Големина на текста:
Одитинг
13 Април-първи тест
11 Май-втори тест
Същност и особености
09.02.2011г.
Определение 1
Одитът се определя като систематичен процес,при който компетентен и независим
експерт събира,анализира и оценява информация,поддаваща се на количествена и
качествена оценка,с цел да се изрази независимо мнение относно степента на
съответствие на тази информация с предварително определени критерии.
Определение 2
В параграф 1,точка 1 на Закона за сметната палата одитът е определен като
проверка,която включва действията по събиране и анализиране на финансова и
нефинансова информация за оценка на управлението на бюджетните и други публични
средства и дейности и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването й.
Определение 3
Съгласно член 2 от Закона за независимия финансов одит,одитът се определя като
съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури,определени от
международните одиторски стандарти,въз основа на които се изразява независимо
мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите
отчети,изготвени в съответствие с приложимото законодателство в областта на
счетоводството.
Видове одит
А)В зависимост от взаимоотношенията между субекта и обекта
а)вътрешен-осъществява се от органи,които се намират в служебни правоотношения с
одитирания обект
Вътрешният одит се определя като независима и обективна дейност за предоставяне на
увереност и консултиране,предназначена да носи ползи и да подобрява дейността на
организацията.Вътрешният одит подпомага организацията да постигне целите си чрез
прилагане на систематичен и дисциплиниращ подход за подобряване и оценяване
ефективността на процесите за управление на риска,контрол и управление.
Одитният ангажимент за даване на увереност се изразява в предоставяне на обективна
оценка на доказателствата,събрани от вътрешния одитор,с цел да се предостави
независимо мнение или извод относно процес,система или друг обект на одита.
Одитният ангажимент за даване на увереност се осъществява чрез:
-одит на системите;
-одит на съответствието;
-одит на изпълнението;
-финансов одит;
-одит на информационните системи и технологии;
-преглед на състоянието
Одитният ангажимент за консултиране се изразява в даване на съвет,мнение,обучение и
др.,предназначени да подобряват процесите на управление на риска и контрола,без
вътрешният одитор да поема управленска отговорност за това.
Одитният ангажимент за консултиране обикновено се осъществява по инициатива на
ръководителя на организацията.Целта и обхватът на одиторския ангажимент за
консултиране се определят съвместно с ръководителя на организацията.
б)външен одит-осъществява се от лица(органи) извън системата на одитирания обект
Външният одит в публичния сектор се осъществява от органите на сметната
палата.Външен е и независимият финансов одит,осъществяван от дипломирани
експерт-счетоводители,на годишните счетоводни отчети.
Б)В зависимост от обекта на одита:
-одит на търговски дружества;
-одит на юридически лица с нестопанска цел;
-одит на бюджетни предприятия;
-одит на кооперации;
-одит на застрахователни и осигурителни дружества;
-одит на програми,проекти
В)В зависимост от съдържанието и характера,одитът бива:
-финансов одит-свързва се с изразяване на независимо мнение относно това,до колко
годишния финансов отчет на предприятието дава вярна и честна представа за
финансовото и имущественото му състояние.
-одит за съответствие-представлява проверка за установяване на степента на
съответствие на управленските решения и действия,с оглед спазване изискванията на
нормативните актове,вътрешните правила и договорите.
-одит на изпълнението-този вид одит се определя като проверка на дейностите по
планиране,изпълнение и контрол на всички равнища на управление,с оглед тяхната
ефективност,ефикасност и икономичност.
Ефективността е мярка за постигането на максимални резултати от използваните
ресурси при осъществяване на дейността на одитирания обект.
Ефикасността показва степента на постигане на целите на одитирания обект при
съпоставяне на действителните и очакваните резултати от неговата дейност.
Икономичността е придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за
осъществяване на дейността на одитирания обект при спазване на изискванията за
качество на ресурсите.
Цели и принципи на одита
16.02.2011г.
Целите на отделните видове одит са съобразени с обхвата и проявлението му в
различните социални системи.Съгласно член 5 алинея 1 от ЗНФО(Закона за
независимия финансов одит),целта на този одит е да се изрази независимо одиторско
мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във
финансовите отчети на:
-финансовото състояние на предприятието;
-отчетения финансов резултат от дейността на предприятието;
-паричните потоци на предприятието и промените в тях;
-собствения капитал на предприятието и промените в него.
Във връзка с целта на всеки вид одит трябва да се разглеждат и отделните задачи,в
които са декомпозирани целите.Така например в ЗСП(Закона за сметната палата) чл. 2 е
регламентирано,че основна задача на институцията е да контролира надеждността и
достоверността на финансовите отчети на бюджетните предприятия,както и
законосъобразното,ефективно,ефикасно и икономично управление на публичните
средства и дейности,както и да представя на НС надеждна информация за това.
Следователно целта на всеки вид одит е съобразена с неговото приложно поле и с
потребностите от информация,които той трябва да удовлетвори.Целта на вътрешния

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност и особености видове одит, цели и принципи на одита, методология на одита

Одитът се определя като систематичен процес,при който компетентен и независим експерт събира, анализира и оценява информация, поддаваща се на количествена и качествена оценка, с цел да се изрази независимо мнение относно степента на съответствие...
Изпратен от:
be89you89
на 2011-04-28
Добавен в:
Лекции
по Одитинг
Статистика:
640 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Варианти за взаимодействие на независимия с държавния одит.
добавена от jestoka89 08.03.2014
0
6
Подобни материали
 

Система за вътрешен одит в публичния сектор

21 ное 2011
·
302
·
11
·
3,290
·
480

Организацията на държавния финансов контрол е на три равнища. Първото е чрез системите за финансово управление и контрол, чрез които се реализира предварителния контрол /двоен подпис/ като вътрешен на организацията контрол....
 

Независим одиторски контрол

07 апр 2014
·
45
·
33
·
7,806
·
59

Одиторският контрол е независима контролна дейност, възникнала в резултат на появата на определени интереси на акционери и управлението на дружествата във връзка с концентрацията на огромни капитали, за обслужването на капиталистическата икономика...
 

Видове одитни процедури при вътрешен одит. Остатъчен риск

01 дек 2020
·
10
·
22
·
2,681
·
17
·
1

Основните фази на одитния процес и процедурите, който се изпълняват от одитора и ръководителя по време на одитния ангажимент. Вътрешен одит и остатъчен риск...
 

Проблеми на взаимодействието на вътрешния одит с други органи и организации в публичния сектор pro

23 авг 2019
·
104
·
27,299
·
50.00 лв.

Целта е да се анализира организацията, функционирането и взаимодействието на вътрешния одит в публичния сектор с други организации. Да се установят проблемите на това взаимодействие и където е възможно да се предложат решения за отстраняване на...
 

Проблеми на взаимодействието на вътрешния одит с други органи и организации в публичния сектор pro

23 авг 2019
·
2
·
111
·
29,062
·
34
·
50.00 лв.

Анализира организацията, функционирането и взаимодействието на вътрешния одит в публичния сектор с други организации. Да се установят проблемите на това взаимодействие и където е възможно да се предложат решения за отстраняване на слабостите...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Одитинг
Одит - същност, видове и изисквания
тематичен тест по Одитинг за Студенти
Тестът е за студенти от икономическите специалности в университетите. Въпросите са затворени и имат само един верен отговор.
(Труден)
24
61
1
3 мин
01.10.2014
Тест по одит на финансовите отчети в нефинансовите предприятия за 4-ти курс
изпитен тест по Одитинг за Студенти от 4 курс
Тестът е правен в началото на 2013г, в онлайн обучението на СА Д.А.Ценов. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
12
35
1
1 мин
29.08.2014
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Същност и особености видове одит, цели и принципи на одита, методология на одита

Материал № 674655, от 28 апр 2011
Свален: 640 пъти
Прегледан: 804 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Лекция
Брой страници: 29
Брой думи: 7,673
Брой символи: 50,232

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и особености видове одит, цели и принц ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала