Големина на текста:
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
гр. Шумен
Колеж - гр. Добрич
ПРОТОКОЛ
ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ТЕМА:
МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА И
ЗА СЕИТБА
Изготвил:Проверил:
Илияна Миленкова Георгиева ……………….
Фак. № 105012Доц. д–р инж. Г. Генов
Агроекология и растителна защита
I курс I семестър
1
Високо плодородие на почвата се придобива при определена плътност и влажност.
Чрез механичната обработка се постига желаната плътност и тя бива основна,
повърхностна и специална обработка.
За дълбока оран и предсеитбена подготовка на почвата се използват плугове с общо
предназначение.
Видове плугове
1. Обикновен плуг с отметателна дъска
Той е най-често използваното оръдие, като обръща почвата само надясно.
Използват се няколко основни вида отметателна дъска: винтова, цилиндрична и
културна. Дадена машина се оборудва с няколко работни органа в зависимост от
мощността и, предвидената дълбочина за извършване на оранта и показателите
на почвения тип, при който ще бъде използвана.
2. Обръщателен плуг
При него на една ос са монтирани две плужни тела. Оранта се извършва
„совалковидно“, при което едното тяло извършва оран надясно, а другото —
наляво. По този начин оранта е „гладка“, без „гребени“ и „разори“.
3. Плуг риголвач
С него се извършва оран до 70 см дълбочина. Състои се от едно плужно тяло,
използват се много мощни трактори. Такава оран се извършва преди засаждане
на овощни градини и лозя.
По начина на присъединяване към трактора лемежните плугове се делят на : навесни,
полунавесни и прикачни.
На фиг.3(стр.107) са показани индивидуални предпазители, а фиг.4(стр.108) е показана
хидравлична автоматична предпазна система.
Предпазните устройства предпазват плужните тела от повреди при среща на
препятствия в почвата. Елементите са : 1-стълбец, 2-предпазителен щифт, 3-конзола, 4-
шарнирен болт, 5-ролка, 6-двураменен лост, 7-пружина.
При среща на плужното тяло с препятствие ,щифтът се срязва и под действие на
реакцията плужното тяло се завърта около шарнирния болт и препятствието се
преодолява. Нормалното положение се въвежда чрез монтаж на нов щифт.
Полуавтоматичният предпазител осигурява задържане в нормално положение на
плужното тяло чрез ролката, която се притиска от пружината чрез двураменен лост.
При среща на тялото с препятствие пружината се свива, ролката излиза от леглото на
стълбеца и той се завърта около болта. За да се възстанови нормалното положение на
тялото след преминаване на препятствието, е необходимо плуга да се повдигне и да се
придвижи назад. При това тялото се завърта в обратна посока до попадането на ролката
в гнездото й.
Автоматичните предпазители изключват плужните тела при претоварване и ги връща в
изходно положение след преодоляване на препятствието.
Фреза
На фиг.5(стр.108) е показана почвообработваща фреза с хоризонтална ос на
въртене.Елементите са 1 - фрезов барабан, 2 - отражателен кожух, 3 и 4 –редуктори, 5
навесно устройство, 6-опорно колело, 7-изсяваща решетка, с-височина на гребените.
2
Технологичният процес на почвообработващите фрези може да се реализира в два
варианта в зависимост от посоката на въртене на барабана. При посока на въртене,
съвпадаща с посоката на преместване на фрезата, ножовете нарязват почвения пласт
на стружки (фиг.5 - б), като ги отхвърлят със значителна скорост назад. Отхвърляните
и до голяма степен раздробени стружки, се удрят в отражателния кожух 2, до
раздробяват се и отразени се наслояват във вид на непрекъснат раздробен слой. При
такова движение на обработваната почва се извършва почти пълно размесване на
слоевете на пласта. Разместване на местата на горния и долния слой на пласта може да
се осъществи с фреза, чиито барабан 1 има посока на въртене, обратна на
постъпателното му преместване ( фиг.5 – в) и поставена пресяваща решетка 7 между
ножовете и отражателния кожух. Тъй като свързания горен слой се раздробява на по-
едри буци, те се отразяват от решетката и падат върху новообразуваната повърхнина.
Преминалите през решетката по дребни буци от долния слой, се отразяват от кожуха и
падат върху едрите буци, като образуват горния слой на обработения пласт.
Култивиране
Чрез култивирането се постига разрохкване, размесване и наситняване на почвата на
дълбочина до 15 см; подрязване и унищожаване на плевелната растителност;
инкорпориране на растителни остатъци, торове и пестициди; осигуряване на оптимални
условия (равна повърхност, структура на почвата и дълбочина) за извършване на сеитба
или разсаждане.
1.Видове култивиране
Слято
Извършва се на площи, незаети с културни растения, като предсеитбена
подготовка на почвата за сеитба или разсаждане, заедно с инкорпориране на
приложените площно торове и пестициди (най-вече хербициди) и подравняване
на площта.
Междуредово култивиране
Извършва се като междуредова обработка на окопните култури и трайни
насаждения, а също така за прокарване на поливни бразди.
2.Видове култиватори
Култиватор за слята предсеитбена обработка на почвата
Култиватор за междуредова обработка на почвата
Култиватор — огърляч (браздител)
Култиватори със секции за подхранване и/или растителна защита
Култиватори за слята обработка на почвата. Използват се за повърхностна обработка на
почвата след оран преди сеитба с цел подравняване на изораните площи, разтрошаване
на образувала се почвена кора, унищожаване на поникналите плевели и осигуряване на
подходящо легло за полагане на семената. Работната дълбочина е от 8 до 25 см.
Универсалните навесни култиватори са предназначени за слята предсеитбена
подготовка на почвата за сеитба на пролетни култури и за междуредово окопаване. По
заявка се предлагат варианти с монтирани торовнасящи секции с възможност за
регулиране нормата на торене. Предлагат се и варианти с монтирани допълнително
загърлячи, които са предназначени за загребване.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 окт 2021 в 23:19 студент на 36 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2009
 
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Машини за обработка на почвата и за сеитба

Материал № 670491, от 21 апр 2011
Свален: 158 пъти
Прегледан: 225 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Реферат
Брой страници: 6
Брой думи: 1,790
Брой символи: 10,997

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Машини за обработка на почвата и за сеитба"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала