Големина на текста:
Въведение
Пазарът на здравни услуги е актуална тема за изследване, тъй като:
-той е елемент от общата социална система на съвременната държава;
-оказва огромно влияние върху здравния статус на населението;
-акумулира финансови потоци и съдейства за тяхното разпределение между
отделните субекти;
-търпи промени, свързани с околната среда;
-влияе се от държавния бюджет и предвидените за него средства.
В курсовата работа ще се направи обща характеристика на здравния пазар, като
се акцентира върху здравния пазар като икономическа категория и се разгледат
накратко участниците на този пазар у нас.
1. Същност на услугите като категория на здравния пазар
Най-общо по метода на изключването всичко онова, което не е селско
стопанство, индустрия и минодобив, се приема за услуги. Дори от това най-обобщено
схващане за услугите става ясно, че имаме силно изразена дивергенция в
компонентите, включени в съдържанието на това понятие.
Едно от първите проучвания, анализиране и групиране на услугите е
осъществено от Д. Бел в „Теория на постиндустриалното общество". Впоследствие
различни изследователи са добавяли нов щрих към общия силует на класифицирането
на тази икономическа категория. Поражданите затруднения за цялостното им
обхващане е ефект, от една страна, на разнородността им, а от друга, на непрекъснатото
им развитие, изменение и поява на нови видове.
Видовото разнообразие на услугите е обект на разработен от Световната
търговска организация каталог, който определя основните сектори и подсектори. Тази
систематизация има амбицията да отразява най-пълно видовете услуги към настоящия
момент. Тя въвежда методологическа яснота, чрез създаване на определени граници в
разнообразието от дейности.
таблица 1 Видове услуги
1
Сектор Подсектор
Бизнес услуги Професионални услуги; Компютърни и свързани с тях услуги;
Изследвания и развитие на услугите; Услуги при недвижимите
имоти; Наемане/лизинг; Други бизнес услуги.
Комуникационни услуги Пощенски; Куриерски; Телекомуникационни; Аудиовизуални;
Други.
Строителни и инженерни
услуги
Общо строителство на сгради; Строително инженерство; Мон-
тажни и допълнителни работи; Строителни одобрения и довър-
шителни работи; Други.
Дистрибуционни услуги Комисионни услуги; Търговия на едро; Търговия на дребно;
Франчайзинг; Други.
Образователни услугиНачално образование; Средно образование; Висше образование;
Образование за възрастни; Други образователни услуги.
Услуги, свързани с
околната среда
Канализационни; Управление на отпадъците; Хигиенизиране и
свързани с него; Други.
Финансови услугиВсички застрахователни и свързани с тях; Банкови и други
финансови услуги; Други.
Здравни и социални услугиБолнични услуги; Други свързани със човешкото здраве услуги;
Социални услуги; Други.
Туристически и свързани с
пътуване услуги
Хотели и ресторанти (в т.ч. кетъринг); Туроператорство и
турагентство; Екскурзоводски услуги; Други.
Рекреация, културни и
спортни услуги
Свързани със забавления (вкл. театър, жива музика, цирк);
Информационни агенции; Библиотеки, архиви, музеи и други
културни услуги; Спортни и други рекреационни услуги; Други.
Транспортни услугиМорски транспорт; Вътрешни плавателни канали; Въздушен
транспорт; Космически транспорт; Железопътен транспорт; Шо-
сеен транспорт; Тръбопроводен; Спомагателни услуги за всички
видове транспорт; Други транспортни услуги.
В унисон с гореказаното можем да определим разнородността като една от
основните трудности в опитите да се внесе прецизност в икономическата категория
„услуга". Всяко от палитрата определения на „услуга" е функция на различните
авторови призми при разглеждане на съдържателните характеристики на понятието.
Прегледът на цялото разнообразие от дефиниции за услуга ни позволява да ги
групираме, използвайки акцентите в тях, по следния начин:
2
? В голяма част от дефинициите за услуга се акцентира върху
характеристиката им - нематериалност, разграничаваща ги от материалните продукти .
? В контекста на пазарното предлагане друга група автори подчертават в
дефинициите си липсата на отражение на услугите върху собствеността .
? Фактът, че периодите на производство и потребление съвпадат и
клиентът има активно поведение в процеса на създаване на услугата е друга отправна
точка при изясняване същността им .
Секторът на услугите провокира научни спорове относно характеризиране на
същностните черти на този вид продукт, относно труда, влаган в него и като цяло -
относно продуктивността му. Б. Грънчарова, например прави задълбочено проучване
за изясняване на сложната природа на услугата и нейния икономически смисъл, като
проследява развитието на понятието и значението, което му придават икономистите в
ретроспекция. На тази база авторката предлага следната обхватна дефиниция за
икономическото значение на услугата като „необходима, основно неосезаема
съвкупност от дейности с определена продължителност и локализация, извършвана
благодарение на човешки и материални средства, според установени процеси,
процедури и поведение. Тази съвкупност от дейности има като резултат създаването на
нематериални блага с разменна стойност и множество полезни свойства,
удовлетворяващи едни или други потребности срещу заплащане, без да се прехвърля
собственост, в смисъла на придобиване на материален продукт" .
Приемайки тази дефиниция като най-изчерпателна, следва да подчертаем, че
продуктите рядко са само с физически компоненти или само услуги. Ф. Котлър разделя
този спектър от съчетание между материални продукти и услуги в пет групи:
-чисто осезаеми стоки;
-осезаеми стоки със съпровождащи услуги;
-хибриди;
-основна услуга,
-придружавана от малки стоки и услуги
Според проучвания в цената на всеки закупен краен продукт - физическият
продукт заема около 30%, а останалата част от 70% е формирана от съпътстващите го
услуги. Преплитането на сферата на услугите с материалното производство затруднява
отчитането им. Действително, "производствената система като цяло все повече се
"облепва" с услуги от най-различен характер, поради което все повече дейности в самия
индустриален и аграрен сектор придобиват характер на услуги."
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пазар на здравните услуги - същност и класификация

Най- общо по метода на изключването всичко онова, което не е селско стопанство, индустрия и минодобив, се приема за услуги. Дори от това най-обобщено схващане за услугите става ясно, че имаме силно изразена дивергенция в компонентите...
Изпратен от:
Борислав
на 2011-05-05
Добавен в:
Реферати
по Здравен мениджмънт
Статистика:
129 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Моля за помощ! Трябва да отговоря на тези въпроси
добавена от freshes 10.10.2016
2
13
Подобни материали
 

Качество на здравните услуги в България


За качеството на здравните услуги в България често може да се чуе всекидневния израз – „качеството е ниско”...
 

Маркетинг в здравните услуги

01 мар 2008
·
1,235
·
12
·
1,640
·
525
·
1

Маркетингът на здравните услуги като управленски подход ще помогне да се преодолее традиционната затвореност на дейността на здравните професионалисти зад стените на медицинското учреждение.
 

Системи на заплащане в здравеопазването


Според зависимостта на финансирането от обема на обслужването системите биват....Според момента на определяне на размера на финансирането се различават..Основните системи за заплащане на здравни заведения и структури, ...
 

Същностна новата здравна политика. Приоритети на здравната политика


Здравната политика се разглежда като неотменима част на социалната политика. В буквален смисъл политиката означава държавни дела.
 

Същност на новата здравна политика

04 юни 2007
·
655
·
5
·
786
·
174
·
2

При прилагане на принципите на новата здравна политика, основно се набляга на качеството на услугите, които получават пациентите.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по здравен мениджмънт - защита от бедствия и аварии
тематичен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тестът е подходящ при самоподготовката по здравен мениджмънт и по-точно „Защита при бедствия и аварии“.
(Лесен)
14
114
1
24.08.2011
Тест по здравен мениджмънт за 2-ри курс
любознателен тест по Здравен мениджмънт за Студенти от 2 курс
Тест по здравен мениджмънт за студенти 2-ри курс. Съдържа 14 въпроса като всеки от тях има само един верен отговор.
(Лесен)
14
18
1
1 мин
05.07.2013
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Пазар на здравните услуги - същност и класификация

Материал № 681048, от 05 май 2011
Свален: 129 пъти
Прегледан: 193 пъти
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 11
Брой думи: 2,688
Брой символи: 18,430

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пазар на здравните услуги - същност и класификация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала