Големина на текста:
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА
ТРУД
Преподавател: Галя Чолакова
1
Л Е К Ц И Я
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ)
Действащо трудово законодателство в България
относно здравословните и безопасни условия на труд
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е
конституционно право на работниците и служителите в Република България.
"Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни
условия на труд".
Нормативните актове биват два основни вида - законови (конституция,
кодекс, закон) и подзаконови (постановление на Министерския съвет - ПМС,
правилник, наредба, инструкция и др.).
Съгласно Закона за нормативните актове (ЗНА) в материята, за която се
отнася, законът трябва да уреди най-пълно всички основни обществени
отношения, които се поддават на трайна уредба. За уреждане на другите
отношения по тази материя законът може да предвиди да се издаде
подзаконов акт (чл. 3 ЗНА).
С кодекс се уреждат обществени отношения, предмет на цял клон на
правната система или на обособен важен негов дял (чл. 4, ал. 1 ЗНА) - Кодекс
на труда, Кодекс за социално осигуряване, Гражданско-процесуалния кодекс,
Наказателния кодекс и др.
В края на 1997г. Народното събрание прие Закона за здравословни и
безопасни условия на труд, което представлява ключов момент в
хармонизирането на българското законодателство в тази област с
европейското.
Законът е разработен на основата на принципите, правилата и нормите на
Европейския съюз.
Този закон урежда правата и задълженията на:
1. държавата;
2. работодателите;
3. работниците и служителите;
4. лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие;
5. други организации и юридически лица имащи отношение по осигуряването
на здравословни и безопасни условия на труд.
По смисъла на закона"здравословни и безопасни условия на труд са такива
условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки
при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и
социално благополучие на работещите лица".
В съответствие с това конституционно постановление нашият трудов кодекс -
Кодекс на труда, задължава работодателя да осигури такива условия на труд,
2
че "всяка опасност за живота и здравето на работника или служителя да бъде
предотвратена" .
В Кодекса на труда, от гледна точка на трудовите отношения, са
регламентирани основополагащите изисквания за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите.
Уредени са също и условията, реда и органите за контрол по спазване на
трудовото законодателство, в т.ч. и по здравословните и безопасни условия
на труд, както и принудителните административни мерки и административно
наказателните отговорности.
Източник на правни норми са директивите на Европейския съюз, пряко
свързани с безопасността и здравето при работа, които са внедрени в
различни закони в Р България. Такъв е Законът за техническите изисквания
към продуктите,който урежда:
• реда за определяне на „съществените изисквания" към продуктите, които
са предназначени за пускане на пазара и/или пускане в действие;
• задълженията на лицата, които пускат продукти на пазара или в действие;
• реда за извършване на дейностите по оценяването на съответствието на
продуктите със съществените изисквания в т.ч. и тези за безопасността и
здравето при работа;
• техническия надзор върху пуснатите на пазара и/или в действие продукти;
• техническия надзор за спазването на изискванията, правилата и нормите за
устройство и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност.
Законът за националната стандартизация е друг обновен закон в нашата
практика, пряко свързан със Закона за техническите изисквания към
продуктите.
Хармонизираните стандарти препоръчват технически и икономически це-
лесъобразни начини за изпълнение на съществените изисквания на
директивите, като се отчита равнището на технологиите на даденият етап..
Закон за защита от вредното въздействие на химическите вещества и
препарати. Този нов за страната закон урежда условията и реда за пускането
на пазара, търговията, вноса, износа, съхранението и употребата на химични
вещества и препарати, държавния контрол върху тях, както и правата и
задълженията на физическите и юридическите лица, които ги пускат на
пазара, търгуват, съхраняват, употребяват, внасят или изнасят, с цел защита
на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.
Законът за защита на потребителите. Обект на този закон е защитата на
гражданите от рискове при придобиването на стоки, които могат да застрашат
техният живот, здраве или имущество. Закона определя отговорности и
задължения и на търговския посредник. По този начин се затваря целият
цикъл на правно регулиране на движението на продуктите - от осигуряването
на безопасност при тяхното проектиране, производство, реализация - до
гарантирането на безопасност при тяхното потребление.
Законът за здравето урежда обществените отношения, свързани с опазване
здравето на гражданите, в т,ч. и на работещите. Опазването на здравето на
гражданите като състояние на пълно физическо, психическо и социално
благополучие е национален приоритет и се гарантира от държавата.
Кодексът за социално осигуряване освен пенсионното осигуряване
регламентира и осигуряването на работещите при трудова злополука и
професионална болест
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 мар 2021 в 21:55 потребител на 42 години
22 мар 2021 в 12:46 учител на 36 години от Шумен - ПГСАГ, випуск 2020
18 мар 2021 в 16:00 студент на 23 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултетт, специалност - Икономика на търговията, випуск 2020
13 мар 2021 в 08:30 ученичка на 26 години от Варна - СОУ "Свети Климент Охридски", випуск 2013
09 мар 2021 в 19:31 ученик на 20 години от Варна - СОУ "Елин Пелин", випуск 2021
13 фев 2021 в 09:23 в момента не учи на 45 години
11 дек 2020 в 18:58 студент на 40 години от София - Медицински университет ФОЗ, випуск 2020
30 окт 2020 в 20:28 ученик на 21 години от София - kkk?, випуск 2018
23 сеп 2020 в 09:37 в момента не учи на 33 години
19 авг 2020 в 14:07 родител на 46 години
 
Домашни по темата на материала
Обхващане на проблемен въпрос по КТБД В ДЕТСКАТА ГРАДИНА с посочена литература Спешно
добавена от violeta1983_1983 15.03.2015
0
9
Домашна работа по ЗБУТ
добавена от alexander14 27.10.2012
0
16
Въпрос по "Управление на човешките ресурси" - моля помогнете с отговор!
добавена от karime 09.03.2013
3
96
Подобни материали
 

Безопасност на труда

27 апр 2011
·
44
·
13
·
9,618
·
104

Безопасността на труда е част от охраната на труда, чиято задача е да установа-ва причините за злополуки-те и методите за тяхното отстраняване и предотвра-тяване въз основа на изсле-дване на производствените процеси...
 

Защита на труда. Трудови правоотношения и трудов договор.


Трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях, са уредени в кодекса на труда (КТ)...
 

Трудов стандарт за режим на работа. Сменен режим на работа.

25 окт 2012
·
29
·
3
·
1,197
·
65

Докладът описва същността на трудовия стандарт за режим на работа и сменният режим на работа. Предназначен е за упражненията по дисциплината Трудови стандарти....
 

Здравословни и безопастни условия на труд

12 дек 2012
·
27
·
10
·
2,127
·
71

Цел, предмет и задачи на охраната на труда. а) Цел на охраната на труда - това е създаването на по-добри условия...
 

Същност, задачи и обхват на организацията на труда

13 юни 2013
·
13
·
4
·
997
·
19

Предмет на организацията на труда като дейност е трудовият процес. Той представлява целенасоченото въздействие на човека върху суровините и материалите с или без помощта на оръдие на труда с цел да ги превърне в предмети за потребление или услуги...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
1
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Здравословни и безопасни условия на труд

Материал № 674640, от 28 апр 2011
Свален: 227 пъти
Прегледан: 540 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Лекция
Брой страници: 30
Брой думи: 8,443
Брой символи: 54,962

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Здравословни и безопасни условия на труд"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
311

виж още преподаватели...
Последно видяха материала