Големина на текста:
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА
ТРУД
Преподавател: Галя Чолакова
1
Л Е К Ц И Я
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ)
Действащо трудово законодателство в България
относно здравословните и безопасни условия на труд
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е
конституционно право на работниците и служителите в Република България.
"Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни
условия на труд".
Нормативните актове биват два основни вида - законови (конституция,
кодекс, закон) и подзаконови (постановление на Министерския съвет - ПМС,
правилник, наредба, инструкция и др.).
Съгласно Закона за нормативните актове (ЗНА) в материята, за която се
отнася, законът трябва да уреди най-пълно всички основни обществени
отношения, които се поддават на трайна уредба. За уреждане на другите
отношения по тази материя законът може да предвиди да се издаде
подзаконов акт (чл. 3 ЗНА).
С кодекс се уреждат обществени отношения, предмет на цял клон на
правната система или на обособен важен негов дял (чл. 4, ал. 1 ЗНА) - Кодекс
на труда, Кодекс за социално осигуряване, Гражданско-процесуалния кодекс,
Наказателния кодекс и др.
В края на 1997г. Народното събрание прие Закона за здравословни и
безопасни условия на труд, което представлява ключов момент в
хармонизирането на българското законодателство в тази област с
европейското.
Законът е разработен на основата на принципите, правилата и нормите на
Европейския съюз.
Този закон урежда правата и задълженията на:
1. държавата;
2. работодателите;
3. работниците и служителите;
4. лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие;
5. други организации и юридически лица имащи отношение по осигуряването
на здравословни и безопасни условия на труд.
По смисъла на закона"здравословни и безопасни условия на труд са такива
условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки
при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и
социално благополучие на работещите лица".
В съответствие с това конституционно постановление нашият трудов кодекс -
Кодекс на труда, задължава работодателя да осигури такива условия на труд,
2
че "всяка опасност за живота и здравето на работника или служителя да бъде
предотвратена" .
В Кодекса на труда, от гледна точка на трудовите отношения, са
регламентирани основополагащите изисквания за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите.
Уредени са също и условията, реда и органите за контрол по спазване на
трудовото законодателство, в т.ч. и по здравословните и безопасни условия
на труд, както и принудителните административни мерки и административно
наказателните отговорности.
Източник на правни норми са директивите на Европейския съюз, пряко
свързани с безопасността и здравето при работа, които са внедрени в
различни закони в Р България. Такъв е Законът за техническите изисквания
към продуктите,който урежда:
• реда за определяне на „съществените изисквания" към продуктите, които
са предназначени за пускане на пазара и/или пускане в действие;
• задълженията на лицата, които пускат продукти на пазара или в действие;
• реда за извършване на дейностите по оценяването на съответствието на
продуктите със съществените изисквания в т.ч. и тези за безопасността и
здравето при работа;
• техническия надзор върху пуснатите на пазара и/или в действие продукти;
• техническия надзор за спазването на изискванията, правилата и нормите за
устройство и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност.
Законът за националната стандартизация е друг обновен закон в нашата
практика, пряко свързан със Закона за техническите изисквания към
продуктите.
Хармонизираните стандарти препоръчват технически и икономически це-
лесъобразни начини за изпълнение на съществените изисквания на
директивите, като се отчита равнището на технологиите на даденият етап..
Закон за защита от вредното въздействие на химическите вещества и
препарати. Този нов за страната закон урежда условията и реда за пускането
на пазара, търговията, вноса, износа, съхранението и употребата на химични
вещества и препарати, държавния контрол върху тях, както и правата и
задълженията на физическите и юридическите лица, които ги пускат на
пазара, търгуват, съхраняват, употребяват, внасят или изнасят, с цел защита
на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.
Законът за защита на потребителите. Обект на този закон е защитата на
гражданите от рискове при придобиването на стоки, които могат да застрашат
техният живот, здраве или имущество. Закона определя отговорности и
задължения и на търговския посредник. По този начин се затваря целият
цикъл на правно регулиране на движението на продуктите - от осигуряването
на безопасност при тяхното проектиране, производство, реализация - до
гарантирането на безопасност при тяхното потребление.
Законът за здравето урежда обществените отношения, свързани с опазване
здравето на гражданите, в т,ч. и на работещите. Опазването на здравето на
гражданите като състояние на пълно физическо, психическо и социално
благополучие е национален приоритет и се гарантира от държавата.
Кодексът за социално осигуряване освен пенсионното осигуряване
регламентира и осигуряването на работещите при трудова злополука и
професионална болест
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Здравословни и безопасни условия на труд

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е конституционно право на работниците и служителите в Република България - "Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд"....
Изпратен от:
tinatin
на 2011-04-28
Добавен в:
Лекции
по Труд и трудови отношения
Статистика:
212 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Обхващане на проблемен въпрос по КТБД В ДЕТСКАТА ГРАДИНА с посочена литература Спешно
добавена от violeta1983_1983 15.03.2015
0
9
Домашна работа по ЗБУТ
добавена от alexander14 27.10.2012
0
13
Въпрос по "Управление на човешките ресурси" - моля помогнете с отговор!
добавена от karime 09.03.2013
3
83
Подобни материали
 

Защита на труда. Трудови правоотношения и трудов договор.


Трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях, са уредени в кодекса на труда (КТ)...
 

Управление на трудовото възнаграждение


Управление на трудовото възнаграждение на примера на действаща фирма...
 

Колективен трудов договор


Колективния трудов договор е юридически акт, който изразява постигнатото в процеса на преговаряне съгласие. Това е най-важният недържавен източник на трудовото право...
 

Трудовоправни спорове в Република България pro

06 юли 2016
·
1
·
12
·
2,731
·
8
·
8.00 лв.

България няма специална система от трудови съдилища и трудовоправните дела се разглеждат от общите съдилища. През есента на 1992 г. парламентът прие основни законодателни поправки, свързани с изслушването и подхода към трудовоправните спорове...
 

Основни трудови стандарти - правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд


Курсовата работа е предназначена за текущ контрол по дисциплината Организация и трудови стандарти. Съставена е от две части - теоретична и практична...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
178
1
1 мин
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Здравословни и безопасни условия на труд

Материал № 674640, от 28 апр 2011
Свален: 212 пъти
Прегледан: 505 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Лекция
Брой страници: 30
Брой думи: 8,443
Брой символи: 54,962

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Здравословни и безопасни условия на труд"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
262

виж още преподаватели...
Последно видяха материала