Големина на текста:
Обща характеристика на икономическия показател за
община Сандански
Община Сандански сега е една от динамично развиващите се общини в
страната. Съгласно последните данни община Сандански заема 48 място в
страната по БВП на глава от населението.
Водещите промишлени подотрасли на преработващата индустрия се
очертават производството на хранителни продукти, на медицински продукти,
напитки, шивашката, обувната, строителство и дървопреработвателната
промишленост.
Като община с утвърдени курорти и значителен туристически потенциал за
развитие водещо място в общинската икономика ама туризма.
Броят на действащите фирми за общината е 5531. Фирмите износителки са
повече от 100, а тези с оборот по-голям от 50 000 лв. са повече от 500.
Близо половината от активните фирми в общината работят в сферата на
търговията.(2378) Следващите по големина дялове са: на активните фирми в
преработващата промишленост (703) хотели и ресторанти (повече от 200.),
транспорт и съобщения (414).
Като цяло производството е преимуществено разположено в
административния център – град Сандански.
В последните години се увеличават нетните приходи от продажби на
предприятията на човек от населението. Тази тенденция е визуализирана от
ледната таблица.
Плавно се увеличава и относителния дял на заетите лица в индустрията от
общия дял на заетите в общината.
След силния икономически спад в периода на 90-те години, от началото на
2000 г. в се наблюдава стабилизация и оживление на производството. Забелязва се
постоянна тенденция на ръст на нетните приходи от продажби . Съизмерим ръст е
отбелязан и през 2003 г.
Най-голямо е увеличението в отраслите търговия, транспорт, преработваща
промишленост, туризъм (хотелиерство и и ресторантьорство).
Статистическите данни отчитат нарастване на броя на заетите лица, в т.ч. на
наетите. Най-силно е изразена промяната в сектор търговия, следвано от секторите
туризъм и преработващата промишленост.
В резултат на настъпилите съществени промени в собствеността на
предприятията, ликвидация или раздробяване, както и създаване на нови фирми,
общият брой на активните стопански субекти е 5531 фирми и кооперации с
различен предмет на дейност. Всички фирми , с изключение на “Медика” АД
отговарят на категорията “Малки и средни предприятия” (МСП)
1
. Преобладаващата
част от тях са “микрофирми”, имащи до 10 заети лица.
Стагнацията в инвестиционната активност от началото на 90-те е трайно
преодоляна. Макар и не силно изразена, на лице е положителна тенденция на
1
растящи обеми инвестиции. Засилват се и инвестиционните проучвания и
запитвания, което говори за формирането на инвестиционен интерес и разкрива
потенциала за ръст на инвестициите.
Чрез тяхна помощ общината започва да получава по-добри възможности за
развитие и обновяване на своята фондова и производствена структура.
Независимо от нарастването, ръстът на инвестициите е все още не е напълно
достатъчен за финализиране на структурното преустройство на нейната икономика.
Извършването на това преустройство е свързано и с покриването на изискванията
на които ще трябва да отговарят бизнес структурите в общината до момента на
приемането на страната ни в ЕС.
Град Сандански разполага с изградени производствени площи и добър
кадрови потенциал., което прави региона привлекателен и за чуждестранните
инвеститори.
Достъпът до сериозни пазари и защитата на сертификати за качество са
показател за развитието на технологиите и предпоставка за успешното им бъдещо
развитие. Фактор за устойчиво развитие на общината е по нататъшното
стимулиране развитието на малките и средни предприятия, развитие на местното
предприемачество и частния сектор.
Обща характеристика на икономическия показател за
община Сливо поле
През последните няколко години и в Община Сливо поле, както в цялата
страна, с бързи темпове се променят условията за развитие на икономиката.
Икономическият анализ към общинския план за развитие на Община Сливо
поле е базиран на статистически данни за област Русе, Северен централен планов
район и България за периода 1998 - 2003 и обобщени данни от проведената анкета
от екипа, разработващ ОПР, определени тенденции са сравнявани с начална година
1999 или 2000. Целта на общинския план за развитие е да определи
стратегическите цели и приоритетите, да конкретизира мерките, които общината в
партньорство с местните бизнес- структури трябва да предприеме, така че да се
стимулира растежа на икономическия потенциал на общината.
Икономическият растеж се измерва с произведения Брутен Вътрешен
Продукт (БВП) в рамките на една национална или регионална икономика.
Стойностите на произведения БВП показват в концентриран вид какво е
произведено и как то се променя през годините.
Конкретни данни за произведения БВП в Община Сливо поле няма, поради
което са използвани данни за произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) в
Област Русе. През 2003г.
2
е 1 024 888 хил.лв, което е 2,98% от общия за страната
(34 410 244 хил.лв) и 23, 3 7% от БВП на СЦПР. В таблица 1 по-долу може да се
2
проследят сравнително постоянните позиции на БВП за Област Русе, както на ниво
планов район, така и на национално ниво.
Тенденции на БВП, тц, хил.лв.
Таблица 4
1999г2000г2001г2002г2003г
РБългария 23 323 058 26 752 833 29 709 210 32 335 083 34 410 244
СЦПР 2 968 761 351525938820874 222 6954 385 818
Русе698 109797028877180963 8501 024 888
отн.дял-
Русе/страната
2, 99%2, 98%2, 95%2, 98%2, 98%
отн.дял-
Русе/СЦПР
23,52%22, 67% 22, 60% 22,83% 23,37%
отн дял-
СЦПР/РБ-я
12, 73% 13,14%13,07%13,06% 12, 75%
Изменението на БВП на ниво област следва неотклонно движението на
БВП за страната (вж. Графика 4), като реализираният растеж през 2003г спрямо
предходната е 6,33% и почти се припокрива с националния, който е 6,42%.
Реализирани продажби по отрасли за периода 2000г.-2004г. в хил.лв.
Таблица 5
Отрасли 2000г. 2001 г.2002г. 2003г. 2004г.
Селско стопанство 14366 18531 13647 14156 19045
Промишленост714763105910691480
Услуги16081561146312141964
Необходими инвестиции в хил.лв. за перида 2007г. - 2013г.
Таблица 6
ОтрасълЗа
придобиване
на ДМА
Повишаване на
квалификацията
Други Всичко
необх.инвест.
Селско стопанство406501842224844740
Промишленост1225 120 54 1399
Услуги 3135 178 7224035
Най- голяма необходимост от инвестиции са заявили селско стопанските
производители, което потвърждава тенденцията на растеж в развитието на аграрния

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Обща характеристика на икономическия показател за община Сандански

Община Сандански сега е една от динамично развиващите се общини в страната. Съгласно последните данни община Сандански заема 48 място в страната по бвп на глава от населението...
Изпратен от:
Mihaela
на 2011-04-27
Добавен в:
Доклади
по Регионално развитие
Статистика:
21 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Обща характеристика на икономическия показател за община Сандански

Материал № 673865, от 27 апр 2011
Свален: 21 пъти
Прегледан: 42 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 1,031
Брой символи: 6,335

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обща характеристика на икономическия показател  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Регионално развитие
в град София
с опит от  17 години
1 501 114

виж още преподаватели...
Последно видяха материала