Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
ПЛОВДИВ
РЕФЕРАТ
УПРАВЛЕНИЕ НА БИОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ
ПРОЦЕСИ
Дисциплина: Кинетика и управление на биотехнологичните процеси
Студент: Галя Благоева, алб. № 27376, ОКС „Магистър”
Преподавател: гл.ас. Г. Костов
Пловдив, 2011
І. Общи сведения за биотехнологичните процеси
Характерна особеност на съвременното научно и технологично развитие е
използването на биотехнологичните продукти в различни отрасли на стопанството
за нуждите на основните клонове на промишлеността, като хранително-вкусовата,
фармацевтичната, козметичната, фуражната, нефтохимичната, металургичната,
електронната и др. Биотехнологията и по-конкретно безотпадъчните технологии
имат голямо социално-икономическо значение. Интензивното развитие на
биотехнологията се дължи на успехите на биологичните науки през последните
години, по-конкретно на молекулярната биология, генното и клетъчното
инженерство, а също така и на стремежа да се решат проблемите, които възникнаха
във връзка с класическите технологии при оформящата се енергийна и суровинна
криза и нарушенията на екологичното равновесие в природата, продоволствените
програми и здравеопазването.
Благодарение на свойствата на биологичните системи да синтезират и
трансформират практически всички природни субстрати не само се разширява
областта на приложението на продуктите на биотехнологията, но се увеличава и
многообразието от биотехнологични процеси. Биотехнологията осигурява
възможност да се получат ценни продукти от метаболизма на живите клетки
(антибиотици, витамини, аминокиселини, ензими и други биологично активни
вещества); да се трансформират определени вещества в по-ценни крайни продукти;
да се защити околната среда от вредни вещества (разграждане на ксенобиотици,
очистване на промишлените и битовите отпадъци); да се получи клетъчна биомаса
(ентомопатогенни препарати, биоконсерванти, бактериални торове); дълбочинно да
се преработват суровините, като се прилагат безотпадъчни технологии; да се
създават биодатчици, биочипове и биокомпютри от нови поколения.
Производствените процеси, които използват продуктите от жизнената
дейност на микроорганизмите, се наричат биотехнологични процеси (БТП). Те са
основни процеси на биотехнологията. От тях се получават полезни продукти чрез
използването на микроорганизми, вируси, клетки от животни и растения, а също и
техните компоненти и екзопродукти.
Често съвкупността от знания за техническите възможности и средствата за
реализиране на биотехнологичните процеси се нарича биоинженерство.
Съвкупността от взаимосвързани биотехнологични потоци и апарати, в които
се извършва определена последователност от операции (подготовка на суровините и
минералните соли, посевния материал, култивирането на микроорганизми, тяхната
сепарация, сушене и т.н. до получаване на целевия продукт), осигуряващи
преработването на изходните материали в краен продукт, се нарича
биотехнологична система (БТС).
ІІ. Биотехнологичните процеси като обекти за управление
Характерните особености на биотехнологичните процеси като обекти за
управление се определя от това, че те са биологични (живи) системи, т.е.
съвкупност от взаимодействащи елементи, които образуват цялостния биологичен
обект. Биологичните системи в естествени условия са отворени системи, за които са
характерни обмяна на веществата и енергията. Тези системи са самоуправляеми,
саморегулиращи се и самовъзпроизвеждащи се. Една от характерните особености на
отворените системи е, че те достигат състояние на динамично равновесие.
Биотехнологичните процеси като обект за управление се различават качествено
от процесите, протичащи в неживата природа и механичното приложение на
теорията на управлението на технологичните процеси върху тях не води до
желаните резултати. От системна гледна точка биотехнологичните процеси могат
да се разглеждат като нелинейни, нестационарни обекти за управление с непълна
информация, чиито статични и динамични характеристики се изменят в широки
граници. Особеното в случая е, че биотехнологичните процеси се основават на
жизнената дейност на микроорганизмите и клетките.
1. Формулиране на задачата за управление на биотехнологичните процеси
Поради липсата на надеждни технически средства за текущо измерване на
основните величини, които характеризират биотехнологичния процес
(концентрация на биомасата, хранителните среди, продуктите на метаболизма),
както и поради ограничения клас на точност на традиционно използваните в
биотехнологията, апостериорната информация за обекта е непълна и недостатъчна.
Биотехнологичните процеси като обект на управлението образуват специфична

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управление на биотехнологичните процеси

Описание на основните биотехнологични процеси, методите за управление и параметрите на биотехнологичните процеси...
Изпратен от:
galya.1987
на 2011-05-02
Добавен в:
Реферати
по Хранително-вкусова промишленост
Статистика:
51 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Хранително-вкусова промишленост
Тест по Анализ и контрол на храните - птиче месо
тематичен тест по Хранително-вкусова промишленост за Студенти
Тест по Анализ и контрол на храните - птиче месо
(Труден)
48
31
1
3 мин
14.10.2011
» виж всички онлайн тестове по хранително-вкусова промишленост

Управление на биотехнологичните процеси

Материал № 677814, от 02 май 2011
Свален: 51 пъти
Прегледан: 88 пъти
Предмет: Хранително-вкусова промишленост
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 2,218
Брой символи: 15,243

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на биотехнологичните процеси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала