тези
съвети и събрания могат да формират местни изпълнителни органи.
Според чл. 135 от Конституцията територията на Република България се дели
на общини и области. Всяка община притежава своя специфична характеристика,
изразяваща се в наличието на особени икономически, социални и културни
потребности. механизмът на местното самоуправление се състои в оптималното
разпределение на правомощията между държавата и местните общности и органи
за задоволяване на материалните и духовните потребности на населението.
Същността на местното самоуправление е реалната възможност на населението
самостоятелно да решава въпросите от местно значение, най-тясно свързани с
неговите нужди. Местното самоуправление е способ за децентрализиране на
държавната власт при нейното осъществяване по места. Децентрализацията
означава прехвърлянето на правомощия от органите на централната изпълнителна
власт на правни субекти, които не са в йерархическа зависимост спрямо тях.
Самоуправлението е съставна част от единната държавна власт, част от
държавното управление на обществото. Според чл. 2, ал. 1 от Конституцията
България е единна държава с местно самоуправление.
Органите за местно самоуправление са публичноправни субекти, които
притежават качества на юридически лица. Правнонормативно са им предоставени
определен кръг властнически правомощия във връзка с осъществяване на
самоуправлението. Притежават автономия в рамките на закона да определят
суверенно своята вътрешна организация и дейност.
Представителния способ за осъществяване на местното самоуправление има
предвид съществуването и дейността на органите на местно самоуправление, а
именно: общински съвет и кметове на общини и кметства.
ІІ. Общински съвет – орган на местно самоуправление.
Общинските съвети са органи, формирани от населението, и чрез тях то се
самоуправлява, като решава основните задачи, свързани със задоволяването на
неговите потребности. Те не се отнасят към нито една от трите власти. Те са
самостоятелни структури за самоуправление, което не значи, че са органи, стоящи
извън системата на държавната организация. Те се намират в зависимост от
централните органи на изпълнителната власт. Министерският съвет осъществява

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 яну 2021 в 09:34 студентка от София - УНСС
 
Подобни материали
 

Правна уредба на взаимоотношенията между органите на местно самоуправление в Република България

25 яну 2010
·
106
·
11
·
3,124
·
84
·
1

Съвременната държава, запазвайки своето правно и политическо единство, разделя територията си на административно-териториални единици с цел да направи управлението по-рационално и по-ефективно...
 

Основните права на гражданите като институт на конституционното право. Правна уредба. Принципи


Гарантирането на правата на човека и основните свободи е един определящ критерии за изграждането на всяка цивилизована и демократична държава, което произтича от нормите на съвременното международно право...
 

Местно самоуправление – конституционни основи, същност и характерни черти


България е унитарна дьржава и като такава, тя е териториално единна. Не се допуска създаването на автономни териториални образувания, характерни за федеративните държави. Местното самоуправление е една от характерните черти на държавното устройство...
 

Областта като административно-териториална единица. Областен управител – компетентност и актове.


Областта е териториално образувание с административно предназначение. Тя се състои от няколко съседни общини. Територията й е територията на включените в границите й общини...
 

Курсова задача на тема: “Правна уредба на взаимоотношенията между органите на местно самоуправление ”

Материал № 689739, от 19 май 2011
Свален: 123 пъти
Прегледан: 155 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,942
Брой символи: 12,361

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Курсова задача на тема: “Правна уредба на вза ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала