Големина на текста:
1 - Дейност
Основната дейност на Спиди от създаването й до момента е свързана с
предлагането на куриерски и транспортни услуги от врата до врата с фирмен
транспорт.За времето от основаването на фирмата до сега, Спиди се
наложи като една от водещите куриерски служби. Услугите на Спиди представляват
значителен пазарен дял, който осигурява на компанията водеща позиция на пазара на
вътрешни куриерски услуги.
Мрежата от 62 офиса в 50 населени места в страната и собственият
автопарк дават възможност за 100% покритие на територията на Република България за
целите на фирмата и предлаганите услуги.
Към настоящия момент в системата на Спиди се обработват над 220 000
пратки или 320 000 пакета месечно, с тегло от 0,5кг. до 6000кг.
През осемте години от съществуването си, Спиди разшири гамата на
предлаганите услуги, като диверсифицира съществуващите и предложи на своите
клиенти нови услуги, с които да подпомогне и оптимизира техния бизнес.
От 2003 г Спиди доставя пратки не само на територията на РБългария, но и от и
до всяка точка на Румъния, Гърция и Македония.
2-Кратка история
Компанията е създадена през 1998г като Дружество с ограничена отговорност и 100%
частен капитал, за да отговори на нарастващото търсене на куриерски услуги на
вътрешния пазар. Фирмата е регистрирана по закона за пощенските услуги като
неуниверсален пощенски оператор и притежава лиценз за превозвач на товари по
Закона за превоз на пътници и товари.
От ноември 2003г., освен на територията на РБългария, Спиди извършва
Експресни куриерски и Карго услуги и на територията на Румъния, Гърция и
Македония. Бизнес планът на компанията за 2006г. предвижда и стартиране на
доставки от и за Гърция.
Във връзка с разрастването на бизнеса и налагащото се преструктуриране,
свързано с финансирането на амбициозните проекти, залегнали в плана на компанията
за следващите 5 години, ?Спиди? регистрира акционерно дружество, което от
01.06.2005г. пое изцяло ангажиментите по обслужването на всички настоящи и бъдещи
клиенти на компанията.
"Спиди" АД е първата българска куриерска компания, сертифицирана по ISO
9001:2000.
3 - ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
Ръководството на СПИДИ АД, в лицето на Изпълнителния Директор декларира
своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е разгласена, разбрана, прилагана и
поддържана на всички нива в Организацията.
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА СПИДИ АД Е СВЪРЗАНА С ВИЗИЯТА
НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ
ИЗВЪРШВАНЕ НА КУРИЕРСКИ И ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ СПОРЕД
ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И БАЛАНСИРАНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА
ОСТАНАЛИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.
За изпълнение на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО, Ръководството на
СПИДИ АД е определило следните основни цели:
- да удовлетворява изискванията и очакванията на своите Клиентите и да увеличава
броя на постоянните Клиенти;
- да предоставя висококачествени услуги, които трайно да осигурят добро съотношение
"качество - цена";
- да отговаря на нуждите на Клиентите, посредством технически нововъведения;
- да поддържа взаимоизгодни отношения със своите Доставчици и Партньори;
- балансирано да удовлетворява всички заинтересовани страни - клиенти, персонал,
акционери, партньори, общественост;
- да разширява пазарния дял в областта на куриерските и логистични услуги в страната
и чужбина;
- да провежда системно обучение на персонала за повишаване на неговата
квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната работа;
- да развива и усъвършенства индивидуалните способности и умения на служителите;
- да развива лидерските качества на Ръководството;
- да използва ефективно наличните ресурси;
- да увеличава дела от печалбата, използван за реинвестиране;
- непрекъснато да подобрява и усъвършенства ефективността и ефикасността на
внедрената и поддържана Система за управление на качеството.
За постигане на тези цели Ръководството на СПИДИ АД е разработило, внедрило и
поддържа Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на
международния Стандарт ISO 9001:2000.
Ръководството на СПИДИ АД е създало условия за стриктно спазване
изискванията на Системата за управление на качеството в Организацията и за
активното съдействие на ръководния и изпълнителски състав в нейното развитие.
КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СПИДИ АД, ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО.
4-Мисия, визия, цели и ценности
Нашата мисия:
"С нас идеите на клиентите ни достигат целта си".
Идеите на нашите клиенти се превръщат в реално доставени решения, защото ние сме
ангажирани:
- Непрекъснато да подобряваме нашите куриерски, транспортни и логистични услуги;
- Да предвиждаме и удовлетворяваме променящите се потребности на нашите клиенти;
- Да насърчаваме служителите си да постигат значими резултати;
- В дейностите си да се ръководим от високи етични и професионални стандарти.
Нашата визия:
Да бъдем предпочитания партньор за бизнеса на нашите клиенти.
Нашата цел:
Нашата основна цел е да запазим водещата позиция на компанията в областта на
куриерските услуги на вътрешния пазар, да се превърнем в регионален лидер в
куриерския бизнес на Балканите и да поддържаме имиджа си на социално ангажирана
компания.
Ценности:
За изпълнение на основната цел на компанията ние установихме ценности, които ще ни
помогнат да осъществим нашата мисия и визия, и които са в основата на нашата
идентичност и на всички взаимоотношения, в които влизаме с нашите клиенти,
партньори и служители:
- ангажираност към обществото
- ентусиазъм
- позитивност
- отговорност
- откритост и искреност
- лоялност
- отношения със служителите
- безопасност на труда и защита на околната среда.
Ангажираност към обществото:
Ние обръщаме внимание на индивида, независимо дали е потребител, доставчик,
служител или гражданин и сме ангажирани да вземаме икономически решения, които
да са съобразени с последствията върху обществото. Полагаме постоянни усилия да
предложим най-добрите услуги на нашите клиенти, да бъдем най-добрия партньор на
нашите доставчици и да помагаме на служителите ни да се развиват, както и да
направим справедлива оценка на техните умения.
Ентусиазъм:
Ентусиазъм за нас означава смелост и страст. Ние вярваме, че няма граници, а само
предизвикателства, които ни помагат да се развиваме.
Дързостта ни символизира желанието и способността да поемаме рискове и да
изследваме нови, нетрадиционни и непредвидени възможности. Тя означава широта на
възгледите, липса на страх и предубеждения, както и способност да превъзмогваме
неуспеха. Страстта, с която работим е синоним на убеденост, стремеж да убеждаваш, да
изпитваш удоволствие от работата и желание да надхвърлиш себе си.
Позитивност:
Ние сме оптимистично настроени, вярваме в успеха на всичко, което правим, отнасяме
се добронамерено към всички, с които влизаме в професионални взаимоотношения,
това са нашите стандарти в работата. Те характеризират желанието ни да сме в
хармония с другите, да бъдем адаптивни и изпълнени с енергия.
Отговорност:
Отговорността, която притежаваме, въплъщава грижа за сигурността и безопасността
на нашите служители, грижа за предоставяне на нашите услуги според договорените
параметри, заинтересованост към социалната и околната среда и благополучието на
обществото. Ние носим отговорност за решенията и инициативите, които
предприемаме.
Откритост и искреност:
Ние поемаме ангажимент да съществува диалог, прозрачност и сплотеност, дискусиите
и убеждението да стоят над пълномощията на властта, да създадем среда, която
благоприятства дискусиите. Ние изслушваме и можем да приемем различни гледни
точки. Нашите послания и поведение са искрени и лесни за разбиране. Те се отразяват в
неформален стил на управление и мениджъри, които са на разположение на
служителите.
Ние вярваме, че откритата и честна конкуренция трябва да съществува на всички
пазари и за всички сектори на бизнеса.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 яну 2022 в 15:45 учител
 
Подобни материали
 

Анализ на фирмената дейност на СД “Сага стил”


Икономическите и политическите фактори, които влияят най-силно върху търсенето на предлаганите от СД “Сага стил” услуги са следните......
 

Хранинвест ООД


Хранинвест ООД е динамична компания, пазарен лидер в българската млечната промишленост, създадена през 2000 година със седалище в град Варна - главен пристанищен град в България на черноморското крайбрежие....
 

Обща характеристика на БТК ЕАД


Учредена през 1992 година, БТК е основният далекосъобщителен оператор в България. През юни 2004 г. българските власти продават след прозрачна процедура 65% от БТК на Viva Ventures,
 

Бизнес план на фирма "Папас олио"


ПАПАС ОЛИО АД е основано през 1994 г. и е най-големият производител на растителни масла в България. Дейността включва производство и търговия на растителни масла, лицензирана търговия на зърно, съхранение по схемата зърнохранилище и публичен склад...
 

Избиране на фирмена стратегия


Реферат по стратегически мениджмънт подходящ за специалност стопанско управеление и индустриален мениджмънт.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Стопанска дейност на фирмата
Тест по стопанска дейност на фирмата
изпитен тест по Стопанска дейност на фирмата за Неучащи от 12 клас
Тест по стопанска дейност на фирмата за ученици от търговските гимназии. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
35
12
1
8 мин
18.02.2013
Тест по тактическо планиране и анализ
междинен тест по Стопанска дейност на фирмата за Студенти от 4 курс
Тестът обхваща 4 теми, свързан с тематиката на изучаваната дисциплина. Има въпроси с един и с повече от един верен отговор
(Труден)
40
13
1
8 мин
17.08.2012
» виж всички онлайн тестове по стопанска дейност на фирмата

Фирмена политика на "Спиди"

Материал № 67489, от 18 дек 2007
Свален: 372 пъти
Прегледан: 200 пъти
Качен от:
Предмет: Стопанска дейност на фирмата, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 1,032
Брой символи: 9,453

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Фирмена политика на "Спиди""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения