Големина на текста:
В лечебните заведения се появяват все повече проблеми, които могат да бъдат
обхванати и решени от маркетингови действия, особено в процес на реформи.
Приложението на здравния маркетинг е да регулира търсенето, имиджа на
медицинските услуги, привличане на ресурси (човешки и материално-технически),
мотивация и ангажимент на медицинския персонал, развитие на нови медицински
услуги и програми.
Все още обаче специалисти в областта на здравеопазването и медицината смятат, че
маркетингът не е управленска дисциплина, която може да се използва успешно в
лечебните заведения. Те са на мнение, че маркетинговата дейност обърква пациентите,
изкуствено създава потребности и подбужда към ненужно внедряване на медицински
услуги. Други свързват маркетинга с т.нар. измамна реклама, която е насочена към
качество на медицински продукти, в които те липсват. За някои този вид дейност
предполага ненужно увеличение на разходите или е предтекст за повишаване на цените
в здравното потребление и не е необходимо за специализираните услуги в
здравеопазването. Целта на маркетинга обаче е да разбере потребностите, интересите
на пациентите и да достави медицински продукти и услуги, които удовлетворяват. Те
могат да бъдат идеи, дейности, нов тип организация. Ето защо маркетинговите
дейности се разпростират и до обществени услуги, каквато е медицинската помощ,
организациите с идеална цел и свободните професии.
И така, маркетингът е съвкупност от управленски методи но главно е философия за
насочване на лечебните заведения към потребителя и ревулсивно средство за
управление на здравеопазването. В пазарните общества, за каквото се представя и
българското, това има конкурентно измерение, тъй като и други лечебни заведения се
стремят да постигнат резултати и да привлекат същите пациенти. Има и стойностно
измерение и не е възможно да се задоволят нуждите на потребителя на медицинска
помощ на каквато и да е цена. Това е подход, целящ рентабилност на оптимизиране
цените чрез себестойността, което желаят всички пациенти. Но с една НЗОК и
неиграещи почти никаква роля в обществото доброволни здравни фондове това е
недостижимо. Дано с втория т.нар. стълб на здравното осигуряване започнат да се
решават и тези проблеми.
Ползите от маркетинга за лечебните заведения са:
- Лечебните заведения ще бъдат по-чувствителни и ще разберат по-добре
медицинските потребности на населението.
- Болниците ще изоставят опитите да бъдат "всичко за всеки" и ще потърсят
нови възможности в пазарното общество. Всяка болница ще започне да предлага
медицински услуги, които са по-необходими и по-осъществими в условия на
конкуренция. Например за преструктурираните болници за активно лечение в
такива за долекуване и продължително лечение е необходимо да се разработи
маркетингова програма от Министерството на здравеопазването с основни цели:
потребности, пазар, пациент, разпространение по здравна карта, специално
представяне на медицинските услуги.
- Лечебните заведения следва да прекратят медицински услуги и програми, за
които няма диференциация и предимства в конкуренцията. Ще започнат да
развиват по-рационални модели за цени, независимо от определените от НЗОК
за общопрактикуващи лекари, специалисти и прословутите клинични пътеки.
Така ще доставят по-голямо удовлетворение на пациентите, лекарите,
медицинските сестри и другия персонал. Това все още е само желана химера.
Липсват инициативи в тази област.
Известно е, че медицинският продукт, например медикамент и техника е
предмет, изделие, вещ, а медицинската услуга е действие, осъществяване,
усилие. Медицинската услуга е неосезаема и не може да се складира и превозва.
Тя включва фактора труд и пациентът участва в акта на произвеждането.
Медицинският преглед е действие минимум с двама участници. Лекарят
разпознава и тълкува болестните признаци и проблеми на пациентите, но
пациентът е също отговорен за своята болест. Лекарят действа като специалист,
но той е и съветник, и терапевт. Целите на организацията на медицинската
помощ са да подобри здравното състояние на обществото, да предостави
болнично лечение на най-високо технологично ниво, но не както сега в
многобройните излишни общински болници за активно лечение. Нужно е да се
осигури и професионално развитие на медицинския персонал. И това е
задължителна част от маркетинга на медицинската помощ.
Маркетингът е специализирано упражняване на професия и управление. Става
въпрос за управленски процес, подлежащ на планиране, организация и контрол.
Следва да се разбере, че маркетингът – това не е реклама а медицинска култура,
радикално насочена към пациента за задоволяване на неговите потребности. Той
се занимава с разпространението на медицинските услуги. Тук дистрибуцията е
много специална и изисква целенасочено планиране. Отнася се за
представянето, което позволява пациентите да се запознаят с предимствата на
медицинските услуги, предлагани от лечебното заведение. Методи за
представяне са рекламата, промоцията, връзките с обществеността,
професионалната сила на медицинските екипи. Особено важно е управлението
на търсенето на медицинската услуга.
- Ето само няколко конкретни добри маркетингови практики в
здравеопазването в други страни:
Получавате по sms или по е-мейл уведомление от личния си лекар, че наближава
време за профилактичния ви преглед (Норвегия, Испания)
Проверявате резултатите от направените ви изследвания в Интернет (навсякъде)
Имате ясна представа за какво се изразходват средствата, които сте внесли в
здравно-осигурителния си фонд (Израел)
Ако се налага оперативно лечение на ваш кръвен роднина, можете да
прехвърлите неизползваните си средства към неговата сметка (Израел)
Ако се грижите години наред за тежкоболен роднина, държавата ви изплаща
заплата, а тези години се смятат като трудов стаж (Норвегия)
Ако сте претърпели тежка операция и се налага да ползвате психолог, можете да
разговаряте със специалист-психолог, който помага на хора с проблеми,
подобни на вашите
Предлагат ви се алтернативи на лечение – консервативно, оперативно или с
традиционна медицина – и вие имате възможност да избирате
Около болниците има организирани групи за взаимопомощ и възстановяване,
които често се събират в сградите на самите болнични заведения
Когато имате заболяване, което изисква ежедневно приемане на лекарства,
имате на разположение много видове лекарства с различен произход, а не
зависите от капризите на системата…
Съществуват:
- Нулево търсене. Обикновено пациентите са безразлични към даден вид
медицинска услуга. Например семейно планиране в селище, в което населението
е изключително от възрастни хора. Просто маркетингът се прекратява.
- Намаляващо търсене. Отнася се за болници за активно лечение, в които
хирургът от хирургическото отделение извършва по една-две малки операции
седмично.
- Пълно и прекалено търсене. Това съвпада в очакваното от организацията ниво.
Важи за високотехнологични и специализирани болници с отлично подготвени
медицински екипи. Тук маркетингът трябва да осигури запазване и еволюция на
този процес. Много е важен маркетингът в самата болница.
- „Демодирано е да си представяме потребителя на здравни услуги като един
нещастен, подсмърчащ и изпълнен с носталгия по миналото човек. Днес той
няма единен образ – вече живеем в разслоено общество, съответно и
потребителите на здравни услуги са с различни потребности, имат различни
представи и вярват в различни ценности”. С тези встъпителни думи социологът
Мирослава Радева започна представянето на резултатите от национално
представително социологическо изследване върху удовлетворенността от
здравеопзването в България. То е било осъществено през периода от 11 до 13
февруари по метода на стандартизираното интервю по домовете и е обхванало
902 пълнолетни граждани на принципа на двустепенната случайна квотна
извадка по признаците пол, възраст, образование и тип населено място.
Един от най-съществените изводи на социолозите се основава върху факта, че
цялостната обобщена оценка, която дават анкетираните на качеството на здравните
услуги в България е „Добър – 3,67”, която се повишава до „Добър - 4,11”, когато
зададеният въпрос се е отнасял до оценка на лично ползваните здравни услуги. Това
показва колко чувствителни са хората напоследък към проблемите на
здравеопазването и колко склонни са да бъдат критични в оценките си, подчертават
социолозите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 дек 2019 в 12:47 студент на 38 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно-исторически факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2019
02 дек 2019 в 11:45 студент на 27 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2019
13 ное 2019 в 18:18 студентка на 33 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Технологичен факултет, специалност - Биотехнологии, випуск 2020
14 май 2019 в 19:17 потребител
15 яну 2019 в 00:23 в момента не учи на 49 години от Варна
26 окт 2018 в 15:38 студентка на 35 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
25 окт 2018 в 14:13 студент на 35 години от Пловдив - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - Здравен мениджмънт, випуск 2019
15 яну 2018 в 16:46 студент на 24 години от София - Нов български университет, факулетет - Икономика, специалност - управление на бизнеса и предприемачество, випуск 2018
13 яну 2018 в 15:38 студент на 24 години от София - Нов български университет, факулетет - Бизнес Администрация - Дистанционно обучение, специалност - Бизнес администрация, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Цикъл на деминг - подобряване на качеството на медицинска услуга в област по избор
добавена от veselka.y.simeonova 23.11.2017
1
6
Бизнес етични аспекти на рекламата на здравни услуги
добавена от vak22 21.01.2017
1
5
Подобни материали
 

Здравен Проект

25 юни 2009
·
605
·
16
·
1,819
·
679
·
2

Закупуване и въвеждане в експлоатация на набор от лапароскопска апаратура с цел повишаване качеството и ефективността на оперативната дейност...
 

Намаляване броя на катетър, свързаните инфекции

16 ное 2008
·
100
·
6
·
510
·
109

Под уроинфекция разбираме навлизането на патогенни микроорганизми в бъбречния паренхим или в другите органи на отделителната система, причиняваща локална или обща възпалителна реакция...
 

Съвременни здравни системи

03 фев 2009
·
457
·
7
·
907
·
328
·
2

Всяка национална здравна система е уникална. Би могло да се каже, че в света съществуват толкова здравни системи, колкото държави има. Заедно с това за групи страни могат да се установят сходни характеристики на здравеопазването им...
 

Управление и организация на здравните грижи в МБАЛ "Свети Иван Рилски", София

18 апр 2006
·
2,869
·
21
·
2,534
·
1,461
·
2
·
2

Анализ на ситуацията...Цел на проекта...План за действие..Финансово обезпечаване
 

Здравно осигуряване

22 яну 2009
·
680
·
9
·
2,620
·
556

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ (Обща характеристика, модели. Финансови аспекти на здравното осигуряване. Системи за финансиране. Развитие на здравното осигуряване в България. Социално-пазарни основи на съвременното здравно осигуряване)...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по здравен мениджмънт за магистри от МУ Варна, 2014 г.
изпитен тест по Здравен мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 69 въпроса по дисциплината Здравен мениджмънт. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри от МУ Варна.
(Лесен)
69
12
1
14 мин
29.08.2014
Тест по здравен мениджмънт за 2-ри курс
любознателен тест по Здравен мениджмънт за Студенти от 2 курс
Тест по здравен мениджмънт за студенти 2-ри курс. Съдържа 14 въпроса като всеки от тях има само един верен отговор.
(Лесен)
14
18
1
3 мин
05.07.2013
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Иновации в здравеопазването

Материал № 682714, от 09 май 2011
Свален: 128 пъти
Прегледан: 201 пъти
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Есе
Брой страници: 6
Брой думи: 1,809
Брой символи: 12,072

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Иновации в здравеопазването"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения