Големина на текста:
ОПАСНОСТИ, ЗАПЛАХИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА
НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.
DANGER, THREAT AND CHALLENGE FOR THE NATIONAL
SECURITY.
Annotation: The essence of danger, threat and challenge for the national security, explanation in theory. Sorting by different
criteria. Global view of the national security matters, the world and Bulgaria.
Key words: danger, threat, challenge, national security.
Глобалната ситуация по сигурността се променя драматично през последното
десетилетие. Старите заплахи изчезват. Мястото им заемат нови и всяващи страх
предизвикателства, които налагат преосмисляне на понятията сигурност, конфликт
и мир. Ситуацията около въпросите на сигурността е коренно различна от тази през
80-те години на миналия век, когато международните отношения - политически и
икономически се предопределяха от наличието на два противостоящи
военнополитически блока. Те се сдържаха взаимно и бяха много по-предсказуеми.
Изминалият век ни кара да мислим как да осигуряваме сигурност предимно със
силов ресурс. Цената на всичко това е десетилетия на конфликти, пропуснати
възможности и страх сред обществата. В началото на ХХІ век се намираме в коренно
различна ситуация. Това, което става на хиляди и десетки хиляди километри от нас,
засяга пряко и нашата сигурност. Светът действително става много по-малък.
Глобализация, интернет, нови технологии, сближаване на народите и държавите.
Има много положителни промени, които настъпиха в Централна и Източна Европа
през 90-те години. Активният интеграционен процес на включване на страните от
Централна и Източна Европа в НАТО и в Европейския съюз, дава повече военна,
политическа и икономическа сигурност. Наред с това възниква нова, сериозна
опасност тероризмът. Организираната престъпност, разпространението на
оръжията за масово унищожение, неравномерното развитие между различните
държави и вътре в различните държави. Всичко това поражда несигурност,
недоволство, социално напрежение и създава предпоставки за много от явленията, с
които се сблъскваме. Не е новост факта, че при отсъствието на добре
функциониращи демократични институции, напреженията често излизат извън
контрол и ескалират в насилие. Затова демокрацията с присъщите й механизми
канализира конфликтите и се утвърждава в представите ни като фундаментално
свързана с мира и сигурността.
Интересите на сигурността се формират под въздействието на различните
заплахи, които следва да се преодоляват или неутрализират. Заплахата – реална или
потенциална – е продукт на конкретни условия и развитие на междудържавните
отношения. Следователно заплахата е сигналът, който задейства целия защитен
механизъм на една система, а и определя адекватността на защитната реакция,
размер и сила. Заплахата се проявява като изказано намерение или демонстрирана
готовност за нанасяне на вреди или унищожаване. Що се отнася до националната
сигурност, заплахата може да се проявява по различен начин – като намерение, като
планове за подготовка на действия и самите действия, които са насочени към
унищожаване, отслабване, ограбване и т. н. Понятието заплаха е родствено на
понятието опасност. Опасността е свързана с възникването на потенциални или
реални явления, събития, процеси, които са в състояние да нанесат вреди, нежелани
последствия на човека, на обществото, държавата, региона или планетата,
включително и такива, които могат да ги унищожат. Опасността по своята природа е
биполярно явление. Тя е свързана с неизвестното, което се съдържа в познатите
условия на съществуване и неизвестността на последиците от реализиране на
опасното събитие – бедствия, авария, война и др. Най-общото е, че заплахата е
конкретизирана опасност, т. е. опасност, на която се знаят носителят, източникът и
най-важните параметри, които я характеризират.
Опасностите за националната сигурност възникват в отношенията, чрез които
се реализира общественият живот и които се формират между държавите. Това е
важен методологичен момент, който поставя акцент върху обстоятелството, че
защитата на националната сигурност е много по-ефективна, когато усилията за
нейната реализация са насочени към разкриване и неутрализиране на причините и
факторите, които пораждат опасности и са източници на конкретни заплахи. В този
смисъл могат да се направят няколко извода, които разкриват характеристиката на
заплахите за националната сигурност: [1]
На първо място съществува съвкупност от противоречия, които са източник на
заплахи в различни сфери на обществения живот. По отношение на отделните
държави те имат вътрешен и външен характер.
На второ място основното противоречие, което поражда цялата останала
съвкупност от противоречия, е свързано с неприемането на основните ценностни
системи, които характеризират различните цивилизационни култури вътре в
държавата или между различните държави.
2
Третият извод е точно да се определят противоречията, които са източник на
опасности и заплахи за националната сигурност, точно да се идентифицират
носителите, защото всяка неточност влече след себе си грешки не толкова в
теоритичен план, колкото от практическо естество, които вместо до решаване на
противоречията водят до тяхното задълбочаване.
Четвърто но не на последно място самите противоречия, които са източник на
заплахи, не са завинаги дадени. Под действието на конкретни вътрешни и външни
фактори те менят своята същност, променят насоките на развитието си. Тази
особеност определя значението на системния подход и факторния анализ като най-
ефективни средства за изработване на адекватна реакция спрямо зараждащите се
опасности и заплахи. Прилагането на посочените методи позволява тежестта на
борбата срещу вече появилите се заплахи да се пренесе към усилия, насочени за
активиране на стабилизиращите и отслабване на дестабилизиращите фактори.
Така разглежданият подход ще позволи да се разкрие характерът на заплахите за
националната сигурност, тяхното съдържание, което в едно демократично общество
задължително следва да придобие конкретна правна характеристика. По този начин
правовата държава се отличава от тоталитарната държава, в която заплахите за
сигурността са повод за административен и съдебен произвол.
Заплахите за националната сигурност са и може да бъдат не само външни, но и
вътрешни – процеси, явления, както и поведение на различни субекти. Това е
ситуация, към която могат да се причислят: състояние на обществения морал и
подкрепата за политиката за национална сигурност и външната политика, отношение
към армията и военнослужещите, състояние на обществения ред и индивидуалната
сигурност, демографски проблеми, спадане на брутния национален продукт,
действия срещу националното единство и интереси, чувство за национална
малоценност, неадекватна политика и т. н.
От своя страна многообразието от опасности и заплахи както в методичен, така
и в практически план е довело до различни опити за тяхното класифициране. По
мащабност опасностите и заплахите за националната сигурност могат да бъдат
раделени на глобални, международни, вътрешни и индивидуални. [4] Към
глобалните могат да бъдат отнесени сблъсака на цивилизациите, противоречията
Север – Юг, богати – бедни, аграрни – индустриални, либерални демокрации –
недемокрации, екологичните проблеми и не на последно място тероризмът. Към
международните биха приспаднали балансът на силите, войните и военните
конфликти, межународната и организирана престъпност. Към вътрешно държавните,
национализмът, сегрегацита, етническите конфликти, шовинизмът, религиозните
конфликти, организираната престъпност. Последно но не ан последно място
индивидуалните като, битовата престъпност, сигурността на личността семейството
и тяхното имущество, индивидуалните човешки права и зъдължения, расизмът,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 юли 2020 в 19:41 потребител на 43 години от София
27 май 2020 в 20:37 потребител на 28 години
26 май 2020 в 23:45 учител от София
08 май 2020 в 23:29 студент на 33 години от Ямбол - ТУ -Ст.Загора ФТТ Ямбол, факулетет - факултет техника и технологии, специалност - АКС, випуск 2020
20 апр 2020 в 16:12 студентка на 31 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Технологичен факултет, випуск 2011
15 мар 2020 в 13:52 ученичка на 20 години от Пловдив - СОУ "Цар Симеон Велики", випуск 2019
12 мар 2020 в 11:49 родител
22 ное 2019 в 06:36 потребител
28 окт 2019 в 19:44 ученик на 21 години от Стара Загора - СОУ "Васил Левски", випуск 2018
04 окт 2019 в 18:26 ученик на 30 години от София - 047 СОУ "Христо Г. Данов"
 
Домашни по темата на материала
Йоханес Гербер-един от създателите на немската микроикономика на въоръжените сили
добавена от dani4ka91 12.11.2012
0
6
Социология и демография
добавена от vilislava123 21.04.2012
0
13
Подобни материали
 

Кризи, бедствия, аварии, катастрофи


Управлението при кризи е елемент от защитата на националната сигурност и включва превантивни дейности, действия по ограничаване и овладяване на кризата, възстановителни и контролни дейности за защитата на гражданите, националното стопанство и околната...
 

Антикорупция

09 дек 2008
·
225
·
22
·
4,656
·
128

Антикорупционни практики в обществото и въоръжените сили.
 

Гранична стража 1887 г. - 1946 г.


През 1887 г. министър-председателят и министър на вътрешните дела на Княжество България Стефан Стамболов внася в Народното събрание законопроект за пограничната стража...
 

Интерпол - история, структура и компетенции


Интерпол е най-голямата международна полицейска организация, в която членуват 186 държави. Създаденa през 1923 тя спомага междуграничното полицейско сътрудничество, както и подкрепя и подпомага всички организации, власти и услуги, чиято мисия е да...
 

Технически средства в системата на националната и корпоративната сигурност


Проблемите при защитата на информацията в системата на националната и корпоративната сигурност; същността на понятието информация...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по История и теория на обществената сигурност за 3-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
3
2
2 мин
31.08.2018
Подбор на кадри в охранителната дейност - тест
професионален тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 12 курс
Тестът е финален по дисциплината "Подбор на кадри и действия в кризисни ситуации" за Частен професионален колеж "Св. Георги Победоносец"...
(Труден)
14
79
1
09.02.2012
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Опасности, заплахи и предизвикателства за националната сигурност

Материал № 68195, от 19 дек 2007
Свален: 908 пъти
Прегледан: 401 пъти
Качен от:
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 1,608
Брой символи: 14,496

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Опасности, заплахи и предизвикателства за нацио ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения