Големина на текста:
ОБЛАСТ МОНТАНА
1.ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ
Област Монтана заема централната част на Северозападна България с
обща площ от 3 635 кв. км, което е 3,2 % от територията на Република
България. Северна граница на областта е река Дунав, която е и държавна
граница с Румъния. На югозапад областта граничи със Сърбия, на юг е
ограничена от северните склонове на Стара планина. Съседна област в
западна посока е Видин, в източна - област Враца и в южна посока - област
София.
Важно предимство на областта, свързано с местоположението й, е
фактът, че през територията й минават два от европейските транспортни
коридори от мрежата TINA - коридор № 4(път Е 79) Видин-Монтана-Враца-
София-Кулата(РП І-1) и коридор № 7(река Дунав). През територията на област
Монтана преминава и най-краткият път от Видин за София – второкласен път ІІ
- 81 през Старопланинския проход Петрохан, който обслужва и пристанище
Лом, като му осигурява връзка с гръцкото пристанище Солун. Тези фактори
могат да имат стимулиращо влияние върху общото развитие на
промишлеността, селското стопанство, търговията и туризма в областта.
1
Obj100
Административно областта е разделена на единадесет общини:
Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом,
Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово. Областите Монтана, Видин и Враца
съставят Северозападния район за планиране.
Природни особености
Релефът на област Монтана е много разнообразен. Северната част на
областта е разположена в Дунавската равнина, а в южна посока релефът
постепенно преминава в планински, като обхваща части от Предбалкана.
Южните части на областта включват територията на най-масивния дял на
Западна Стара планина с най-висок връх Ком – 2 016 м. Тук се намира и
Петроханската седловина, през която минава най-краткия път от
Северозападна към Югозападна България. Склоновете на Стара планина са
обрасли с широколистни и иглолистни гори.
Климатът в региона е умереноконтинентален, със студена зима и топло
лято. Средната годишна температура е 11,1 градуса.
2. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Към 31.12.2003 г. населението на област Монтана е 173 596 души (170
217 към 31.12. 2004 г.) или 2.23% от общото за страната (7 801 273), със средна
гъстота от 47.7 души на кв.км. при 70.3 средно за страната. Спрямо
предходната година намалението е с 1.9% общо, като мъжете са с 1795 по–
малко, а жените с 1572. Това са сравнително високи стойности, съпоставени
със средното за страната, където общото намаление е с 0.6%.
Анализът на възрастовата структура показва задълбочаване на процеса
на остаряване на населението. Показателен за това е коефициентът за
възрастова зависимост, отразяващ съотношението между броя на населението
до 15 навършени години към населението над 65 години. И ако за страната
стойността му е 45.5%, то за област Монтана е 58.1%. Остаряването на
населението води до промяна в неговата основна структура – разпределение в
под, във и над трудоспособна възраст. През 2003 година 54.7% от общото
население на област Монтана е в трудоспособна възраст при 60.8% за
страната. Увеличението в тази категория до голяма степен се дължи на
направените законодателни промени при определяне на възрастовите граници.
Сред населението под трудоспособна възраст се очертава трайна тенденция на
намаление. През 2001 година неговата стойност за областта е 15.8% при 16.3%
за страната, докато през 2002 намалява до 15.6% за областта при 15.9% за
страната, а през 2003 е 15,3% за областта при 15,5% за страната. Населението
над трудоспособна възраст през 2003 година е 29,9% за областта при 23,7% за
страната, като намалението спрямо предходната година е породено от
естественото движение чрез високата смъртност в тези възрасти и
законодателното преминаване на долните възрасти към предходната
възрастова група.
Област Монтана се характеризира с едни от най-високите стойности на
отрицателен естествен прираст. Това се дължи на ниския коефициент на
раждаемост, но най-вече на високите стойности на смъртност. През 2003 година
2
коефициентa на раждаемост за областта e 7,7‰ при 8.6‰ за страната, а
коефициентът на смъртност е 19,8‰ за областта, при 14.3‰ за страната.
През 2003 година в областта са живородени 1343 деца, от които 896 в
градовете и 447 в селата. В сравнение с предходната година са родени с 108
деца по-малко. Като тенденция се очертава нарастване на извънбрачните
живородени като брой и като относителен дял, съответно 838 извънбрачни при
505 брачни през 2003 година и 779 извънбрачни при 672 брачни през 2002
година.
Коефициентът на детска смъртност е показател, който е много
чувствителен към промените в динамиката на величините, от които се
изчислява. През 2000 година стойността му за област Монтана е 16.0‰ при
13.3‰ за страната; през 2001 година достига до 23.3‰ за областта при 14.4‰
за страната, през 2002 година стойността му пада до 12.4‰ за областта при
13.3‰ за страната, а през 2003 е 15,6 ‰ за областта при 12,3‰ за страната.
Детската смъртност се характеризира с големи различия по признака
“местоживеене” – докато в градовете на областта през 2003 година тя е 12,2‰,
то в селата е 21,9‰.
През 2003 година в област Монтана са умрели 3566 души, т.е.
смъртността е 19,8‰, докато за страната стойността е 14.3‰. Тези различия до
голяма степен се дължат на относително високия дял на застаряващото
население в региона..
Промените в раждаемостта и смъртността определят измененията на
естествения прираст. През 2003 година при стойност 5.7‰ средно за
страната, за областта той е –12,1‰. За намаляването на населението в
областта допринася и отрицателния механичен прираст. Ако през 2003 г. на
територията на областта са се заселили 3964 души, то изселилите се са 5205,
или механичният прираст е –1241.
Структурата на населението по образование, според данните от двете
последни преброявания, е показана в приложената таблица:
ОбразованиеПреброяване 1992
г.
(дял в %)
Преброяване 2001
г.
(дял в %)
Висше7,049,43
Средно29,38 36,63
Основно и начално 54,55 45,81
Неграмотни и незавършено
основно
1,927,54
Наблюдава се тенденция за увеличение на дяловете на завършилите
висше и полувисше образование и на тези със средно образование, но също
така и значителен ръст на незавършилите начално образование и неграмотните
- от 1,92% през до 7,54% през 2001г. Най-висок дял неграмотни има в
общините Вършец(10,38%), Вълчедръм(9,06%), Брусарци(9,02%),
Берковица(8,78%), Медковец(8,39%) и Якимово(8,15%). Увеличил се е броят на
хората със средно образование за сметка на намаляване на хората с основно и
начално образование. Като цяло образователната структура е подобрена, но е
обезпокоителна тенденцията за ускорено нарастване на броя на неграмотните
и незавършилите основно образование.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сравнение на общините Плевен и Монтана по фактори за устойчиво развитие

Сравнителен анализ на факторите на устойчиво развитие на избрани общини...
Изпратен от:
tearsdontfall
на 2011-05-02
Добавен в:
Курсови работи
по Регионално развитие
Статистика:
181 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
деистващи и потенциални клъстери в област плевен
добавена от plamen.1992 18.06.2014
0
9
приоритети за устойчиво регионално развитие
добавена от emo888_abv_bg 12.10.2013
0
35
Подобни материали
 

Регионално планиране

13 яну 2012
·
46
·
12
·
617
·
78

Регионално Планиране...
 

Оперативна програма "Регионално развитие"


Анализ и оценка на изпълнението на ОП "Регионално развитие" 2007-2013г на база отчетна информация за 2010г...
 

Пространствени икономически структури

03 май 2009
·
68
·
6
·
1,202
·
75

Регионалният подход пряко се свързва с протичането на глобализацията във всички сфери на развитие на обществото. Появяват се нови пространствени икономически и урбанизационни структури и все повече се превръщат в управляеми териториални системи...
 

Есе върху Закон за регионално развитие

07 юли 2009
·
173
·
3
·
453
·
77
·
1

Законът за регионално развитие урежда планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението , контролът и оценката по изпълнението на стратегиите, плановете и програмите за провеждане на държавната политика...
 

Есе върху закона за регионално развитие

01 окт 2009
·
126
·
6
·
685
·
1

България осъществява социално-икономическа политика, която е насочена към развитие на ефективна и конкурентна икономика и пълноценна интеграция в европейските структури...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
6 мин
04.10.2012
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Сравнение на общините Плевен и Монтана по фактори за устойчиво развитие

Материал № 678004, от 02 май 2011
Свален: 181 пъти
Прегледан: 326 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Курсова работа
Брой страници: 44
Брой думи: 15,266
Брой символи: 96,584

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сравнение на общините Плевен и Монтана по факто ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Регионално развитие
в град София
с опит от  17 години
1 382 89

виж още преподаватели...
Последно видяха материала