Големина на текста:
Взаимодействие на предприятието
с външната среда
I.Характеристика на външната среда:
1.Косвени фактори:
a.Политико-правни:
1)Политически фактори – включват политическите аспекти в
глобален и национален мащаб, които оказват влияние на
външната среда. Влиянието им се изразява чрез
поведението и дейността на основните политически
субекти (парламент, правителство, президент, синдикати и
др).
2)Система от закони и нормативни актове за регулиране на
бизнеса – насочени са към:
Осъществяване на протекционистична политика;
Защита на производителите от нелоялни конкуренти;
Защита на потребителите от неправомерни действия
на производителите;
Насочени са срещу укриване на мита, акцизи и
избягване на данъци.
ИЗВОД – тези фактори са фактори на макросредата.
Тяхното ежедневно въздействие е почти незабележимо,
защото те постепенно оказват влияние на дейността на
предприятието. Те не подлежат на избор от страна на
предприятието.
b.Икономически – икономическите явления и процеси, формиращи
макро рамката на националното стопанство:
1)
2)БВП;
3)Приходи;
4)Разходи;
5)Спестявания;
6)Заетост;
7)Заплащане;
8)Безработица;
9)Инфлация;
10)Кредит;
11)Ценни книжа;
12)Цени;
13)Лихвени проценти;
14)Валутни курсове;
15)Печалба;
16)Търсене и предлагане;
17)И други.
c.
d.Социални фактори:
1)Социално-демографски – броят на населението и неговата
структура са решаващи фактори за формиране на
потребителското търсене в даден район и в национален
мащаб.
2)Социално-културни битовите навици, традициите,
предразсъдъците, моралните и етични норми на
населението определят потребителските вкусове и
предпочитания на даден пазар.
e.Природни фактори – определят заплахите, възможностите и
предимствата за предприятието. Произтичат от следните
тенденции в изменението на природната среда:
1)Недостиг на суровини и материали предприятието се
ориентира към търсенето на ефективни заместители;
2)Преразход на електроенергия – трябва да се ориентира към
енергоспестяващи технологии;
3)Замърсяване на околната среда – свързано с откриването на
нови пазари за измерителни и пречиствателни устройства и
разработване на нови технологии за рециклиране и
унищожаване на отпадъците.
f.Технологични фактори – външнотехнологичният потенциал е
едната страна на развитието на предприятието. Другата са
възможностите на предприятието за използването му. Изправено
пред възможностите на Технологичния Прогрес, предприятието
може да избира следните алтернативи:
1)Предприятието използва създадена вече технология,
използвана вече и от други предприятия. Този вид
технологии не носят никакъв риск за предприятието, но не
му осигуряват никакви конкурентни позиции.
2)Използва ключова технология с доказани предимства – този
вид технологии също не носят големи рискове, но и не
осигуряват конкурентни позиции.
3)Използва водеща технология този вид технологии
осигуряват конкурентни позиции, носят високи рискове,
тоест предприятието е технологичен лидер в съответния
бранш.
2.Преки фактори за влияние върху ВС – оказват директно въздействие и
за разлика от косвените подлежат на избор от предприятието.
a.Потребители:
1)Със своето търсене потребителите определят рамките на
стопанската дейност на предприятието относно количество,
качество и цена на продукциите, начини и форми за
доставка, срок на доставка и преди и следпродажбено
обслужване.
2)От съответствието между очакванията на потребителите и
това, което им се предлага от предприятието зависи тяхното
решение за покупка, тоест зависи величината на един от
най-важните показатели на предприятието – реализираните
приходи.
b.Доставчици всички предприятия, осигуряващи ресурсите за
нормалното протичане на стопанската дейност на предприятието:
1)На капиталови ресурси банки, кредитни учреждения,
акционери, инвестиционни фондове и програми;
2)На трудови ресурси – школи, училища, колежи,
университети, трудови борси, експертни бюра и т.н.
3)На информационни ресурси информационни бюра,
експертни бюра и други информационни програми.
4)На материално-веществени ресурси – всички предприятия,
осигуряващи на предприятието Дълготрайните и
краткотрайните Материални Активи;
c.Конкуренти всички предприятия, произвеждащи сходни
продукти и използващи подобни технологии. Те ограничават
достъпа до доставчиците и до даден пазар. Проучването им
изисква отговор на следните въпроси:
1)Кои са?
2)Какви са целите им?
3)Какви са стратегиите им за растеж?
4)Кои са основните им предимства и недостатъци?
5)Какъв е моделът им на поведение в дадена конкретна
ситуация?
d.Инвеститори – взаимоотношенията са насочени към следните
решения:
1)Да се привлекат нови и
2)Да се ограничи отливът на съществуващите инвеститори.
Взаимодействието се осъществява чрез разпространяване на
специфична информация относно:
Финансоввото състояние на ПР;
Цените на акциите;
Величината на дивидентите.
II. Механизми за взаимодействие на предприятието с външната среда:
1.Технологичен трансфер – насочване на научно-техническа информация
към предприятието.
a.По-конкретно означава размяна на научно-техническа информация
между различни държави, предприятия, организации и т.н.
относно:
1)Технологични нововъведения;
2)Производствен опит;
3)Знания за нови продукти и технологии;
4)Резултати от научни изследвания.
b.Кратка типология:
1)Според обекта производствен опит, патенти, лицензи,
техническа документация.
2)Според начините за получаване на НТ информация
обмен на учени и специалисти и промишлено коопериране.
3)Според каналите за разпространяване на НТ
информация – съвместно производство, съвместна научно-
изследователска дейност, научни конференции, симпозиуми
и т.н.
4)Според характера на връзката между партньорите
международни, междуфирмени и вътрешнофирмени
споразумения.
2.Субконтракторни вериги – когато по-голямото предприятие, наречено
контрактор, възлага определени задачи или дейности на по-малкото,
наречено субконтрактор.
a.Основните предимства за субконтрактора са: ползване на
сигурен пазар и ползване на съвети от водещите мениджъри и
специалисти на по-голямото предприятие и ползване на
технологични нововъведения.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Взаимодействие на предприятието с външната среда

Характеристика на външната среда. Косвени фактори. Преки фактори за влияние върху външната среда. Механизми за взаимодействие на предприятието с външната среда. Изводи относно ключовите характеристики на външната среда...
Изпратен от:
cezo_lcn
на 2011-05-09
Добавен в:
Лекции
по Икономика на предприятието
Статистика:
54 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
‎ Характеристика на външната среда на „..............” – преки и косвени фактори
добавена от Black_Bull13 23.04.2012
1
26
Подобни материали
 

Качество на продукцията на предприятието – същност, значение, методи за оценка и управление


Днес качеството е не само желан признак на един продукт или услуга, но и абсолютна мярка за възможностите на една фирма да се задържи на пазара. По – нататъшните фактори, определящи успеха и са времето и разходите...
 

Персонал на предприятието


Персонал на предприятието - състав, структура. Производителност на труда - същност, показатели и методи за измерване, фактори за повишаване на производителността на труда...
 

Основни функции на предприятието


Посредством маркетинговите планови разработки се търси отговор на основните проблеми, от които тръгва бизнес планирането: какво (продукт), колко (продажби), на каква цена и как (дистрибуция, реклама) може да се продаде?...
 

Персонал на предприятието


Докладът е по дисциплината Икономика на предприятието към ИУ Варна. Оценен е с максималния брой точки....
 

Дълготрайни активи на предприятието


В състава им се включват три основни групи – материални, нематериални и финансови дълготрайни активи. ДМА са натурално веществени ресурси, които се използват в производствено стопанската дейност повече от един отчетен период...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на предприятието
Тест по икономика на предприятието
изпитен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по икономика на предприятието 2 част. Въпросите са с избираем отговор, един от които е верен.
(Труден)
15
754
1
12.10.2012
Тест по Икономика на предприятието за студенти от 3-ти курс
изходен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 15 въпроса като някои от тях може да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
15
4
1
5 мин
21.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика на предприятието

Взаимодействие на предприятието с външната среда

Материал № 683325, от 09 май 2011
Свален: 54 пъти
Прегледан: 104 пъти
Предмет: Икономика на предприятието, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,020
Брой символи: 7,977

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Взаимодействие на предприятието с външната среда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала