Големина на текста:
5. ШПОНКОВИ СЪЕДИНЕНИЯ
5.1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
Шпонковите съединения служат за закрепване на въртящи се машинни елементи (зъбни колела, ремъчни
шайби, съединители и др.) върху валове и оси, а също за предаване на въртящ момент от вала към главината и
обратно.
Съединяването се осъществява чрез шпонка, поставена в съответени канали на вала и главината. Това са
разглобяеми съединения. Валът се изважда от главината, без да се поврежда някой от елементите. Връзката
може да се осъщестаява многократно.
Шпонковите съединения се делят на две основни групи: ненапрегнати и напрегнати. Към ненапрегнатите
съединения се отнасят получените чрез призматична (фиг. 2.23) и чрез сегментна шпонка (фиг. 2.24). Те са най-
разпространени в случаите, когато валът и главината са подготвени предварително за свързване чрез пресово
съединение. Когато се разчита само на шпонката, в мястото на свързване се създава възможност за малки
относителни трептения. В резултат на това възниква корозионно-механично износване, наречено фретинг-
корозия.
Фнг. 2.33. Шпонково съединение с призматична шпонка
Фис. 2-24. Шпонково съединение със сегмента шпонка
Затова такова свързване може да се прилага само при възли с краткотрайно действие.
Призматичните шпонки биват три вида: изпълнение А - със закръглени краища, изпълнение Вс плоски
краища и изпълнение С - с един закръглен и един плосък край. Размерите на сечението на призматичните
шпонки b и h, (фиг. 2.23) и на каналите им във вала t
1
и в главината t
2
са стандартизирани по БДС 2785-74.
Избират се в зависимост от диаметъра на вала d. Дължината на шпонката l се уточнява също по БДС 2785 — 74
след проверка на смачкване по допирните повърхнини между страничните стени на шпонката и на канала във
вала и в главината (в зависимост от това кой материал е по-некачествен) и на срязванепо надлъжното
сечение на шпонката.
Фиг. 2.25. Видове шпонки
анаправляваща; бплъзгаща
Следователно
(2.34)
[]
см
p
см
kld
T
??
<==
..
2
където l
p
е избраната дължина на контактната площ на шпонката; к = 0,4.h -височината на шпонката извън
канала на вала;
T - предаваният въртящ момент;
(2.35)
[]
ср
p
ср
lbd
T
??
<==
..
2
Избраните шпонки се означават така: например шпонка А 12х8х60 СТ СИВ 189—75. Това означава
призматична шпонка изпълнение А с размери 6=16 тт, А=8 тт и /=60 тт.
Направляващите (фиг. 2.25 а) - БДС 1016-73 и плъзгащите (фиг. 2.25 б) призматични шпонки се използуват
в подвижни съединения, но поради по-малката им товароносимост от шлицовите съединения практически не се
прилагат в нови конструкции.
Съединенията със сегментна шпонка (фиг. 2.24) се използуват предимно в краищата на валове поради
голямата дълбочина на канала във вала, която предизвиква отслабването му. Размерите й са стандартизирани по
БДС 1017-77. Може да се използува за създаване на напрегнато съединение, тъй като формата й дава
възможност да се нагоди по повърхнината на дъното на канала на главината, ако е наклонено. Проверяват се на
смачкване и на срязване както призматичните шпонки.
Избраните шпонки се означават така: напримершпонкахСТ СИВТова означава сегментна
шпонка с размери b=5 mm и h=7,5 mm.
Трябва да се има предвид, че условието за якост на срязване е отчетено при стандартизирането на
призматичните и сегментни. те шпонки и затова при проектиране на съединения проверката на срязване не е
задължителна.
фиг. 2.26. Съединение чрез клинова врязана шпонка
Към напрегнатите съединения се отнасят тези с клинова (фиги с цилиндрична шпонка (фиг. 2.28).
Тези съединения се осъществяват с прилагане на сила. Съединението е напрегнато преди още да е започнал да
действува външният товар.
Напрегнатите шпонкови съединения се образуват с клинова шпонка (надлъжен клин) (фиг. 2.26). Работни са
широките страни на шпонката. Тъй като едната е с наклон (1:100) и наклонът на канала на главината е същият,
при набиването се създава радиален натиск на съединението. Между страничните стени на шпонката и канала
във вала и главината има странична хлабина.
Предварително напрегнатите шпонкови съединения осигуряват предаването на въртящ момент чрез сили на
триене. Имат по-голяма товароносимост и не са чувствителни на удари. Шпонката и каналите се обработват по-
грубо. Основният им недостатък е, че деформират и разцентроват съединяваните части, поради което не се
използуват за свързване на бързовъртящи се машинни елементи.
Клиновите шпонки биват: врязани (фиг 2.26), плоски (фиг. 2 27), триещи (фиг. 2.27 б) и тангенциални (фиг.
2.27 в). Относително най-голямо приложение имат врязаните клинови шпонки. По форма те са плоски, със
закръглени краища. Размерите на врязаните клинови шпонки са стандартизирани по СТ СИВ 646-77. Означават
се например: 20х12х120 СТ СИВ 645-77. Това означава клинова врязана шпонка с размери b=20 mm, h=12 mm и
l = 120 mm.
Плоските клинови шпонки не изискват изработване на канал във вала, а само подходяща плоскост.
Напречното сечение на вала отслабва незначително, но шпонката предава по-малък (около 40 %) въртящ
момент от този, кой го отговаря на якостта на усукване на вала.
фиг. 2.27. Видове клинови шпонки
Траещите клинови шпонки не изискват допълнителна обработка на вала, но с разхлабване на съединението
не се предава въртящ момент. С това съединение се предава около 20 % от въртящия момент, който отговаря на
якостта на усукване на вала. Използуват се за предпазване на елементите от разрушаване при внезапно
натоварване.
Тангенциалните клинови шпонки се използуват за свързване на големи, тежки машинни елементи
(маховици, големи зъбни колела и др.) при динамично натоварване. Монтират се по двойки в общ канал (фиг.
2.27 в, г), с успоредни стени. След набиването на шпонките една срещу друга се създава предварително затягане
в тангенциално направление.
При предаване на знакопроменливи въртящи моменти се поставят две двойки тангенциални клинови
шпонки, разположени на ъгъл ? = 120—150°. Всяка двойка се натоварва от пълния въртящ момент.
Размерите на тангенциалните клинови шпонки са стандартизирани по СТ СИВ 646-77. Изработват се от
валцувана стомана с якост на опън ?
В
над 600 МРа.
Цилиндричните шпонки (фиг. 2.28) се поставят в отвори, разположени успоредно на оста на вала.
Половината от диаметъра на отвора е във вала, а другата половинав главината. Използуват се само когато
главината е разположена на края на вала и се монтират чрез пресова сглобка (препоръчва се
6
7
r
H
).
Диаметърът на шпонката се избира в зависимост от диаметъра на вала d
(2.36) d
ш
= (0,13-0,16)d,
а дължината й - в зависимост от избрания диаметър d
ш
(2.37) l = (3-4) d
ш
.
Необходимият брой шпонки се определя от условието за якост на работните повърхнини
(2.38)
[]
смш
ldd
T
z
??
....
10.16
3
>=
Фиг. 2.28. Съединение с цилиндрична шпонка

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Шпонки и шлици

Шпонкови съединения Шлицови(зъбни) съединения: -Общи сведения и видове -пресмятане на шлицови...
Изпратен от:
ajlsd
на 2011-04-30
Добавен в:
Лекции
по Машинознание и машинни елементи
Статистика:
125 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Съединители


Триещите съединители предават въртящ момент между два вала или между вал и лагеруван върху него детайл чрез силите на триене, които възникват между работните (триещите се) повърхнини на съединителя...
 

Машинни елементи


Основни понятия в учебната дисциплина. Изделие е произведен предмет или съвкупност от предмети. Детайл е изделие от еднороден материал, без да се сглобява. Може да е легиран, заварен, споен и др....
 

Въведение в дисциплината „Машинни елементи”


Общо предназначение – такива каквито се използват в почти всички машини (например - болтове, валове, зъбни колела, лагери, съединители и др.)...
 

Проектиране дисков съединител


Дисковите съединители са от групата на не управляемите съединители. Предназначението им е да предават въртящ момент от задвижващия към задвижвания вал, но и поемат и огъващи моменти...
 

Машинни елементи - пищови


Пищовите стават за използване при всички преподаватели. С формули и обяснения...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Машинознание и машинни елементи
Тест по Машинознание в ТУ за 1-ви курс
изпитен тест по Машинознание и машинни елементи за Студенти от 1 курс
Изпитен вариант по Машинознание за първокурсници от ТУ, специалност КСИ. Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20
6
1
3 мин
26.07.2018
Тест по машинознание
изпитен тест по Машинознание и машинни елементи за Студенти от 2 курс
Това е изпитен тест по машинознание. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
151
1
1 мин
28.03.2013
» виж всички онлайн тестове по машинознание и машинни елементи

Шпонки и шлици

Материал № 676000, от 30 апр 2011
Свален: 125 пъти
Прегледан: 348 пъти
Предмет: Машинознание и машинни елементи, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,590
Брой символи: 9,665

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Шпонки и шлици"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала