Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
Ерик Ериксън
Ранна зряла възраст
по
Ериксън, Е. (1996). Идентичност. Младост и криза. София: Наука
и изкуство.
Жизненият цикъл е сред задължителните координати на идентичността, защото
приемаме, че едва през юношеството съзрява умствено и физически и развива
социалната отговорност, за да изживее и премине кризата на идентичността като
психососиален аспект на пубертета и юношеството. Ерик Ериксън представя човешкия
живот чрез конфликтите – вътрешни и външни, на които виталната личноста отствочва,
излизайки отново и отново след всяка криза със засилено чувство на вътрешна зрялост,
с повишена възможност за преценка и засилена способност „да се справя добре” според
собствените стандарти и тези на значимите други. Авторът набляга на факта, че при
разглеждането на жизнения човешки цикъл не бива да се пропуска епигенетичния
принцип, който постановява, че всичко, което расте, има основен план и че от този
основен план възникват частите, като всяка част има свой период на функциониране до
момента, в който всички части са възникнали, за да създадат едно функциониращо
цяло. Също така е важно да запомним, че:
1. Всеки елемент от виталната личност е свързан всички останали и всички
те зависят от правилното развитие и правилната последователност на
всеки елемент.
2. Всеки елемент съществува в някаква форма, преди да настъпи неговото
решително и критично време.
Всеки етап от жизнения цикъл на човека се превръща в криза и всяка следваща
стъпка е следователно потенциална такава, поради радикалната промяна в
перспективата, като криза се използва тук от Ериксън в генетичния смисъл, за да се
означи повратна точка, критичен период на увеличена нараняемост и засилени
възможности, а следователно и онтогенетичен източник на творческа сила и
маладаптация.
Както знаем, Ериксън обръща изключително голямо внимание на юношеската
възраст и на кризата на идентичността. Но какво става отвъд нея, какво става в живота
на младия човек след юношеството, пред каква криза се изправя той, навлизайки в нов
етап от живота си? Според Ериксън, следващият етап от живота – ранната зряла
възраст, е белязан от кризата на интимността. Само след постигането на
идентичността е възможно формиране на истинска интимност, която е както
противовес, така и сливане на идентичностите. Ериксън упоменава, че няма предвид
само половата интимност, защото тя често предхожда способността да истинска и
взаимна психосоциална интимност с друг човек, било то приятелска връзка, еротичен
контакт или съвместно вдъхновение. Младежът, който не е сигурен в своята
идентичност, е срамежлив и се отдръпва от междуличностна интимност или се хвърля в
контакти, които са „промискуитетни” и са без истинско сливане или отказване от себе
си. Там където младежът не постига такова интимно взаимоотношение с другите, а и с
вътрешните си ресурси, в късното юношество или в ранната зрялост, той може да се
ограничи в силно стереотипизирани междуличностни взаимоотношения или да се
появи чувство за изолация. Ако времената са такива, че има предпоставки за развитие
на безличен тип междуличностови отношения, то тогава човек може все пак да стигне
много далеч в живота, но и да приюти в себе си тежък характеров проблем, който е
двойно по-болезнен, защото той няма да се чувства истински себе си, макар да получава
признанието на другите, че е „някой”.
Противоположното на интимността е дистанцирането: готовността да се
отхвърлят, изолират и ако трябва да се разрушат онези сили и хора, чиито същности
изглеждат опасни за собствената същност. Така дълготрайното последствие от
потребността от дистанциране е готовността да се подсилва собствената територия на
интимността и самотата и да се разглеждат всички външни хора с фанатично
„надценяване на малките различия” между познатото и чуждото. Такива предразсъдъци
биха могли да се използват в политиката и войната, за да осигуряват у най-силните и
най-добрите способността и готовността да се саможертват или да убиват. Остатък от
опасността през юношеството може да се намери там, където интимните,
съревноваващи се и войнствени отношения се преживяват към и срещу тъждествените
на нас хора. Но след като постепенно се очертаят областите на отговорност, която
възрастният трябва да поеме, след като случаите на съревнование, еротична връзка и
враждебност се диференцират един от друг, евентуалността придобива етическият
смисъл, който е белег на възрастния и който побеждава юношеската идеология и
детския морализъм.
Според Ериксън, си заслужава човек да се замисли над простата формула за
смисъла на живота на човек, дадена от Фройд – „Да обича и да работи”, защото тя
придобива все по-дълбоко значение, когато човек се замисли над нея. Защото, когато
Фройд е казал „любов”, той е имал предвид щедростта на интимността, както и
гениталната любов; когато е казал любов и работа, е имал предвид общата трудова
производителност, която няма прекалено много да занимава вниманието на човека, така
че той да загуби правото си или способността си да бъде сексуално или любящо
същество.
Психоанализата е подчертала гениталността като едно от условията на
развитието на пълната зрялост. Гениталността се състои във възможността да се развие
способност за оргазъм, което е много повече от изхвърлянето на полови продукти в
смисъла на „изтичане” на Кинзи. Той включва узряването на интимната полова
взаимност и пълната генитална чувствителност, както и освобождаването на
напрежението от цялото тяло. Това е доста конкретен начин да се докаже нещо за
процес, който в действителност още не е напълно познат. Преживяването на върховната
взаимност на оргазма обаче осигурява висш пример за взаимна регулация на сложни
процеси и понякога усмирява враждебността и потенциалната ярост, причинена от
ежедневните доказателства за противопоставеността на мъжа и жената, на факта и
фантазията, на любовта и омразата, на работата и играта. Такива преживявания правят
сексуалността по-малко натраплива, а садистичния контрол на партньора излишен.
Преди да се постигне такава генитална зрялост, голяма част от половия живот е
един вид търсене на себе си, глад за идентичност; всъщност всеки партньор се опитва
да достигне себе си, или с други думи: половият живот остава един вид генитална
битка, в която всеки се опитва да придобие надмощие над другия. Всичко това остава
част от гениталния живот на възрастния, но постепенно се абсорбира, след като
различията при половете достигат пълната си поляризация в съвместния стил на живот.
Защото преди това установените жизнени сили са помогнали на двата пола да станат
сходни по съзнание, език и етика, за да им позволят едва след това да бъдат различни по
зрял начин. В допълнение на еротичното привличане, човекът е развил и селективност
на „любовта”, която служи на потребността от нова и споделена идентичност. Ако
отяуждението, типично за този етап,е изолацията, т.е. неспособността да се поема риск
със собствената идентичност чрез споделена истинска интимност, такава забрана често
се подсилва от страха от резултата от интимността: поколението и грижите за него.
Любовта като взаимно отдаване, обаче, предодолява антагонизма, присъщ на половата и
функционалната поляризация, и е жизнната сила на ранната зряла възраст. Тя е стражът
на изплъзващата се и все пак всепроникваща сила на културния и личния стил, който
свързва в един „начин на живот” опозициите съревнование и сътрудничество,
производство и размножаване.
Като заключение, Ериксън казва, че психосоциалната сила зависи от целия
процес, който регулира едновременно индивидуалните жизнени цикли,
приемствеността на поколенията и структурата на обществото, защото тези три неща са
възникнали едновременно.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 апр 2019 в 11:05 родител
10 апр 2019 в 16:43 потребител на 34 години от София
05 апр 2019 в 21:29 родител на 36 години
13 мар 2019 в 11:22 студентка от София - Технически университет, випуск 2008
12 мар 2019 в 14:16 в момента не учи на 42 години, випуск 2017
08 яну 2019 в 00:25 потребител
20 ное 2018 в 14:17 студент на 21 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - факултет "Икономически и социални науки", специалност - Маркетинг, випуск 2018
29 окт 2018 в 18:43 студент на 27 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2022
25 май 2018 в 11:07 потребител на 22 години
01 май 2018 в 13:04 в момента не учи на 27 години
 
Подобни материали
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,784
·
5
·
2,185
·
863
·
2
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,107
·
18
·
4,816
·
2,755
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,612
·
22
·
2,400
·
1,443
·
3
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 

Кризисни състояния

24 окт 2006
·
2,311
·
18
·
6,685
·
2
·
4

Със сигурност, хората познават състоянията на криза, както и да ги наричат, откакто съществува човечеството. Сигурно е също така, че хората винаги са разполагали с определен, специфичен за епохата и културата, репертоар от стратегии за справяне с кризите.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,184
3
20.07.2012
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
769
1
25.09.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Ранна зряла възраст

Материал № 687615, от 15 май 2011
Свален: 66 пъти
Прегледан: 113 пъти
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 1,022
Брой символи: 6,288

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ранна зряла възраст"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения