Големина на текста:
Основи на Правото и Нормативна уредба Тема: Основи на Конституционното правоСтраница 1 от 10
Учебни въпроси:
1. Конституции и Конституционно право
?Възникване и същност на конституциите
?Конституционно развитие на България
?Конституционни норми и отношения
?Предмет и източници на конституционното право
2. Характеристика на Конституцията на РБ
?Юридическа характеристика на Конституцията на РБ
?Основни принципи на Конституцията на РБ
?Обща характеристика на държавните органи на РБ
3. Органи на държавната власт в РБ и техните функции
?Велико народно събрание (ВНС) и Народно събрание (НС)
?Президент на РБ
?Органи на изпълнителната власт в РБ
?Органи на съдебната власт в РБ
1. Конституции и Конституционно право
Възникване и същност на конституциите
Терминът „конституция” (латински – constitutio) означава устройвам, уреждам. Моделът за конституционализма възниква
с победата на буржоазните революции – конституциите закрепват зараждащите се нови обществени отношения и поставят
началото на гражданското общество и на правовата държава (държава, която се управлява по конституция и закони).
Има различни тълкувания на конституцията – реално съотношение на силите в обществото (според Фердинанд Ласал),
съотношение на силите в класовата борба (според Владимир Илич Ленин), обща воля („обществен договор”) на всички
слоеве и членове на обществото.
Думата „конституция” е римска и в началото с нея се означават законите, издавани от императорите. По-късно думата
„конституция” се използва в смисъл на система или сбор от закони, чрез които се управлява една държава – в този смисъл тя
се разбира като даденост, продукт на еволюционно развитие. Французите и американците влагат в конституцията идеята за
обществения договор – конституцията е писмен договор между управляващи и управлявани.
Първите известни конституции са на САЩ (1787 г.) и на Франция (1791 г.).
Основи на Правото и Нормативна уредба Тема: Основи на Конституционното правоСтраница 2 от 10
Приемане на нови конституции или ревизия на съществуващите се извършва под влиянието на 2 факторасмяната
на една обществено-икономическа формация (тип на господстващите производствени отношения) с друга такава и
естественото развитие на обществото и настъпилите съществени изменения в характера на социалните процеси.
С възникването на конституциите възникват и термините „конституционно право” (Великобритания, САЩ) и „държавно
право” (Германия). Поради исторически и национални особености отрасълът, който регулира основните обществени отношения
в една държава, се наименова различно – конституционно право, държавно право, публично право.
В основата на конституционното право са народният суверенитет и естествените права на индивида, а в основата на
държавното право – държавният суверенитет и върховенството на държавната власт. За правовата държава всеки индивид
е висшата обществена ценност под защитата на държавата, ролята на гражданина не се свежда до пълното му подчинение на
всемогъщата държава.
Конституционно развитие на България
България като държава от Аспарух при Симеон и при Асеневци се разпростира до 3 морета, изживява униженията на
византийското и турското робство (равнодушно наречено от някои „присъствие”), възражда се като птицата Феникс за втори
път между р. Дунав и Балкана и отново се разпрострира от р. Тимок до Странджа и от Силистра до Петрич.
Първата България просъществува 337 год (681–1018 г.).
Втората България просъществува 211 год (1185–1396 г.).
Третата България е от 1878 г. и като държава преминава през следните форми на държавно управление:
?Княжество България – до 1885 г.
?Царство България – до 1944 г.
?Народна република България – до 1991 г.
?Република България – от 1991 г.
Началото на българския конституционализъм е след Освобождението в резултат на Руско-турската война 1877–1878 г.
Първата българска Конституция е Търновската – 16.04.1879 г. Тя е конституция на прехода от азиатския феодализъм
към развитие и утвърждаване на капиталистически обществени отношения в България. Установява монархическа форма на
управление. Държавната власт е на принципа на разделение на властите. НС е под опеката на монарха.
Първата социалистическа Конституция е от 04.12.1947 г. Тя е приета в особени условия, когато липсва многопартийна
система. Внася съществени изменения в обществените и държавни структури и променя формата на държавното управление
от монархическо в републиканско. Възприема принципа за единство на държавната власт, а свободният мандат се заменя с
императивен мандат (според него депутатите са отговорни пред своите избиратели).
Основи на Правото и Нормативна уредба Тема: Основи на Конституционното правоСтраница 3 от 10
Конституцията от 1971 г. е приета е за създаване на условия за преход към развито социалистическо общество. Внася
съществени изменения в съществуващата Конституция – ръководната роля на БКП, Президиумът на НС се заменя с Държавен
съвет на НРБ (обсебване на законодателната власт) и други изменения.
Следва Конституцията от 1991 г. (12.07). Тя е компромис между политическите сили във ВНС (спорно твърдение).
След 10.11.1989 г. настъпват съществени промени във всички области на обществения живот, които обуславят
необходимостта от нова конституция за преход към нова обществена система. Тя създава юридическите предпоставки за
преход към гражданско общество и правова държава, като отделя голямо място на правата и свободите на гражданите. През
2003, 2005 и 2007 г. в нея се внасят изменения във връзка с присъединяването към ЕС.
Конституционни норми и отношения
Конституционноправните норми като правила за поведение имат характерните черти на правните норми въобще.
Според нормативните актове нормите на конституционното право са на 3 нива:
?На най-високо равнище са нормите, непосредственно формулирани в Конституцията.
?На второто са нормите, включени в т. нар. конституционни (устройствени) закони.
?На третото са нормите, съдържащи се в особени нормативни актове.
Нормите на конституционното право имат редица особености по съдържание, характер и структура. В повечето норми
отсъстват елементите хипотеза и санкция, имат само диспозиция. Повечето от конституционните норми имат устройствен
характер (регламентират конституирането, организацията и правомощията на държавните органи).
Редица норми са с висока степен на правна абстракция – за да се приложат трябва се конкретизират със закони
(поради това в конституцията има текстове, които препращат уредбата на определени обществени отношения към обикновени
закони). Всички норми притежават стабилност (устойчивост), защото имат продължително битие.
Конституционните правни норми се подразделят по характер (на императивни и диспозитивни) и по съдържание (на
материалноправни и процесуалноправни). Всички конституционноправни норми са взаимосвързани.
Императивна норма в Конституцията на РБ: Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или
унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.
Диспозитивна (препоръчителна) норма в Конституцията на РБ: България е република с парламентарно управление.
С материалноправните конституционни норми се уреждат правомощията на държавните органи и статута на
депутатите, общинските съветници и гражданите.
Процесуалноправните конституционни норми регламентират процесите на осъществяване на публичната власт.
Конституционноправните отношения се пораждат и реализират при осъществяване на народния суверенитет,
публичната власт, правата и свободите на гражданите – при тях поне един от субектите на правоотношението е държавен
орган.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 дек 2019 в 11:44 потребител
 
Подобни материали
 

Юридическа характеристика на конституцията

27 май 2010
·
49
·
5
·
1,445

Юридическа характеристика на Конституцията. Конституцията, освен че е юридически акт, е и акт с подчертана политическа характеристика. Конституцията притежава специфични юридически белези, които я разграничават от останалите правни актове...
 

Основи на конституционното право

Материал № 689684, от 19 май 2011
Свален: 25 пъти
Прегледан: 30 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Тема
Брой страници: 10
Брой думи: 3,086
Брой символи: 20,126

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основи на конституционното право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала