Големина на текста:
ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ИЗУЧАВАНА ДИСЦИПЛИНА: ДИДАКТИКА
ПРЕПОДАВАТЕЛ: ГЛ. АС. ПЕТЪР КАЦАРОВ
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
НА ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ , ФОРМИ , СИСТЕМИ И ЦЕЛИ НА
ОБУЧЕНИЕТО
В
„ДИДАКТИКА“, МАРИН АНДРЕЕВ, ИЗДАТЕЛСТВО„НАРОДНА
ПРОСВЕТА“, СОФИЯ, 1987
И
„ДИДАКТИКА“, ПЕТЪР ПЕТРОВ, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, СОФИЯ, 1992
СТУДЕНТ: МАЯ ГЕОРГИЕВА ТЯНЕВА
Ф.№ 0906422006
СПЕЦИАЛНОСТ: ПНУП, ІІ КУРС
ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО
В „Дидактика“ Марин Андреев извежда следните седем принципа:
1. Принцип за нагледност
2. Принцип за съзнателност
3. Принцип за активност на ученика
4. Принцип за достъпност
5. Принцип за системност
6. Принцип за трайност на знанията, уменията
7. Принцип за индивидуален подход
Същите тези седем принципа са застъпени и в „Дидактика“ на
Петър Петров, като той от своя страна поставя на първо място и осми принцип, а
именно Принцип за научност, изразен в „ изискванията на учениците да се
предлагат строго научни знания, които представляват точно установени от
науката положения и да се използват за тяхното преподаване и усвояване
адекватни методи и форми на обучение, отразяващи в дидактически редуциран
вид равнището на изучаваната област от социалния опит.“
Принцип за нагледност
И двамата автори в единомислие определят същността в обогатяване и
разширение на сетивния опит, както и взаимовръзката и единството между
логическото и сетивното познание.
Принцип на съзнателност
Има единогласие на двамата автори при извеждане на същността на този
принцип. Марин Андреев изтъква, че: „съзнателното отношение към учебната
работа може да ускори и облекчи разбирането на учебния материал, че ученикът
може да работи съзнателно в процеса на обучението и тогава, когато все още не е
разбрал напълно учебното съдържание.“
Петър Петров пише: „Съзнателността на учениците в учебната дейност не се
свежда само до разбирането от тях на учебното съдържание, а по необходимост
предполага определено отношение към усвояването, което включва както
отношението към изучаваните предмети и явления, така и отношението към
учебната дейност, към учителя и съучениците, към самите себе си.“
Принцип за активност
Този принцип Петър Петров и Марин Андреев разглеждат като неделимо
единство между вътрешна и външна активност, между емоционална,
интелектуална, сензорно-моторна и вербална активност.
2
Принцип за достъпност
Има еднозначно съответствие в извеждането на Принцип за достъпност от
двамата автори, изразено в изискването обучението като цяло да е съобразено с
възрастовите особености на учениците, с равнището на тяхната подготовка и
развитие.
Принцип за системност в „Дидактика“ на Марин Андреев или Принцип
за системност и последователност при Петър Петров
В своя учебник Петър Петров цитира Марин Андреев и застава зад
неговото становище за същността на принципа за системност: „Системността е
характерен признак на съвременното познание. За да усвоят основите на
отделните науки и другите области на социалния опит, учениците трябва да ги
изучават в система съобразено с тяхната вътрешна логика. За това особено е
подходяща предметната учебна система върху която се изгражда обучението в
нашето училище.“
Принцип за трайност на знанията, уменията и навиците
И според Петър Петров и според Марин Андреев този принцип се изразява
в това, усвояването на знания и умения да е задълбочено и трайно, а учениците
да могат да възпроизвеждат и прилагат наученото в нови, различни ситуации.
Принцип за индивидуален подход
И в този принцип е налично еднозначно съответствие между вижданията
на горепосочените автори, според които процесът на обучение трябва да е
основан не само върху общите, но и върху индивидуалните особености на
учениците за да се гарантира тяхното цялостно развитие.
МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Относно методите на обучение Марин Андреев и Петър Петров
посочват, че съществуват много различни класификации на методите на
обучение, но общопризната, достатъчно обоснована класификация няма. И
двамата автори в учебниците по дидактика извеждат следните методи :
1.Методи за устната комуникация
1.1 Изложение на учебния материал от учителя
2. Диалогови методи за обучение
3. Рационални методи за работа с учебника и други книги
4. Методи за изследване на действителността
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 юли 2022 в 16:24 потребител
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по дидактика
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Проверява знанията по дидактика за специалност "Начална педагогика с английски език". Съдържа 18 въпроса. 17 са с по един верен отговор, а един е с две опции за отговор.
(Лесен)
18
1
4 мин
27.10.2021
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Анализ на две теории за дидактиката

Материал № 672325, от 26 апр 2011
Свален: 50 пъти
Прегледан: 117 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Анализ
Брой страници: 6
Брой думи: 1,149
Брой символи: 7,602

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на две теории за дидактиката"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала