Големина на текста:
РЕФЕРАТ
По дисциплина:
Конкурентноспособност
На Тема:
Качество на продукцията и
конкурентноспособност на предприятието
Специалност: Бизнес администрация– I I курс
1
Качество на продукцията и
конкурентноспособност на предприятието
Пред икономиката на България винаги е стоял проблемът за качеството на
суровинитe, на материалите и на готовите изделия, който е тясно свързан с
осигуряването на висока производителност на труда и с конкурентноспособността на
продукцията както за вътрешните така и за международните пазари.
Сега на прага на европейския пазар качеството на продукцията и
конкурентноспособността на предприятието ще бъде първостепенна задача на всички
български производители, чиято продукция ще трябва да се конкурира с европейската и
световната.
СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА
Качеството на продуктите е непосредствено свързано с потребителските им
свойства, които определят т. нар. “потребителна стойност” на продукцията.
Потребителната стойност характеризира съвкупността от свойства на продукта и
способността му да задоволява нуждите на населението. Качеството на продукта за
разлика от потребителната стойност изразява степента на задоволяване на една или
друга потребност. Следователно потребителната стойност не трябва да се отъждествява
с качеството,още повече че една и съща потребителна стойност може да бъде полезна в
различна степен и да бъде изразена с различни качествени характеристики.
Качеството на продукцията е динамична величина. Тя непрекъснато се променя
в резултат на промените в свойствата на продукцията от една страна и от друга на
потребностите. Когато се говори за промени в качеството, като правило се разбира, че
става дума за усъвършенстване на качеството.
Повечето понятия, като свойства на качество, показател за качество и други и
методиките, които се използват при окачествяване на материалите и на готовата
продукция са стандартизирани.
ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА
Подобряването на качеството е един от съществените фактори за увеличаване на
пазарния дял на предприятието. То е едно от най-важните направления за налагане и
стабилизиране на предприятието на пазара, за увеличаване на неговата
конкурентноспособност и в крайна сметка по-висока цена на неговата продукция . От
важно значение за високото качество на продукцията е въвеждането на нови машини и
технологии.
Решаваща роля за подобряване качеството на произведените изделия има всяко
едно работно място и като цяло предприятието. На всяко едно работно място се
материализират новите принципи на производство, новите модели, образци,
технологии.
Управлението на качеството се осъществява от държавата, от ведомство териториално,
и от самото предприятие. Ролята на държавата е да изготви закони и нормативни уредби
относно качеството; да изготви държавните стандарти; да съхранява патентованите дела
и други. За всяко едно тези равнища на управление има няколко общи елемента; да се
създадат органи или звена занимаващи се с въпросите на качеството.
2
При понижаване на качеството се получава обратния ефект, което води до
преки загуби за всички, особено за производителя. За производителя загубите се
изразяват в:
-преразход на материали и енергия;
-намаляване на количеството на продажбите;
-неизпълнение на договорирани показатели за качество, което води пряко до
икономически санкции.
При загубване на конкурентните пазарни позиции на фирмата има два изхода:
намаляване на цените или повишаване на качеството.
Първият подход изисква увеличаване обема на производството с цел
неутрализиране на постоянните разходи за единица продукт, но това може да създаде
проблеми при реализацията. Като извод се налага, че най-добрата перспектива за
дългосрочен финансов успех е акцентиране върху качеството на предлаганите
продукти. Потребителят определя качеството като сравнява продукта със собствените
си критерии или с продукт аналог.
При втория подход възниква въпроса за конкурентноспособността.
Под конкурентноспособност на продукта се разбира той да може да бъде
реализиран на пазара при наличие на продукти аналози. Продукцията се смята за
конкурентноспособна, ако тя е способна да осигурява на предприятието производител
печалба на всеки етап от жизнения си цикъл. В този смисъл печалбата на фирмата
производител е обща мярка за конкурентноспособност, тъй като максималната норма на
печалба в дългосрочна перспектива осигурява икономически предимства на фирмата в
сравнение с конкурентите-производители на продукти аналози.
ПЪТИЩА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА И
ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НЕЙНАТА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ
Подобряване на качеството и повишаването на конкурентноспособността на
продукцията е процес, който, както видяхме, е твърде сложен за управление . От една
страна, по хоризонтален разрез управлението на качеството е функция на всички, които
участват във възпроизводствения процес от друга във вертикален разрез, качеството се
управлява на различни равнища държавно, ведомствено, териториално и във фирмата.
Съществуват много фактори, които обуславят равнището на качеството и
неговата конкурентноспособност. Те биха могли да се конкурират в три основни групи:
технически, организационни и икономически.
I.Технически фактори.
1.Научно – технически прогрес:
Повишаване на качеството чрез усъвършенстване на изделията се постига чрез
подобряване на научно- изследователската работа, конструкторската и технологичната
подготовка; подобряване качеството на използваните суровини; подобряване на
използваната техника и технологии; подобряване на техническия контрол;
стандартизация на продукцията и други.
В този смисъл:
- откритието води до получаване на нови знания, доразвиване и
обновяване на съществуващите;
-изобретението води до създаване на нови методи и средства за
приложение на знанията в производството;
-нововъведението е внедряване на нови продукти и технологии и
резултатът е повишаване на производителността на труда, качеството на продукцията е
ефективността на производството.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 апр 2021 в 19:17 ученик на 22 години от Добрич - ОУ "Христо Ботев ", випуск 2016
02 апр 2021 в 20:37 студент на 42 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2024
15 мар 2021 в 19:38 потребител на 23 години от София
25 окт 2020 в 11:26 студент на 52 години от София - Химикотехнологичен и металургичен университет, факулетет - Факултет по химично и системно инженерство, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2022
28 мар 2020 в 15:01 студент на 32 години от Велико Търново - ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", специалност - Финанси, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Анализ на работата по качеството във фирма "Панбекс"

11 май 2009
·
789
·
31
·
6,408
·
654
·
2

Проект по Управление на качеството за Анализ на работата по качеството на фирма "Панбекс", 30 стр....
 

Пищови по управление

13 мар 2011
·
188
·
3
·
2,105
·
310

Материали по управление на качеството, документа съдържа най-важните и основни понятия, определения, видове и т.н...
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по системи от стандарти в международния бизнес
изпитен тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Тест по системи и стандарти в международния бизнес за студенти, изучаващи предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
25
29
1
2 мин
11.07.2013
Управление на качеството
междинен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
27
21
1
5 мин
26.02.2015
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Качество на продукцията и конкурентноспособност на предприятието

Материал № 685312, от 11 май 2011
Свален: 88 пъти
Прегледан: 112 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 2,259
Брой символи: 15,068

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Качество на продукцията и конкурентноспособност ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала