Големина на текста:
1
Лекции по дисциплинатаОсновни геодезически имервания и мрежи, водени
отдоц. Михаил Авджиев,(кат. „Маркшайдерство и геодезия”, МГУСв. Иван
Рилски”), пред студентите от специалностГеодезия, III курс (УАСГ), летен
семестър 2009/2010год.
12-та лекция липсата я е хванала...
Лекция 1:
Държавни геодезически мрежи І-ІV клас, Геодезически мрежи с
местно предназначение (ГММП), самостоятелни и свободни мрежи,
морски мрежи, специални мрежи
В България има стабилизирани около 75 000 триангулачни точки, мрежата е с
достатъчна гъстота. До момента ДГМ е преминала през 4 координатни системи.
Първата от тях е 1930год., която е изравнена върху елипсоида на Хейфорд. Следващата
координатна система е 1942год. За да се вкара дължинния елемент се добавя още една
базадобричката (най-неточно измерената обаче).
След 9 септември 1944 год. се преминава към елипсоида на Красовски. Прави
се едно преизчисление на мрежите по диференциални формули.
Следващата координатна система е тази от 1950год. като към нея са
привързани всички големи градове (гражданска).
КС 1970 е била умишлено сбъркана с цел да се предотврати използването й за
военни цели.
Новата КС е привързана към международния елипсоид WGS84 (Красовски) за
граждански цели е на конична проекция и е с меридиан по стара планина.
Съществуващата триангулачна мрежа не е хомогенна по начин на определяна
на опорните точки, което налага да бъде преизчислена. ( преизмерена?). Голям процент
от точките са унищожени или в следствие на земетресения или техногенни процеси са
на практика неизползваеми.
Първата триангулачна мрежа е създадена от руския топографски корпус през
периода 1877-1879 год. и тя е основата за направа на топографска снимка в М 1:42 000
в 22 вериги от триъгълници. Точките са стабилизирани със стъклени бутилки, но в
последствие тези бутилки са били откраднати. Използва се елипсоида на Валбег
(1829год.). Триангулацията не е вярна тъй като се оказва, че елипсоида, който е
използван за основа на координатната система е грешен. Измерени са 6 бази (от 3 до 6
км) – Кюстендженска, Никополсака, Видинска, Бургаска, Пловдивска и Кюстендилска.
Дължините са измерени с относителна грешка 1:86 000 до 1:136 000. Мерят с дървени
лати с дължина два сажена (един сажен е около 2.1336м), като разстоянието се
компенсира от награфен дървен клин. Хоризонталните посоки са измерени в 2 до 6
гируса с теодолити с точност 60 сантисантигради (10 секунди). Гирусния метод е
предложен от Струве. Височините на точките са определени чрез двустранна
тригонометрична нивелация. Окончателно мрежата е завършена и изчислена през
1895год.
Изграждането на Държавната геодезическа мрежа (ДГМ) започва през 1920год.
като тази задача е поставена на Държавния географски институт към Министерството
на войната. Мрежата се състои от три класа и площтно покрива цялата страна.
2
От 1921-1925год. са стабилизирани и сигнализирани 57 първокласни
триангулачни точки, които съставят мрежа от триъгълници със средна дължина на
страната от 58км.
Ъглите са измерени през периода 1924-1929год. като се мерят ъгли по метода
на ген. Шрайбервсеки ъгъл се мери самостоятелно по леко изменен гирусен способ.
Мери се с теодолитите на Хилденберг, които за времето си са били върха на механиката
и оптиката.
Точността, която е постигната от несъвпаденията в триъгълниците по
формулата на Фереро е 0.490 секунди.
По същото време са стабилизирани и измерени 4 базиСофийска, Ямболска,
Ломска, Бяла (Русенско). Тези бази са измерени чрез специални базисни мрежи.
За ориентирането на първокласната мрежа се извършват астрономични
наблюдения върху 9 точки от мрежата. Четири, от които са на базисните страни.
Определени са B с L. Измерванията са направени от новопостъпилия акад. Владимир
Христов. Елипсоида е на Хейфорд от 1910 год. Изравнението е напрено условно по
МНМК.
Мрежата от първи клас е изравнена условно върху повърхността на елипсоида,
но трябва да им се прибавят уравненията за сферичен ексцес.
Изходната тока на КС 1930 е Черни връх. От географските координати смятат
Гаусовите координати, като още в тази триангулация е прието едно предложение на
Хелмерт, който предлага да има преразпределение на деформациите. Това е системата,
която се ползва масово за GPS (UTM система). Тука за приемат триградусуви ивици,
които са с по-малки деформаци.
Към тези 57 точки се добавят още 18 точки за Добруджа, които се добавят като
се присъединява Добруджа и правят Добричката база.
Второкласната мрежа е от 230 точки, които са поставени по 2 и повече в
триъгълници в триъгълници от първи клас. Зедно І и ІІ клас стават с гъстота на
мрежата, дължина на страната на триъгълника между 20 и 30 км. Метода е отново на
Шрайбер. Тази мрежа е изранена параметрично, като точките от първи клас са взети за
безгрешни. От всички ТТ само 8 са изравнени поединично, а другите в групи от 2 до 5
токи, но има и групи от 10-12 точки.
В стиковите ивици плюс минус 15 минути координатите на точките са
изчислени и в едната зона и в другата зона. И обратно от X и Y са изчислени и
географските координати. 1933 год. Се прави изравнение на второкласната мрежа.
През 70-те год. Започва реконструкции на мрежи първи и втори клас, целта е да
се създаде една мрежа с хомогенна точност и геометрия, която след обработката се
нарича астрономо-геодезичната мрежа на България. За целта част от второкласните
точки се прекласират като първокласни и освен това се провеждат нови измервания
върху някои от точките. На някои местаастронимични измервания. Директо се мерят
дължини на триангулачни страни с далекомери. Това стяга мрежата и тя става много
добра като точност. На тази база средната дължина на тази мрежа е 25 км, а на
първокласната 38 за първокласната. На базата на тази реконструкция се е въвела КС
1970 год.
Опорна мрежа трети и четвърти клас се развиват на базата на държавната
астрономо-геодезична мрежа (ДАГМ). Първото развитие на мрежата трети клас е
1929год. Като се казва, че концепцията е да има мрежа до трети клас.Общо взето са
сложени 6000 третокласни ТТ, които осигуряват гъстота на трите мрежи 4км.
Третокласната мрежа се раздела на три категории, но са допускани и точки 4-та
категория. В тези третокласни мрежи се мерят посоки (а не ъгли като в 1 и 2 клас) в до
3
8 гируса и се изравняват мрежите като точките от предните класве се считат за
безгрешни.
През 50-те години се рева да се оправя мрежата трети клас, като те се разделят
на трети и четвърти клас. Точки 3-ти клас са м/у 5 и 10 км, а 4-ти клас – 2-5км.
Височните на ТТ се определят чрез геометрична нивелация на тези, които са до
шосета и други линейни обекти, а на тези, които не са близо до такива обекти се
определят чрез двустранна тригонометрична нивелация.
ГММП трябва да осигурят гъстота на мрежата от 1 до 2 км. За държавната
мрежа има една иструкция на военните, за ГММП има друга инструкция, която се
предлага от агенцията по кадастъра. Дължините са с далекомер, а посоките се мерят в
три гируса. Разрешават се полигоновите ходове (както и в 3 и 4ти клас). Точките са
около 70 000 (всички точки). Тези мрежи са най-близко до населени места.
Самостоятелни и свободни мрежи
Самостоятелна мрежа е тази мрежа, която не е привързана никъде. Те се правят
за изследване на деформации (например).
Свободни мрежимрежи, които нямат координати на точка, дължина,
ориентация или няма координати на 2 точки говорим за свободна мрежа.
Пример: Ако имаме координати на една точка и ориентация, но нямаме
дължинен мащаб СНУ се решава по малко по-особен начин. Дължинния мащаб се
получава от всички дължини измерени в мрежата.
Пространствени мрежите са тримерите мрежи. Типичен пример са GPS
мрежите. При една пространствена мрежа всяко измерване всяко за себе си е във своя
си топоцентрична коордиатна система.
Морски мрежи: служат като продължение на континенталните мрежи, но под
моретата като те се създаваха като мрежа от правоъгълници с разстояние през 50 или
100км като на морското дъно са закотвени едни транспондери и чрез активиране
започват да излъчват радиосигнали.
Лекция 2:
Снимачни мрежи
Известни като РГО
Специални мрежи:
За изследване на деформации.
С форма на четириъгълник.
Въпрос 3:
Основни принципи и особености при проектиране на мрежите.
Предварителна оценка на точността и...
Държавна геодезическа мрежа (ДГМ) и Геодезическа мрежа с местно
предназначени (ГММП) се съставят по предварително одобрен технически проект.
- При проектирането се следва следната последователност:
- Събиране и изучаване на материали за местността.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 авг 2022 в 15:38 студент на 23 години от София - УАСГ, факулетет - Геодезически, специалност - Геодезия, випуск 2022
 
Домашни по темата на материала
Държавен изпит по Геодезия и Маркшайдерство
добавена от juji80758 13.05.2014
0
38
ако може някои който има кредит да ми го свали и да го копира моооля ви
добавена от rumiana.vasileva 22.04.2013
1
15
Подобни материали
 

Пищов по Геодезия

29 яну 2008
·
739
·
5
·
2,964
·
776

Дефиниция – Наука за определяне на формата и размерите на Земята, за измерване и изобразяване на земната повърхност или части от нея на планове и карти, а също така и за изпълнение на специални измервания, необходими за проучване, строителство...
 

Обяснителна записка нивелири

07 юни 2008
·
116
·
5
·
369
·
72

Тези превишения определяме чрез съвкупност от полски измервания на местността – нивелиране и с тяхна помощ изчисляваме височините, отнесени спрямо приетата изходна повърхност.
 

Обяснителна записка

01 ное 2010
·
51
·
2
·
380
·
184

Обект: Учебна практика по геодезия на учебен полигон в близост до имота на ПГСАГ Благоевград. -...
 

Инженерна геодезия (пищов)

03 юли 2008
·
698
·
9
·
5,873
·
637

Заедно с изброените по-горе геодезически науки, които имат допирни точки със строителството ИГ се причислява към научното направление "Приложна геодезия".
 

Пищови по геодезия

01 ное 2008
·
376
·
6
·
2,852
·
263
·
1

Повърхноста която съвпада с средната повърхност на водата на океаните и моретата в абс.спокойно състояние навсякъде минава перпендикулярно на посоката на силата на тежеста се нарича основно ниво повърхност...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Геодезия
Тест по навигация и геодезия
междинен тест по Геодезия за Студенти от 2 курс
Тест за проверка на знанията по навигация за студенти от Техническия университет във Варна, специалност корабоводене. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
15
42
1
1 мин
17.07.2012
» виж всички онлайн тестове по геодезия

Основни геодезически измервания и мрежи

Материал № 667757, от 18 апр 2011
Свален: 152 пъти
Прегледан: 376 пъти
Предмет: Геодезия
Тип: Лекция
Брой страници: 41
Брой думи: 13,754
Брой символи: 84,800

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни геодезически измервания и мрежи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала