Големина на текста:
Обща характеристика на Австрия
Австрия е разположена в
Централна Европа. Страната има площ
83,86 хил.кв.км. Граничи /в км/ с
Германия – 815, Чехия – 368, Словакия –
115, Унгария – 356, Словения – 330,
Италия – 415, Лихтенщайн – 35 и
Швейцария – 168.
Австрия е разделена на 9 федерални
провинции.Това са – Виена, Долна
Австрия, Горна Австрия, Бургенланд,
Щирия, Залцбург, Каринтия, Тирол,
Форарлберг.
Населението е 8,1 млн. души, с гъстота на кв.км – 95,9 души. Градското
население е 65%. Средната продължителност на живота е мъже – 74 год. и
жени – 80 год. Естественият прираст е 1,5. Населението се състои от
австрийци – 92.1%, немци – 2.7%, словенци 1.0%, хървати 0.7%,
югославяни / новоемигранти / - 1.8%, други – 1.7%. Официален език –
немски, разговорни – диалекти на немския език. Азбука – латиница.
Конфесионален състав на населението: християни – 97.9% / от тях
католици –92.9%, протестанти – 6.2%, православни – 0.6%, други – 0.3% /,
мюсюлмани / сунити / - 1.1%, юдаисти 0.2%, други 0.8%. Извън
страната живеят около 2 млн.австрийци, главно в Германия,САЩ и
Канада.
Австрия има предимно планински релеф. Две трети от територията й са
заети от планини, с три планински вериги, които минават от запад на
изток. Северните Варовикови Алпи достигат височина приблизително 3000
м. Те са разделени от Високите, или Централните Алпи, където се намират
най-високите върхове в Австрия, от долината на река Ин. Голяма част от
хребетите на Централните Алпи са покрити с ледници, като повечето от
върховете са с височина над 3000 м. Глосглокнер е най-високия връх –
3798 м. На север е разположена южната част на Чешкия масив, на изток –
западната част на Среднодунавската низина.
Климатът е умерено-континентален, влажен. Средна температура м.
януари от -10 до 0 градуса С, м юли от 10 до 20 градуса С. От върховете
към низините духа горещ, сух вятър – фьон. Валежите са от 500 мм в
равнините до 2000 мм в планините. Има ледници.
Главни реки са Дунав / дълга 350 км на територията на Австрия / и
притоците й – Ин, Драва, Мур и др. По-големи езера са Боденско и
Нойзидлер, В Алпите има ледникови езера.
45% от територията на страната е покрита с гори – дъбови и букови до
височина 800 м и над нея се редуват борови гори , ливади и алпийска
1
растителност. Флората и фауната са защитени. В Австрия има 180 строги и
частични резервата, 214 защитени ландшафта с площ 1,5 млн ха. Хое
Тауерн е най-големия национален парк в Европа.
По-важни събития и дати от историята на Австрия са: - до V в. пр. Хр.
на нейната територия живеят илирийски племена. 15 г. пр. Хр. страната
става римска провинция. През 788 г. влиза в състава на Франкската
държава. През 1165 г. Хенрих ІІ създава самостоятелно херцогство
Австрия. 1276-1287 г. германският крал Рудолф І завладява херцогството и
го дава на синовете си. Начало на династията на Хабсбургите. През
1438 г. австрийските Хабсбурги стават императори на Свещената Римска
империя. През 1529 г. турците обсаждат Виена. След Австро-турската
война през 1699 г. Австрия получава Унгария, Трансилвания, Хърватско и
Словения. ХVІІІ в. – величие на Австрия. Тя владее Централна Европа,
Западна Украйна, почти цяла Италия, Белгия и др. От 1804 г е известна с
името Австрийска империя на хабсбургите. През 1806 г. Наполеон І
разбива австрийската армия и завладява австрийски владения , които по-
късно през 1815 г. Австрия си ги връща. През 1866 г. по време на Австро-
пруската война, Австрия загубва Силезия. 1867 г – образувана е Австро-
Унгария. На 28. юни 1914 г – започва Първата световна война. През 1918 г.
се разпада Австро-унгарската империя и на 12 ноември същата година е
провъзгласена Австрийската република. През 1938 г.- присъединяване към
Германия. В 1945 г. в страната влизат войските на САЩ, Англия, Франция
и СССР 4 окупационни зони. На 15 май 1955 г. във Виена е подписан
държавен договор за възстановяване на независима и демократична
Австрия.
На 26 октомври 1955 г. се приема закон за постоянен неутралитет на
Австрия и тази дата става национален празник.
Днес държавното устройство на Австрия е парламентарна и
федеративна република,
начело с президент, избиран за 6 години. Законодателен орган е
двупалатен парламент: Национален съвет / 183 депутати, избирани за 4
години / и Федерален съвет / 63 депутати, избирани от местните
парламенти /. Изпълнителен орган е правителството, начело с федерален
канцлер.
Виена е най-големият град и столица на Австрия с 1,64 млн. души
население, следвана от Грац / 243 хил.души / Залцбург /144 хил.души / и
др.
Виена е разположена в сърцето на Европа и е извънредно важно
кръстовище. Тук се допират географски области с най-разнообразен и дори
контрастен облик. При австрийската столица завършват мощните гънки на
Алпите и на изток започват Карпатите. На югоизток се шири
Среднодунавската низина, а на запад се простират долини, хълмисти и
платовидни земи. Виена лежи сред Виенския басейн / котловина /, през
2
която протича р.Дунав. Основната част от града е разположена на десния
бряг на реката. Климатът е умерено-континентален с максимални
температури през януари – 1 градуса С, през април – 15 градуса С, през
юли 25 градуса С и през октомври – 14 градуса С. Минималните
температури са по-ниски с около 10 градуса С през лятото до 4 градуса
през зимата.
Векове преди нашата ера, на мястото на днешна Виена, келтите
създават селището Виндобона. В началото на ІІ век от н.е. римляните го
превръщат във важен укрепен пункт за отбрана. През ІХ-Х в. тук се
утвърждава германското население и градът придобива днешното си име.
В 1156 г. Виена става главен град, а по-късно седалище на императорската
династия Хабсбурги / от 1282 г./, което тласва нейното развитие напред и я
превръща в столица на Австрия. Провъзграсяването на Австрия за
неутрална държава се отразява благоприятно за развитието на главния й
град Виена. Днес тя играе извънредно важна роля в живота на страната.
Виена е първостепенен промишлен цетър. Силно развито е
машиностроенето – електротехника, радиоелектроника, транспортно
машиностроене, тежко машиностроене, финна механика и оптика,
медицинска апаратура, химическа промишленост – нефтопреработване,
фотохимия, фармацевтика, козметика, багрила и др. Важно значение имат
и отраслите на леката промишленост – текстилна, шивашка, хранително-
вкусова, полиграфията.
Виена е транспортен възел от европейска величина – кръстовище е на
много важни железопътни линии и автомагистрали, оживено пристанище
на Дунав. Виенското летище Швехат е ново, модерно и оживено. Намира
се на 19 км. от центъра на града. Редовни полети свързват Виена с Линц,
Залцбург, Инсбрук, Грац. Ежедневно има преки полети до всички важни
местоназначение в Европа. Австрийските аеролинии имат офис в центъра
на града.
Градът е важно средище на международния живот. Тук са седалищата
на Международната организация по атомна енергия, Организацията на
ООН за индустриално развитие, Организацията на изнасящите петрол
страни, Международната агенция по атомна енергия.
Виена е голям туристически център. Тя е необикновено красив град с
природните й дадености / р.Дунав, а и Винервалд /, с многовековната
история, архитектура – готика, ренесанс, барок, класицизъм. Виена е
наследството, което Хабсбургите са оставили на света. В града има
старинни черкви, прекрасни дворци в различен стил архитектура,
многобройни музеи и паметници, величествени обществени сгради,
великолепни паркове и др. Много от историческите забележителности се
намират в старата част от центъра на града.. Но най-голяма слава Виена
придобива като световна столица на музиката. Тук живеят и творят плеяда
велики композитори. Валсът възниква във Виена през ХІХ век и се
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 ное 2022 в 20:42 студент на 24 години от София - Нов български университет, факулетет - Управление на туризма, специалност - Туризъм, випуск 2024
 
Подобни материали
 

Анализ на алтернативния туризъм в България

12 дек 2006
·
1,649
·
22
·
3,702
·
11

Обща рамка, организационна структура - национални, регионални и местни сдружения. Макропроекти, работещи в страната.
 

Развитие на морски вид туризъм

31 май 2007
·
893
·
25
·
3,900
·
298

Морският туризъм присъства традиционно в туристическата оферта на България. Голяма част от туристопотока и легловата база са съсредоточени по Българското Черноморие.
 

Бизнес план на туристическа фирма

14 мар 2008
·
3,237
·
27
·
2,427
·
1,293
·
12
·

Бизнес план за създаване на туристическа фирма. Бизнес идея. Пазар
 

Мачу Пикчу - Изгубеният град на инките

18 мар 2008
·
192
·
10
·
659
·
189

Мачу Пикчу е едно истинско архитектурно чудо, скътано в Андите. От градчето, построено и обитавано преди векове от инките, днес са останали само руини. Те обаче продължават да предизвикват интереса не само на учените, но и на туристите от цял свят....
 

Представяне на туристическа дестинация Плевен

27 фев 2008
·
272
·
7
·
1,826
·
255
·
1

Забележителности и туристически обекти в град Плевен. Подробно описание на същите и географското им разположение. Анализ и препоръки за развитието на туризма в град Плевен.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по валутни операции в туризма
изходен тест по Туризъм за Студенти от 3 курс
Тест за студенти от специалността Туризъм в Земеделския колеж - Велико Търново. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
5
1
8 мин
01.08.2013
Тест по Туристическо райониране
изпитен тест по Туризъм за Други
Какво е туристическо райониране? Туристическо райониране в България. Тестът се състои от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Може да се ползва както от студенти, така и от ученици в специализирани с Туризъм паралелки.
(Лесен)
10
24
1
12.10.2016
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Организиране на туристическо пътуване с обща цена (дестинация - Австрия)

Материал № 667499, от 18 апр 2011
Свален: 142 пъти
Прегледан: 178 пъти
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 24
Брой думи: 5,157
Брой символи: 30,710

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организиране на туристическо пътуване с обща це ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала