Големина на текста:
І. ТЕМА
ТЪРГОВСКА БАНКА
І, ХАРЕКТЕРИСТИКА НА ТБ
1. СЪЩНОСТ
- ТБ е посредник при извържване на операциите с пари и парични капитали
- ТБ превръща парите в капитал за депозанта
- ТБ е специфично стопанско предприятие, което предлага на клиентите широк набор
от продукти и услуги чрез които се стреми да задоволи техните потребности и
интереси.
2. НОРМАТИВНА УРЕДБА НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ
- В България дейността на ТБАНКИ се регламентира в закона за кредитните
институции. В този закон е посочено следното определение за банка: БАНКА Е
ЮЛ,КОЕТО ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ
ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО
ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И ЗА СОБСТВЕН РИСК.
В Закона е посочено , че банката в България може да извършва и следните
дейности, ако са включени в лиценза й:
- Издаване и администриране на средства за плащане по парични преводи
- Извършване на услуги по парични преводи
- Приемане ценности на депозит
- Дейност като депозитарна или попечителска институция
- Финансов лизинг
-Сделки с чуждестранна валута и благородни метали
- Гаранционни сделки
- Сделки с ценни книжа
-Консултации и анализи по искане на клиенти
- Отдаване на сейфове под наем
В България за да осъществява една ТБ дейност трябва да има издаден лиценз от
БНБ.
Минимално изискуемия внасен капитал при учредяване на банка е в размер на
10млн.лева.
ІІ, ВИДОВЕ ТБ
1.Според собствеността на капитала на банката : чстни и държавни
2.Според пространствения обхвант на банката :
-локални /местни банки
-национални банки
-международни банки
3.Според големината на капитала на банката – малки, средни, и големи банки
4.Според вида и обема на предлаганите услуги
-специализирани банки
-универсални банки
-
ІІІ, СПЕЧИФИЧНИ БЕЛЕЗИ НА БАНКОВИТЕ ПРОДУКТИ
1. В по-голямата си част банковите продукти и услуги са базирани на големи
стойности, което предполага висока степен на доверие между страните.
2. В по-голямата си част банковите продукти и услуги са базирани на големи
стойности, което предполага висока степен на доверие между страните.
3. Взаимоотношенията между банките и техните клиенти продължават
десетилетия, понякога столетия.
ІV. УПРАВЛЕНИЕ НА ТБ
1.Основни органи за управление на банките:
-Общо събрание
-Надзорен съвет
-Управителен съвет
-Изпълнителни директори
-Вътрешен контрол – подчинени на общото събрание
-Кредитен съвет
-Кредитен комитет
-Съвет за ликвидност/комитет за управление активите и пасивите на
банката/
-Ръководители на звена и директори на клонове
2.Основни структурни единици на банката:
- Централно управление
- Клонова мрежа
3.Основни принципи при управление организационната структура на банката –
създаване на клонове.
Целта на организационната сртруктура на банката е да създаде и възнагради
поведение , което се изисква от стратегията на банката
Принципите , които банките спазват при управление на организационните
структури са:
- Ефективна организационна струтура не боже да се изгради случайно или по
стечение на обстоятелствата
- С течение на времето организац.структури стават относително
самостоятелни /устойчиви/ към промените, което налага тяхната оптимизация
- Печеливша е тази организацион.струтура, която следва стратегията и
подпомага нейното изпълнение.
ІІ. Т Е М А
АКТИВИ И ПАСИВИ НА БАНКАТА
І. Баланс на ТБ
- Балансът на ТБ е информационен документ, който ни дава представа за
имущественото и финансовото състояние на банката към определен момент.
- Баланса на банката им следните елементи:
Активи
Пасиви
Собствен капитал
А/ Същност – Активът е резерва, който се контролира от банката в резултат на
минали събития и от който банката очаква бъдеща стопанска изхода
Б/ Видове активи
според риска, който генерират за тях
- безрискови активи
- ПАРИЧНИ НАЛИЧНОСТИ В КАСАТА НА БАНКАТА
- ВЗЕМАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО – ДЦК
ниско рискови активи
- депозити в банка
- кредити, обезпечени с ДК, предимно ДЦК и по краткосрочни
средно рискови
- кредити срещу ипотека
- вложения в недвижмиост
Високо рискови активи
- вложения в ЦК /акции, облигации/ необезпечени кредити
Пример:
Според дохода който осигуряват за нея и тяхното
предназначение:
Финансови активи – парични средства
Депозити в банка
Инвестиции в ценни книжа / в оборотен и инвестиционен портфейл/.
Съучастия в дялове в други институции
Кредити:
- Нефинансови активи, машини, съоръжения и др.
МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ НА ТБ.
Това е дейността на банката чрез която тя инвестира своите средства,
така, че да получи опитмално съотношение между рентабилност и ликвидност.
Методите които банката използва за управлението на активите са:
- Метод на общия фонд средства /метод екран/
- Метод на разпределение на активите /банка в банката/
- Метод основан на задачи от линейното програмиране.
При първият метод банката не се интересува откъде идват парите.
ПАСИВИ НА БАНКАТА
СЪЩНОСТ – пасивът е съществуващо задължение на банката в резултат
на минали събития и чието бъдещо погасяване /издължаване/ ще доведе до
изтичане на финансови ресурси.
Носители на стопанската изгода за банката са:
- видове пасиви – привлечени средства и собствен капитал
Методи за управление на пасивите на ТБ
- това е дейността на банката свързана с осигуряване на фин.средства с
цел изплащгане на задължения
Първият метод – операции на паричния пазара

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Банково дело

Въведение в банковото дело. Същност и управление на депозитите и кредитите...
Изпратен от:
KRASI449
на 2011-04-21
Добавен в:
Лекции
по Банково дело
Статистика:
44 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по търговско банкерство
изходен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Тест по търговско банкерство за магистри. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
15
5
1
4 мин
31.10.2013
Тест по банков одит
междинен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Контролно с верни отговори тип тест, даден през учебната 2013 година на магистрите от специалност Банков Мениджмънт, но също така пригоден и за бакалавърска степен по Одит. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
15
1
2 мин
20.12.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банково дело

Материал № 670366, от 21 апр 2011
Свален: 44 пъти
Прегледан: 55 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 864
Брой символи: 5,425

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банково дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала