Големина на текста:
Здравна профилактика
и хигиена.
Цел, задачи и проблеми на хигиената като основна дисциплина за първична
профилактика.
Хигиена и екология.
Екологичен мониторинг.
Здравна профилактика и хигиена.
В медицинската наука и практика условно могат да се обособят три основни
дяла:
1.Профилактика; 2. Лечение; 3. Рехабилитация.
Усилията на съвременната медицинска наука са насочени към една цел –
човешкото здраве и преди всичко към неговото опазване. По своята същност медицината
е профилактично насочена.
Терминът „Здравна профилактика” произлиза от латинската дума prophilatto
(предпазвам, защитавам, съхранявам). В това понятие се включват комплекс от мерки,
които имат за цел да предпазят и укрепят здравето на човека, да запазят неговата трудо-
способност и активно дълголетие.
Здравна профилактика и хигиена.
Профилактиката е дял от всички медицински дисциплини - заразни и
паразитни заболявания, ендокринология, трудова медицина, кардиология и т.н.
В съвременната хигиенна наука са приети четири нива на здравна
профилактика:
?Първична профилактика
?Вторичната профилактика
?Промоция на здравето (конструктивна профилактика)
?Третичната профилактика
Първична профилактика
Задачата и е недопускане на поява на заболяване от какъвто и да е вид чрез
прилагането на специфични мерки. За това е необходимо да се познават много
задълбочено причините и условията които могат да доведат до появата на конкретно
заболяване и на базата на това да се разработят ефективни мероприятия за повишаване
устойчивостта на човешкия организъм към въздействията на околната среда - битова и
трудова.
Вторична профилактика
Система от мерки, които при възникнал вече болестен процес, са насочени към
недопускане на усложнения на заболяването и по-бързо оздравяване.
Третична профилактика
Насочена е към по-бързото възста-новяване непосредствено след
болестта, предпазване или намаляване на възможността за инвалидизация и улесняване на
прехода от болест към здраве. Тя включва рехабилитация, трудоустрояване,
диспансеризация и др.
Всички фактори на средата - битова и работна, в зависимост от степента
си на изразеност и времето през което действат върху човека, могат да бъдат причина
или да улеснят появата на различни заболявания. Поради това, познавайки
спецификата на факторите на средата и тяхното действие върху организма, могат да
бъдат предприети мерки за намаляване на негативният им ефект.
Профилактика в бита.
Като профилактична мярка за предотвратяване на появата на заболявания,
най- широко се използват принципите върху които се основава т.н. “здравословен начин
на живот”. Те са :
1. Двигателен режим
2. Рационално хранене
3. Борба с вредните навици
Рационално хранене
Храненето на индивида трябва да бъде съобразено с възрастта, пола, вида на
извършваната дейност ( в професионален или битов план).
Да бъде организирано така, че да отговаря на потребностите на организма по
споменатите показатели както по качествен, така и по енергиен баланс.
Не по-малко значение има и режима на хранене - кратност ( колко пъти през
деня) и разпределение (какво количество на отделен прием).
Двигателен режим
Движението е заложено генетично в човека, но в съвременните условия на
бит и труд все повече се увеличават проблемите с хипокинезията (намалена двигателна
активност) и хиподинамията (намалена мощност на извършваните движения).
В резултат, намалява устойчивостта на организма към многообразните
неблагоприятни външни въздействия.
За поддържане и укрепване на организма е необходимо прилагането на
индивидуален двигателен режим съобразен с основни показатели, като възраст, пол, вид
на извършваната дейност.
Вредни навици
Важно значение за появата на заболявания имат т.н. вредни навици -
тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол, наркомании. Тези фактори имат общо
( върху целия организъм) и специфично (върху отделни органи или системи) действие, с
краен резултат - понижение на резистентността на организма и поява на заболявания.
Профилактиката се провежда предимночрез социално - психологически
методи. На базата на тези методи са разработени програми както от Световната здравна
организация, така и специфични за страната.
Целта е, по пътя на убеждение и информираност за вредните последици,
хората да преодолеят тези навици.
Профилактика на работещите
. В трудовата медицина основните принципи за предпазване от появата на
професионални заболявания и увреждания се свеждат до осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд.
Използват се както общи мероприятия, които могат да бъдат прилагани за
всички работни места и професии, така и специфични мерки за всяко конкретно работно
място, в зависимост от факторите на работната среда и степента на тяхната интензивност.
Промяна на технологията
Използване на такива суровини, машини и оборудване, при които
интензивността на вредните фактори намалява или напълно се отстраняват.
Това е кардинално решение, но реализацията му обикновено е свързана
със значителни капиталовложения, което го прави сравнително рядко използвано.
Санитарно - технически мероприятия.
Изграждане на нови или подобряване на съществуващи системи –
вентила-ционни, осветителни, отоплителни.
Прилагане на инженерни решения за ограничаване вредното действие
на полета и лъчения.
Ергономични решения при организацията на работното място.
Медико-биологични мероприятия
?Недопускане до определена работа на лице с противопоказания.
?Провеждане на периодични профилактични прегледи на работещите при
вредности, с цел своевременно откриване на първите признаци на увреждане на здравето
на работника с последващо лечение или отстраняването му от средата, довела до
увреждане на здравето (трудоустрояване).
?Предпазното професионално хранене ( специални диети, съобразени
с биологичното действие на факторите на работната среда).
?Режим на труд и почивка, позволяващ да се избегне появата на умора и
преумора.
Лични предпазни средства
Цел: да бъде осигурена максимална защита на работника от вредните
фактори, след като няма възможност те да бъдат отстранени по пътя на технологичните
или инженерни решения.
Взависимост от характера на работата и съществуващите вредни фактори в
работната среда на конкретното работно място се използват: подходящо работно облекло,
антифони, противопрахови маски, ръкавици, шлемове и т.н.,
Цел, задачи и проблеми на хигиената като основна дисциплина за първична
профилактика.
Хигиената е медицинска наука, която изучава въздействието на обкръжа-
ващата среда върху човека с цел опазване здравето, работоспособността и дълголетието
както на отделния индивид, така и на обществото като цяло.
Цел на хигиената
Да изучава, опазва, укрепва и подобрява здравето и работоспособността на
човека.
Да осъществява конструктивна и първична профилактика.
Най-сигурното и ефективно средства за гарантиране на здравето.
Основни задачи на хигиената
1.Да извършва хигиенна оценка на факторите и условията на жизнената среда, влияещи на
човешкото здраве.
2. Да изучава основни процеси като хранене, обучение, труд, здраве и т.н., имащи
отношение към човешкото здраве.
3. Да изучава промените в човешкия организъм, възникващи при взаимодействието му с
жизнената среда.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Здравна профилактика и хигиена

Хигиената е медицинска наука, която изучава въздействието на обкръжаващата среда върху човека с цел опазване здравето, работоспособността и дълголетието както на отделния индивид, така и на обществото като цяло....
Изпратен от:
TeDitoO
на 2011-05-08
Добавен в:
Лекции
по Хигиена
Статистика:
513 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Хигиена,периоди на растеж и развитие на деца и подрастващи.Основни закономерности и факти
добавена от kristina.petkova92 30.09.2016
1
26
сценарии за планетите
добавена от setoslava 23.12.2015
1
5
Подобни материали
 

Хигиена и екология

18 сеп 2011
·
112
·
3
·
468
·
266

Хигиената е медицинска наука, изучаваща взаимодействието човек-жизнена среда. Тя обхваща три основни направления - профилактика, лечение и рехабилитация...
 

Хигиена на хранене

16 ное 2009
·
176
·
11
·
1,597
·
312

Физиологично значение на хранителните вещества – незаменими /есенциални/ алфа – аминокиселини...
 

Хигиена и епидемиология

01 фев 2011
·
391
·
20
·
5,577
·
808

Хигиена – цел и основни задачи. Методи и функции на хигиенната наука. Връзка на хигиената с другите науки. Хигиена и екология – прилики и разлики. Екология – основни понятия...
 

Хигиенни изисквания към заведенията за обществено хранене

12 апр 2012
·
195
·
2
·
554
·
378
·
1

Хигиенни изисквания към заведенията за обществено хранене...
 

Историческo развитие на хигиената и здравно образование

07 юни 2013
·
131
·
14
·
5,883
·
209

Предмет на хигиената и мястото и в здравната профилактика. Основни задачи на хигиената. Дялове на хигиената. Историческо развитие на хигиената и здравното възпитание...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Хигиена
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Хигиена за Студенти от 1 курс
Тест по Хигиена и здравно образование при доц. д-р Георги Йорданов Проданов. Великотърновски университет, специалност ПНУП. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
12
41
1
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по хигиена

Здравна профилактика и хигиена

Материал № 681984, от 08 май 2011
Свален: 513 пъти
Прегледан: 1,086 пъти
Предмет: Хигиена, Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 36
Брой думи: 9,499
Брой символи: 64,551

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Здравна профилактика и хигиена"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала