Големина на текста:
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕ УНИВЕРСИТЕТ
“Черноризец Храбър”
Стопански факултет
Курсова работа
Дисциплина :
Държавна власт и държавна администрация
Изготвил: Проверил:
Галина Саръстова Проф. д-р П.Павлов
Фак. № 08111045 Гл.ас. д-р С.Михалева
II курс,ПА
ТЕМА 1/2 въпрос:
Кои са трите базови функции на административната държава ?
Административната държава реализира своите функции чрез изграждане на административни
функции за :
-Определяне , прилагане и налагане на законността при използването на публичната власт(в
това число и помощта на засилващите се изисквания за парламентарен контрол и редица страни
)
-Придобиване , определяне и разпределяне на финансови средства
-Координиране и контрол на използването на цивилни и военни средства за поддържане на
обществения ред и благосъстояние на територията , намираща се под върховната юрисдикция
на държавата.
ТЕМА 2/4 въпрос:
Кои са осемте източника на държавната власт?
Държавната власт се характеризира със способността и възможността на държавните органи да
вземат общовалидни публични решения, да предприемат действия за тяхното изпълнение и за
безусловно спазване на законовите изисквания от всички граждани на държавата.
Източници на държавната власт са :
- Закон
-информация
-връзки
-професионализъм
-обаяние
-облаги
-знания
-административна йерархия
ТЕМА 3/3 въпрос :
Кои са критериите за образуване на държавни органи ?
-Според това, кой ги образува-образувани с пряк избор(Президент,кмет,общински
съвет),образувани от пряко избраните органи (Министерски съвет,Върховен административен
съд)
-Според начина на образуване-чрез избор,назначаване или смесен (квотен) принцип
-Според териториалния обхват на правомощията
Централни органи-техните и действия са задължителни за всички физически юридически
лица на територията на цялата страна
Териториални органи- техните актове и действия са задулжителни за всички лица в рамките
на определената територия
-Според начина, по който вземат решения-те биват колективни и еднолични органи
-Според характера и обема на компетентност
С обща компетентност – действията им се отнасят към всички свери и аспекти на
държавно управление
Със специална компетентност – определен кръг въпроси ограничени по материя, обхват и
сфера.
С функционална компетентност – една функция, която се проявява в дейността на всички
или много държавни органи
Отраслова компетентност – дейност в отделен отрасъл /сфера/ т.е. всички функции в една
сфера.
Органи със смесена компетентност.
-Според източниците на финансиране
На бюджетна аздръжка
На самостоятелно финансиране
На смесено финансиране
ТЕМА 4/2 въпрос :
Кои са най-характерните особености на Съвета на ЕС?
Съветът има шест основни задължения :
1.Да приема европейските закони – за политиките в много области , съвместно с
Европейския парламент.
2.Да координира най-общо икономическите политики на държавите-членки.
3.Да сключва международни споразумения между ЕС и други международни
организации.
4.Да одобрява бюджета на ЕС съвместно с Европейския парламент.
5.Да определя и провежда Общат външна политика на сигурност на ЕС въз основа на
насоките , дадени от Европейския съвет.
6.Да координира сътрудничеството между националните съдилища и полицейските сили
по наказателно правни въпроси .
ТЕМА 5/2 въпрос :
Какво урежда Законът за администрацията?
- структурата на администрацията -основните принципи на организация и нейната
дейност
- длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им
- правомощията на органите на изпълнителната власт
- структурата и организацията на дейността на тяхната администрация
ТЕМА 6/10 въпрос :
Какво е предназначението на атестационния формуляр ?
Атестационен формуляр. Те трябва да съдържа:
показатели, по които ще се оценява трудовото представяне на работника или служителя
кратка или по-подробна характеристика на всеки от възприетите оценъчни показатели
степените на всеки един от възприетите показатели за оценяване и др.
Оценяващият, който разполага с атестационния формуляр, анализира и оценява трудовите
постижения по съответния показател и нанася своята оценка в съответната колона. Ако се
отдаде предпочитания на метода на атестационните формуряли, трябва да се знае, че се
предполага прилагането на аналитичния подход за оценяване на трудовото представяне.
ТЕМА7/1 въпрос :
Какви са същността и предназначението на публичните регистри?
Публичните регистри представляват система за набиране ,обработване ,съхраняване и
осигуряване на публичен достъп.
Чрез публичните регистри се осигурява правото едновременно и на институциален ,и на
граждански контрол върху отделни сфери на дейност на органите на властта и тяхната
администрация,определени със съответни закони ,както и върху имотното състояние на
публични личности.
В държавната администрация работят над 70 национални регистри и информационни системи.
ТЕМА8/3 въпрос :
Какви са от говорностит на дирекция „ Стратегическо планиране и управление „ в
администрацията на Министерския съвет по отношение на държавната администрация?

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Държавна власт и държавна администрация

Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на съответната администрация за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на органа на държавната власт и отговаря за планирането...
Изпратен от:
Минков Даниел
на 2011-05-12
Добавен в:
Курсови работи
по Стопанско право
Статистика:
149 сваляния
виж още
 
 

Държавна власт и държавна администрация

Материал № 685634, от 12 май 2011
Свален: 149 пъти
Прегледан: 211 пъти
Предмет: Стопанско право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,487
Брой символи: 10,801

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавна власт и държавна администрация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала