Големина на текста:
Доклад
На тема:
Корпоративни Ценни Книжа емитиране на
акции и облигации. Първично публично
предлагане на БФБ
Изготвил:Елена Георгиева Панталеева
Спец.:Финанси
Курс:III курс
Фак.№:089029
Гр.Свищов
Корпоративните ценни книжа най-общо са ценни книжа, издадени
от акционерни дружества, с цел финансиране на дейността. Те
основно биват капиталови, дългови или деривативи.
Акции Акциите са капиталови ценни книжа и овеществяват право на
собственост върху обособена част от дружеството. Акциите дават
следните основни права: право на глас в общото събрание на
дружеството, право на дивидент, както и право на ликвидационен
дял. Освен това, всеки акционер има право да придобие определен
брой акции (пропорционален на делът му в дружеството) при
увеличение капитала на дружетсвото, което е съпроводено с
временно съществуване на деривативна ценна книга – т. нар. право
Доходноста от акциите се формира от получените дивиденти и от
разликата между покупната и продажната цена (капиталова
печалба) на акциите. При акциите рисковете за инвеситора са по-
големи от колкото при облигациите, но и потенциалната доходност
е значително по-голяма. При наличието на ефективен и развит
пазар акцията, като ценна книга е силно волатилна и отразява
цялата налична информация по отношение дейността на
дружеството емитент, което е предпоставка за използването и като
основен инструмент от сравнително по-спекулативните играчи.
Корпоративни облигации Облигациите са ценни книжа,
материализиращи вземания на инвеститорите от емитента на ценни
книжа, по повод заем, което определя и характера им на дългови
ценни книжа. Доходът за инвеститора в облигации се формира от
лихвените плащания и от разликата между покупната и продажната
цена. Често при издаването на облигациите главницата и/или
лихвените плащания са обезпечени с друг актив (обезпечени
облигации). Корпоративните облигации са сравнително безрискови
инвестиции с предварително определена или плаваща доходност.
Притежателят на облигации се явява кредитор на дружеството
издало облигациите, като вземанията му по изплащане на лихва и
главница са приоритетни по отношение на задълженията спрямо
акционерите. Облигациите са сравнително слабо волатилни ценни
книжа и промяната в цените им е свързано преди всичко със срока
до падежа, размера на лихвените плащания и лихвените нива. Този
вид инструменти са подходящи за консервативните инвеститори и
тези които търсят алтернатива на банковите депозити и ДЦК.
Емитиране на акции
Тя произтича по следния начин
1.подготовка на емисията
2.представяне на необходимите документи пред КФН и
разрешаване на емисия
3.поемане на емисията
4.пласиране на емисията
Подготовката на емисията е много важен , предварителен етап ,
трасиращ бъдещия успех при продажбата на новоемитираните
акции, независимо от това дали тя ще стане в самия кредитен
институт или на борсата. Когато дадено дружество продава за първи
път емисия от акции на фондовата борса, то в повечето случаи това
е деня на неговото въвеждане в борсовата търговия или
превръщането на компанията в котиращо се акционерно дружество.
Кандидат – емитентът, но най – вече избран
инвестиционен посредник извършват задълбочена
предварителна работа по подготовката на емисия.
Емисията се разрешава от КФН на базата на
депозираните задължителни моменти, сред който един
от най – важните е проспектът за първично публично
предлагане.
Сред одобряването на проспекта от Комисията емитентът
или избран инвестиционен посредник имат право да
публикуват съобщение за публично предлагане.
Съобщението се обнародва в ‘’Държавен вестник’’. За
начало на публичното предлагане се приема датата на
публикуване на съобщението.
Актуалната информация също играе голяма роля за да
могат инвеститорите да се запознаят с дружеството и
емисията от нови ценни книжа.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 сеп 2022 в 00:04 студент на 21 години от София - Висше училище по застраховане и финанси, факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2024
 
Домашни по темата на материала
Задача по финансов инженеринг
добавена от slavena.kirilova.9 18.12.2017
1
12
Подобни материали
 

Въведение в инвестициите


1. Същност, значение и характерни особености на инвестициите 2. Инвеститори 3. Акционерно дружество 4. Холдинг 5. Инвестиционни дружества и договорни фондове 6. Дружества със специална инвестиционна цел...
 
Онлайн тестове по Финансови пазари и инвестиране
Тест по финансови пазари за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Финансови пазари и инвестиране за Студенти от 5 курс
Тестът за самоподготовка по финансови пазари и инвестиране съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 5-ти курс.
(Лесен)
10
8
1
2 мин
27.03.2014
Тест по Капиталови пазари за студенти магистри
изпитен тест по Финансови пазари и инвестиране за Студенти от 5 курс
Тестът е фокусиран върху: дефинирани хипотези за ефективност, определение на коефициенти, термини и задачи с изчисляване. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
14
2
3
2 мин
09.11.2016
» виж всички онлайн тестове по финансови пазари и инвестиране

Капиталови пазари

Материал № 687967, от 16 май 2011
Свален: 21 пъти
Прегледан: 44 пъти
Предмет: Финансови пазари и инвестиране
Тип: Доклад
Брой страници: 10
Брой думи: 1,655
Брой символи: 10,562

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Капиталови пазари"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала