Големина на текста:
Тема 2
Среда на училищната организация
Всяко училище функционира и се развива в определена среда. Средата,
представлява съвкупност от сили, фактори и условия, които определят поведението на
училището и може да бъде два вида – вътрешна и външна.
1. Вътрешна среда – съвкупност от фактори и условия, които са резултат от
управленски решения и върху тях може да се въздейства. Основните фактори са:
а.) цели на училищната организация – желани крайни резултати от дейността на
училището като организация. Те се разглеждат на 3 нива:
Ниво 1 - национални цели на училищното образование, които определят главните
насоки на развитие за всяко училище. Те са формулирани главно със закон или друг
нормативен правилник.
Закон за народната просвета (ЗНП)
Чл.1 – Системата на просветата, полага основите на непрекъснатото образование на
гражданите, като осигурява:
Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;
Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и
култура;
Развитие и стимулиране, на личните творчески заложби на всяко дете/ученик;
Духовно, физическо и социално развитие, и здравословен начин на живот;
Изграждане на свободна, морална, инициативна личност, която като български
гражданин уважава законите, правата на другите, техният език, религия и
култура;
Завършване на определените в ЗНП степени на образование и придобиване на
професионална квалификация.
Ниво 2 – цели – стандарти, заложени в държавните образователни изисквания (ДОИ).
Ниво 3 – цели на училището като организация (цели свързани с обучението,
възпитанието, формиране на персонала, финансови цели и т.н.).
б.) задачи на училищната организация – определят дейностите , които трябва да се
извършат за постигане на целите на училището (какво трябва да се направи в
училището, за да бъдат постигнати неговите цели? ).
в.) структора на училищната организация – разглежда се от 2 срани.
- Организационна – съвкупност от структорните звена на училището (схема 1) и
връзките , и взаимодействието между тях. Връзките биват служебни (отношенията
между административното звено и и другите звена в училището) и технологични
(връзките между отделните неформални звена).
- Управленска – показва веригата на командите в училището и разположените на нея
управленски органи.
г.) хора/персонал – човешките ресурси на училището. Те представляват съвкупност от
умствени, физически, психически и други сили, които персоналът влага в учебно –
възпитателния процес (отговаря на въпроса – Кой, какво прави в училището?).
д.) технология на училищната организация – начинът на въздействие върху ученикът
в учебно – възпитателната работа.
2. Външна среда – съвкупност от външни сили и фактори, които в голяма степен
определят обема на работа в училището, неговото поведение и представляват заплаха
или възможност за развитиетому. Тези фактори влияят на училището, но училището не
влияе на тях.
Основни фактори на външната среда на училището са:
а.) Демографски – наличие на население в ученическа възраст.
б.) Икономически – фактори, свързани с осигуряването на необходимите икономически
ресурси за развитието на училището (относителен дял на средствата от бюджета,
стандарт за издръжка на едно дете, безработица, инфлация, териториално разположение
на производителните сили...).
в.) Социални и културни – взаимоотношенията между отделните социални групи и
етноси при решаването на въпроси, свързани с образованието на децата.
г.) Политически и законодателни – отношението на отделните политически партии към
образованието. Отношение, изразено в закони, правилници и други нормативни актове,
регламентиращи управленските отношения в образованието.
д.) Природни – всички естествени сили, които са предоставени на хората за
безвъзмездно ползване под формата на въздух, светлина, топлина...
е.) Конкуренти – конкуренцията между училищата изразява тяхната надпревара на
образователния пазар за привличане и задържане на повече ученици в училището.
ж.) Научно – технологични – свързани са с развитието на науката и технологиите. Това
развитие води до промяна в технологиите на обучение и до промяна в учебното
съдържание.
з.) Доставчици – различните организации, които достажят на училището различни
услуги (електричество, интернет, телефон и т.н.).
3. Среда за пряко въздействие – включва фактори, условия, сили, които въздействат
непосредствено върху дейността на училището и върху неговото поведение.Такива
фактори са:
а.) Демографски (ученическият контингент на училището);
б.) Закони, наредби с пряко въздействие, регламентиращи дейностите в училищното
образование’
в.) Педагогическите кадри като елемент на вътрешната среда;
г.) Доставчици и др.
4. Среда за косвено въздействие – фактори, условия, които действат опосредствено
(непряко). Например брутния вътрешен продукт, законите за национално стопанство, за
държавния бюджет и т.н.
а.) Конкурентите;
б.) Природата

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Среда на училищната организация

Всяко училище функционира и се развива в определена среда. Средата, представлява съвкупност от сили, фактори и условия, които определят поведението на училището и може да бъде два вида – вътрешна и външна....
Изпратен от:
irina1027
на 2011-04-23
Добавен в:
Лекции
по Автоматика, изчислителна техника
Статистика:
36 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Среда на училищната организация

Материал № 671176, от 23 апр 2011
Свален: 36 пъти
Прегледан: 61 пъти
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 565
Брой символи: 3,956

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Среда на училищната организация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала