Големина на текста:
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
РЕФЕРАТ
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
ДЪРЖАВНА СЛУЖБА. ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
ИЗГОТВИЛ: Павлина Бранкова, специалност: Стопанско управление. Социален
мениджмънт, факултетен номер СМ-12
1
I.Възникване и правна регламентация на държавната служба
Необходимостта да се регулират обществените отношения свързани със
възникването, развитието и прекратяването на държавната служба е възникнала преди
около век.
В броя на Държавен вестник от 21 октомври 1881 г. е публикуван указ на княза за
създаване на Привременен правилник за чиновниците. На този указ е придадена силата
на закон до приемането на закон за чиновниците. Привременният правилник съдържа
две разпоредби: с първата се забраняват политическите агитации, а с втората се
повелява, че чиновниците следва да бъдат лоялни към държавата.
През 1882 г. се появява и първия Закон за чиновниците. С неговото създаване се
цели да се подобри състоянието на чиновниците, да се уреди държавната служба, да
стане тя по-привлекателна. Този закон е фундамента на българското чиновническо
право.
Основните принципни положения в Закона за чиновниците са следните:
– с оглед издигане престижа на чиновническата служба законът предвижда
чиновниците да се назначават от княза с указ по предложение на съответния министър;
установяват се демократични условия за постъпване на служба, а именно -
право на това имат всички български поданици без оглед на произход, вяра и пр. Дава
се и шанс на чужденци, в случай на необходимост, когато за определени служби се е
изисквала теоретична и практическа подготовка и ако няма подготвени съобразно тези
изисквания български поданици;
– предявяват се високи морални изисквания към постъпващите;
– забранява се на лица извършили престъпления да постъпят на държавна
служба. Ако чиновниците междувременно извършат престъпление, се отстраняват от
заеманата служба;
– установява се стабилност на чиновническата служба;
– полага се клетва от постъпващия на държавна служба;
– постановява се носенето на отличителни знаци;
– регламентира се редовното получаване на работната заплата;
– установява се забрана чиновника да се премества от едно ведомство в друго без
неговото съгласие.
Относно статута на чиновника закона за чиновниците постановява следните
основни неща:
Задължения на чиновника:
1. Съблюдаване на закона.
2. Йерархическа подчиненост.
3. Задължително присъствие на работа в работното време.
4. Спазване на служебната тайна.
5. Опазване на престижа на службата.
6. Вежливост по отношение на гражданите.
Права на чиновника, като се акцентира на правата от социален характер:
1. Право на повишение в длъжност.
2. Редовно получаване на заплатата от държавната хазна.
3. Право на едномесечен годишен платен отпуск с възможност за продължаване
до 2 месеца.
4. Право на пенсия.
Регламентирана е също отговорността на чиновниците – гражданска и
дисциплинарна. Привилегии по отношение на отговорността не се допускат.
Още източници:
През 1922 г. се приема закон за държавните служители;
2
Закон за администрацията 1998 г. (изм.);
-Закон за държавния служител 1999 г. (изм.) – последните два
закона са действащото законодателство;
-Постановление на МС №47/2004 г., с което е приет Единния
класификатор на длъжностите в администрацията и наредбата за прилагането на
Етичен кодекс за поведението на служителите в държавната администрация;
-Съществуват и наредби приети по уредбата на държавната
служба, като: наредба за документите за заемане на държавна служба, наредба за
провеждане на конкурсите за държавни служители, наредба за служебното положение
на държавните служители, наредба за условията и реда за атестирането на служителите
в държавната администрация, наредба за длъжностните характеристики на държавните
служители;
-Кодекс за поведението на служителите в държавната
администрация (в това число са и държавните служители).
II.Държавна служба – същност
Административните органи имат трайни и стабилно установени правомощия,
чрез реализирането на които те осъществяват предназначението си в държавното
управление. За функционирането на администрацията е необходима институция, която
да осигурява постоянното и непрекъснато действие на административните органи и
организации. В държавната администрация такава институция е държавната служба.
Държавната служба е свързана с дейността на държавата и с административно-правните
функции на лицата, работещи в държавния административен апарат. Държавната
служба е понятие на административното право и държавната администрация. Тя е
трайно изградена институция, която осигурява непрекъснато функциониране на
държавния апарат за реализиране на държавните цели и задачи.
Държавната служба е неразривно свързана с функционирането на държавния апарат. Тя
съществува не само при държавните административни органи, но и при другите органи,
осъществяващи държавни функции. Държавни служители има в Народното събрание, в
съда, в прокуратурата. Служителите в местната администрация са приравнени към
държавните служители, така че можем да кажем, че държавната служба има и органи на
местното самоуправление. Държавната служба може да бъде дейност подготвяща
осъществяване на материалното производство. Тя е институция на държавата и има за
основно предназначение да реализира държавната политика, държавните интереси,
както и обществения интерес. Чрез нея се осъществяват функциите на държавата. Това
функциониране е свързано с упражняването на държавна власт. При осъществяването й
винаги се действа от името на държавата и затова тя е израз на държавно-властнически
правомощия.
Държавната служба е основен институт на административното право. Тя се
осъществява на основата на правото и е правно-регламентирана. Система от правни
норми, общи и специални, уреждат принципите и правилата на осъществяване на
държавната служба, правата и задълженията на държавните служители, отговорността и
зависимостта между функционирането на държавната служба в различните държавни
органи и звена.
Държавната служба е свързана с дейността на държавата и с административно
правните функции на лицата и работещите в административния апарат. Държавната
служба е дейност на физически лица за изпълнение на определени функции и задачи в
държавните органи на основата на заеманата длъжност в тяхната структура.
Държавната служба не е свързана непосредсвено с производството на
материални ценности. Тя има за задача интереси. Чрез нея се осъществяват функциите
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 мар 2019 в 21:58 студент на 22 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2020
31 авг 2018 в 22:21 студент на 31 години от Велико Търново - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", факулетет - Педагогически, специалност - Социална педагогика, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Централни органи на изпълнителната власт

05 дек 2011
·
127
·
5
·
1,108
·
185

Централни органи на изпълнителната власт в Република България...
 

Местни органи на изпълнителната власт

01 фев 2012
·
45
·
3
·
612

Държавна служба, държавни служители, местни органи на изпълнителната власт, законодателна, съдебна и изпълнителна власт....
 

Органи на изпълнителната власт


Съгласно чл.1 от конституцията на република България властта се осъществява от народа, непосредствено или чрез органите, избрани от него. Оттук идва и оределението за орган на изпълнителната власт като един от видовете държавни органи...
 

Органи на изпълнителната власт


Изпълнителната власт е част от единна държавна власт. Нейното основно предназначение е да осигурява изпълнението на законите, да реализира в практиката вътрешната и външна политика на държавата, формирана от Народното събрание чрез законите...
 

Държавна служба. Понятие. Статут на държавните служители


Понятието “държавна служба” е комплексен правен институт. То не е само на административното право, но и на други правни отрасли. Най-пряко отношение към него има административното право...
 
Онлайн тестове по Административно право
Тест по Административно право за 4-ти курс
изпитен тест по Административно право за Студенти от 4 курс
Тестът е изпитен и съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курас, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
30
7
1
10 мин
17.08.2018
Тест по Административно право и процес за 1-ви курс
изпитен тест по Административно право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 53 въпроса по Административно право. 52 от тях имат само един верен отговор, а 1 въпрос има два верни отговора. Предназначен е за студенти по Право в 1-ви курс. Използвани съкращения: ДВ – Държавен вестник АПК – Административно-процесуален кодекс ВАС – Върховен административен съд АО – административен орган АА – административен акт ИАА – индивидуален административен акт ОАА – общ административен акт НАА – нормативен административен акт АУАН – акт за установяване на административно нарушение НП – наказателно постановление
(Труден)
53
2
1
15 мин
13.08.2018
» виж всички онлайн тестове по административно право

Държавна служба. Държавен служител

Материал № 689718, от 19 май 2011
Свален: 253 пъти
Прегледан: 418 пъти
Предмет: Административно право, Право
Тип: Реферат
Брой страници: 10
Брой думи: 3,582
Брой символи: 23,926

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавна служба. Държавен служител"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала