Големина на текста:
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
КАЗУС
ПО МАКРОИКОНОМИКА
Тема:Отражение на кризата върху българската икономика
Световната икономическа и финансова криза все още продължава да оказва негативно
влияние върху икономиката на страните.Въпреки сигналите за отминаване на рецесията
в САЩ, все още не са отминали рисковете за европейската и световна икономика.
Международния Валутен Фонд, Еврокомисията и други международни финансови
институции продължават проверките на прогнозите си за развитие на ситуацията в по-
дългосрочен план,като по този начин отбелязват трудното възстановяване от кризата и
забавянето на възходящия цикъл на икономическото развитие.
Забавянето на икономиката рефлектира негативно на българския износ. За първото
тримесечие на миналата година износа на български стоки се е понижил с 18 % .До
месец май на 2009 година няма отчетено подобрение на този показател. Спада в
търговията се отразява негативно и върху транспортните услуги, в резултат от което
общия износ на България се е понижил с 12,3% . Вътрешното свиване на пазара е в
резултат на ограничената кредитна активност от страна на финансови институции,
поради преоценка на риска , както и несигурните бъдещи доходи на домакинствата.
При липсата на финансиране е много трудно да се подържа , наблюдаваната през
последните години, висока инвестиционна активност. По тази причина бъдещата
прогноза е ,че дела на инвестициите ще се доближи до ниво което е смятано за
равновесно. До края на 2009 година се отбеляза свиване на потреблението.
Намаляването на вътрешното и външното търсене доведе до ограничаване на вноса на
стоки в страната. В резултат на тези тенденции БВП за 2009 година се сви до 6%. За да
се възстанови икономиката трябва да се подобри износа на страната. До момента няма
такава индикация предвид световната конюнктура.
В България,поради несигурносtта в икономиката по цял свят ,още през 2007 година
започна понижение на индексите ,като SOFIX загуби почти 70% от стойността си и
понижи оборота си.Преките чуждестранни инвестиции също бяха повлияни от кризата.
Намалението на редица международни цени даде отражение и върху инфлацията в
нашата страна.Българските банки не усетиха директен ефект върху баланса си,тъй като
дейността им е насочена към българската икономика и нямат големи дялове в
американски ценни книжа.Кризата оказа пряко влияние върху България във външното
търсене и износа,вследствие на забавяне на темповете на растеж в Еврозоната и САЩ.
Намаления приток на капитали от вън,във вид на преки инвестиции и заемно
финансиране,се отрази по-слабо.Това,заедно с високите лихви, доведоха до ограничен
достъп до кредити и вътрешно търсене,чрез по-малка степен на потребление.В резултат
на намаления приток на чужди капитали и отлива на такива от страната,довело до
забавяне на кредитната и инвестиционната активност,се отчете спад на растежа на
БВП.От там се стигна до съкращаване на търговския дефицит и ограничение по
текущата сметка на платежния баланс и намаление на заетостта в много сектори на
икономиката.България има спешна нужда от преструктуриране на бюджетния баланс,за
да може да избегне финансирането на проекти,водещи до изтичане на международни
резерви.
Бюджетът е нова финансова категория, свързана с държавата и финансите, и
възникването и формирането му се определят от три предпоставки: високата степен на
развитие на стоково- паричните отношения, изграждането на централизирана държава
и установяването на парламентарно- демократично управление.
1
Още в Персия през VII век преди новата ера са съществували “бюджетно подобни
наченки” . Такива елементи се срещат още и в древна Гърция. Аристотел пише: “ който
иска да обсъжда държавните финанси- трябва да познава приходите-какви са и колко
големи са . Независими от това трябва да се познават и разходите, за да се премахнат
някой, ако са излишни, или да се намалят, ако са големи, защото богатството зависи от
намаляването на разходите”. Така се поставят основите на бюджета като установена
законодателна основа и с публичен характер, сметка за приходите и разходите на
държавата. От финансово техническа гледна точка бюджета е обобщена сметка на
държавните разходи и приходи за текущата година. То е съвкупност от множество
страници текст цифри и таблици, където е обобщена сметка – баланс за приходите и
разходите на държава за определен период от време. Този период обикновено е в
рамките на една година. Тази част на бюджета е видима, а социално- икономическата
му страна в по – голямата си част е невидима. Бюджета е не само инструмент за
публична отчетност и контрол върху държавните финанси, но е и средство за
управление на финансовото стопанство и цялостното национално стопанство. Важен
принцип е единството на бюджета. Управляването на няколко такива в определена
страна не позволява да се даде точна и пълна картина за разходите и приходите на
финансовото стопанство и точния обем на данъкоплатците. Под единство се разбира
упражняването само на един бюджет, а не на няколко едновременно. Един от най –
важните принципи е бюджетното равновесие, където той не трябва да се съставя и
приключва с дефицит.
Първата година след сътресението на международните пазари,ефектите за българската
икономика не бяха толкова негативни.Най-напред се усети повишаване на цената на
финансовия ресурс-вътрешен и международен и намаление на динамиката на
капиталовия пазар след бързото му развитие през последните години.Ефекта върху
банковия пазар се изрази в повишението на лихвите по кредитите и депозитите.Голяма
част от инвеститорите на борсата,които я имаха като доходоносно влагане на
спестяванията ,се отдръпнаха в очакване на по-печеливши времена.По този начин се
оказа негативно влияние върху борсовата динамика.Взаимните фондове са най-
засегнатите на капиталовите пазари,от една страна негативното развитие на
българските и чуждите борси,а от друга изтеглянето на ресурси от дребните
инвеститори.Спестяванията на населението намаляха,в следствие на понижението на
борсовите индекси.Тази глобална криза има най-голямо и трайно отражение върху
поведението на индивидуалните инвеститори.Стабилността на валутния борд е от
огромно значение за движението на фондовата борса.Предстоят трудни времена за
българските компании и по този начин ще се отсеят тези,които могат да работят в
криза.Два са основните фактора за движението на капиталовия пазар,първият е свързан
с със състоянието на реалния сектор,а втория е способността на борсовите участници
да преодолеят страховете си от загубите през последната година.Финансовите
резултати на компаниите са главния фактор,който движи цените на акциите.Тези от
тях,които покажат умение да се справят в такива ситуации на трудни времена ще
отчетат добри резултати и ще се радват на интерес от страна на пазарните участници.
Причината поради която акциите на редица компании бяха снижени до ниво на
финансов крах е комбинацията от рязкото изтегляне на чуждите инвестиции от борсата,
надценения фондов пазар и световната финансова криза.
През 2009 година видяхме нейното отражение и върху реалния бизнес,където
2
съществена роля изиграха политическата обстановка в страната и възобновяването на
плащанията по европейските програми.Ролята на управляващите също има голямо
значение върху икономиката за страната.Наблюдаваме забавяне на ръста на
икономиката,ликвидни проблеми по някои отрасли,съкращения в разходите на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Отражение на кризата върху българската икономика

Казус по макроикономика...
Изпратен от:
boryana1983
на 2011-04-26
Добавен в:
Казуси
по Макроикономика
Статистика:
185 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
казуси по макроикономика
добавена от ayselll93 22.12.2013
2
227
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Макроикономически величини
тематичен тест по Макроикономика за Неучащи от 10 клас
Тестът включва 13 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
13
35
1
2 мин
15.05.2015
Тест по Макроикономика за 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по Макроикономика от ПУ Паисий Хилендарски. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
19
58
1
2 мин
24.08.2018
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Отражение на кризата върху българската икономика

Материал № 672770, от 26 апр 2011
Свален: 185 пъти
Прегледан: 303 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Казус
Брой страници: 9
Брой думи: 3,096
Брой символи: 19,225

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Отражение на кризата върху българската икономика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения