Големина на текста:
Общоикономически факултет
А Н А Л И З
Тема: Баланс и дисбаланс в развитието на регионите и социалната сигурност (на
примера на Северозападния регион).
София
Май 2011
Увод:
Основна цел на регионалната политика на Европейския съюз е икономическо и
социално сближаване на районите, както и на по-малките териториални единици на
суб- регионално ниво. В този контекст се очертава една основна дилема при избора на
стратегическите подходи – дали инвестирането във вътрешнорегионално сближаване
увеличава потенциала за растеж на целия район (съответно за догонване на други
райони), или го задържа. Има различия в социално-икономическото развитие между
районите в страната. Различията са обусловени от структурните преобразования и
приватизацията на икономиката, от степента на приток на чужди и местни
инвестиции. Стопанската конюнктура на района се влошава значително със
закриването на индустриални предприятия и намаляване на производствения
капацитет на структуроопределящи предприятия за периода 1999 - 2002 г.
Разпределението на произведен БВП по райони за планиране е неравномерно. По
произведен БВП Северозападният район за планиране е на последно място спрямо
останалите райони за планиране. В Северозападния район за планиране
произведеният БВП е два пъти по-нисък от равнището в останалите райони за
планиране и повече от четири пъти по-нисък от нивото на БВП в Югозападния
район. През 2003 г. над 59 на сто от БВП на страната се създава в Югозападния и
Южния централен район.
Северозападният район за планиране има най-малък принос към съвкупния БВП –
само 5.8 на сто. Брутният вътрешен продукт по текущи цени в СЗРП за 2003 г.
възлиза на 1 915 725 хил. лв., отбелязвайки ръст 50 на сто спрямо 2000 г., когато и
индустриалният спад е най-висок. Независимо от този ръст, СЗРП регистрира бавен
растеж на БВП спрямо останалите райони (2003 г.). Този растеж е положителен
сигнал за възстановяване на икономиката от продължителното преструктуриране на
индустрията..През 2003 г. Област Враца произвежда 53 на сто от БВП в С
В областните градове стопанската конюнктура е по-добра. В сравнение с малките
градове те разполагат с по-голям потенциал (финансов и човешки) за
предприемачество и бизнес. В малките и средните общини в района малкият бизнес е
съсредоточен в сферата на услугите и търговията.
В сравнение с останалите райони за планиране СЗРП има най-малък дял (5.3 на
сто) към брутната добавена стойност в селското и горското стопанство за страната.
За наблюдавания период (1999-2003 г.) се отчита спад с 21 на сто (59 314 хил. лв.) на
дела на брутната добавена стойност в селското и горското стопанство. Обяснението е
в извършващата се поземлена реформа, влошената възрастова структура и
миграцията на младото населението (29-35 г.).
Създадената добавена стойност в сектор услуги за 2003 г. възлиза на 948 207 хил. лв.
През 2003 г. е отчетен ръст 40.6 на сто спрямо 1999 г. Независимо от положителната
тенденция обаче, развитието на този сектор изостава значително в сравнение с
останалите райони за планиране.
За 2003 г. брутната добавена стойност в индустрията е 603 888 хил. лв., което
представлява 6 на сто от създадената БДС за страната, или 60 на сто под средната
стойност за страната. Темпът на изменение на брутната добавена стойност в сектор
Индустрия показва нарастване с 30 на сто (185 083 хил. лв.) за периода 1999-2003 г.
Според статистическите данни в рамките на Северозападния район за планиране
делът на брутната добавена стойност е висок в сферата на услугите, индустрията и
енергетиката и по-малък – в селското и горското стопанство.
В района само област Враца се отличава с по-високи стойности на създадената
2
брутна добавена стойност в индустрията, услугите и селското стопанство. Брутната
добавена стойност в област Враца е 895 827 хил. лв., което е с 49 на сто по-високо от
област Монтана (45 6561 хил. лв.) и с 62 на сто – от област Видин (334 652 хил. лв.). В
област Враца 45 на сто от брутната добавена стойност по текущи цени за 2002 година
се получава от индустрията, 38 на сто – от сектора на услугите и 17 на сто – от
селското стопанство. Делът на брутната добавена стойност в сектор индустрия за
област Враца е 80.6 на сто от общата брутна добавена стойност в индустрията за
района. Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Враца е 4 582
лева – наблюдава се увеличение на показателя с 5.6 на сто в сравнение с 2001 година.
За периода от 2000 до 2002 г. в област Видин аграрният сектор първоначално
намалява относителния си дял в създадената брутна добавена стойност, докато
впоследствие повишава и запазва относителния си дял на ниво от 28 %, като
продължава да се увеличава делът на сектора на услугите и да намалява делът на
индустрията. През 2002 г. индустриалният сектор създава 8 % от добавената стойност
на икономиката в областта, като този дял е с 1 пункт по-малко в сравнение с 2001 г.,
а в сравнение с предходната 2000 г. – с 3 пункта по-малко. Ниският относителен дял
на индустрията в създадената брутна добавена стойност на областта е типично за
изостаналите в икономическо отношение области на страната. Въпреки слабото
развитие на индустрията в областта се формира тенденция на нарастване на
относителният дял на услугите Базирайки се на показателя брутна добавена стойност
по икономически сектори можем да обобщим, че за периода (2000-2003)
икономическите сектори индустрия и услуги се развиват успешно в област Монтана
и в област Враца, за област Видин превес в относителния дял на брутната добавена
стойност има селското стопанство. Стойностите на макроикономическите показатели
за района след 2000 г. Са индикативни за известно оживление в икономиката, по-
специално в сектор индустрия, но
по темп на икономически растеж районът продължава да изостава спрямо
останалите райони за планиране.
Инвестиции в СЗРП
Постигането на икономически растеж предполага да се използват сравнителните и
конкурентни преимущества на района, които са обусловени от специфичните
условия – природогеографски, културно-исторически, традиционни производства и
качество на човешките ресурси. Инструмент за постигане на устойчивост на
икономическото развитие на района е повишаване на вътрешното търсене и
потребление чрез подобряване на конкурентноспособността на икономиката.
Фактори, които дават тласък за конкурентноспособност и за повишаване на
заетостта в района са чуждите инвестиции, развитието на малкия и средния бизнес и
качеството на образование.
За страната е характерно неравномерно разпределение на инвестициите1 (местни и
чужди). Същите са неравномерно разпределени по планови райони.
Размерът на преките чужди инвестициите показва, че Северозападният район за
планиране не е привлекателен за чужди и местни инвеститори, поради близостта на
по добре икономически развити райони.За 2002 г. чуждите
инвестиции са 1.7 на сто , за 2003 г. са 2.58 на сто от общата стойност на чуждите
инвестиции за страната. Чуждите инвестиции са неравномерно разпределени в
Северозападен планов район. Близо 70 на сто от преките чужди инвестиции през 2009
г са в област Враца. Ръстът на чуждите инвестиции в областта за 2009 г. спрямо 2002
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Баланс и дисбаланс в развитието на регионите и социалната сигурност (на примера на Северозападния регион)

Социално сближаване на районите, както и на по-малките териториални единици на суб-регионално ниво. В този контекст се очертава една основна дилема при избора на стратегическите подходи – дали инвестирането във вътрешнорегионално сближаване...
Изпратен от:
hristov_viktor
на 2011-05-08
Добавен в:
Анализи
по Регионално развитие
Статистика:
41 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
5 мин
04.10.2012
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Баланс и дисбаланс в развитието на регионите и социалната сигурност (на примера на Северозападния регион)

Материал № 682265, от 08 май 2011
Свален: 41 пъти
Прегледан: 58 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Анализ
Брой страници: 31
Брой думи: 12,071
Брой символи: 74,157

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Баланс и дисбаланс в развитието на регионите и  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Регионално развитие
в град София
с опит от  17 години
1 501 114

виж още преподаватели...
Последно видяха материала