Големина на текста:
Характеристика на журналистическото въздействие чрез образи.
Цели и функции
Характеристика на журналистическото отражение на персонални имиджи
?Журналистиката - “четвъртата власт”.
?Инструменти за осигуряване на политически, икономически и персонален
престиж, както и за дискредитиране на личности, партии, компании и кампании.
?Как се постига това?
?Преувеличаване качествата и прикриване на недостатъците;
?Раздухване минусите на съперници или конкуренти;
?Скандални разкрития
?1910г., САЩ - техника за създаване на целенасочена представа за звезди от
шоубизнеса.
?30-те години на миналия век, Белия дом - “разговори край камината” на
президента Франклин Рузвелт с журналисти, излъчвани пряко по радиото.
?Засилване на популярността, позициите и решенията на президента.
?Традицията да се поставят политически личности в центъра на социалните
събития.
?Списание “Тайм”, 3 март 1923г. - Хенри Люс (създател и собственик).
?Използването на политически личности по този начин засилва изключително
много ролята на персоналната пропаганда.
?Интерес към очевидните неща. Внушава се на аудиторията, че има
възможност сама да “види”, да прецени и направи своите изводи.
?Формира предпочитание към дедуктивното внушение (Заключения на базата
на вече известни факти.).
?Под въпрос способността на реципиента за самостоятелно индуктивното
обобщение (Достигане до общо правило/заключение на базата на лични идеи и
факти.).
Функции на персоналната пропаганда
?1. Интегративна – да обедини и сплоти членовете на обществото около общи
ценностни и политически ориентации, да събуди представата за общност на
потребностите, целите и интересите на всички социални групи и класи, да
омаловажи конфликтите и острите социални противоречия.
Интегративна функция
?С рекламирането на преуспяващи в обществото личности се цели не само да се
събуди надежда, но и да се демонстрира справедливостта и безупречността на
социалния механизъм, който чрез признанието дава всекиму заслуженото.
Подбудителна, стимулационна функция
?2. Подбудителна/стимулационна – да стимулира желаната социална активност,
да формира чрез предлаганите образци на престижно социално поведение
стремеж към действие и изява в рамките и съгласно нормите на обществото.
?А. А. Брудний, определя като активационна функция онази насоченост на
комуникативния процес, която цели подбуждането към дейност и поведение,
формирането на представи и норми у реципиента, които да се превърнат в мотив
за определено действие.
?Според Брудний активационната функция предполага по-голяма обвързаност
между комуникатора и социалната група, отколкото е реалното състояние в
журналистиката в демократичните общества.
?При медиите се проявява не само “активиране” на изградени блокове в
съзнанието на реципиентите, а и “разбуждане” на съществуващи ориентации,
представи, норми, идеали, имиджови образци и др.
?Подбудителната функция има по-масов адресат от интегративната функция.
Чрез нея обществото се стреми да “възпроизведе” своята социалност у
отделните индивиди в сферата на тяхната трудова и когнитивна дейност.
Интердиктивна (забраняваща) функция
?3. Интердиктивна/забраняваща - да бъдат опровергани онези ценностни
модели, които са нежелани или радикални за обществото, защото носят
елементи на отрицание на конкретната политическа и/или ценностна система.
?Осъществява своеобразна пропаганда на негативни “образци” на поведение.
?Детайлно “развенчаване” на тревожещи новатори, активно се експлоатира
създаденият от детските години стереотип на “лошото дете, което никой не
обича”.
?Прибягва се до манипулативно въздействие, базирано върху “пра-страха” и
“пра-надеждата” (А. Щурмингър).
?Идеята за “враждебното” се хиперболизира до чудовищното и ненормалното,
което трябва да се отхвърли и унищожи
Хедонистична/развлекателна функция
?4. Хедонистична/развлекателна – умело обвързана със стремежа на медиите да
хедонизират действителността, като осмислят свободното време на реципиента,
давайки му възможност емоционално да се освободи от натрупаното
напрежение. Как? Като съпреживява продуктите на масовата култура или се
идентифицира с участниците в игри, състезания и представления.
?Тук съществува двойнственост – чрез наблюдението си реципиентът
едновременно оценява постиженията на “звездите на свободното време” и
възприема създадения журналистически образ на тяхната личност.
?За функционалния авторитет на политици, бизнесмени и учени може да се съди
само по знаците на общественото зачитане и оценките на журналиста.
? При знаменитостите от спорта, шоубизнеса, изкуството и медиите се създава и
собствена визуална представа, засилваща въздействието на създавания имидж.
?При пропагандирането на персонални образци с цел хедонизация се определя и
познавателната стойност на поднасяната информация.
?Акцент върху навиците, привичките, постиженията и вкусовете на престижните
личности.
?Внушават се модели на поведение и стил на живот, които се възприемат като
публична марка на една или друга знаменитост
2tema
Журналистическо внушение чрез персонални имиджи
ЖВ чрез ПИ
?ЖВ чрез ПИ засяга най-главните сфери на пропагандистко внушение.
?Съществуват и други средства за въздействие, които обвързват ПИ със
социалните и политически символи на обществото и влияят върху оценката на
хората за политическите процеси. (Напр.: представяне на събитията чрез
личности, които пряко участват в тях или оценяват и коментират обществената
стойност на тези събития.)
Персонализирана информация
?Методът на персонализираната информация: пресъздаване на събитията чрез
мнения, оценки и свидетелства на или за личности.
?През 80те г. на 20 век Д. Георгиев отбелязва, че персонифицираната информация
е “средство за повдигане реномето” на медиите, което трябва да доведе до по-
голяма убедителност на застъпваните становища”.
?При персоналната стереотипизация в медиите съществуват и негативни аспекти
на персоналната пропаганда.
?Чрез опозициите добро-зло, нравствено-безнравствено, престижно-непрестижно
и перспективно-безперспективно проличават техники на дистанциране,
възвеличаване и противопоставяне, често използвани при формирането на
обществена представа за дадена личност.
?Необходимо е да се изяснят целите и насоките на персоналната пропаганда в
съвременното общество, нейните механизми и методи на отражение при
формирането на образа на личността, и основните персонални образци, които
преобладават в съвременната елитна преса.
Елитните издания
?Журналистиката се стреми да възпроизвежда социалността на обществото в
сферата на нормите, нагласите, ценностите и мотивациите.
?Аудиторията на тези издания включва социално най-активните слоеве на
населението, които се стремят да успеят в обществото като овладяват
механизмите му на производство, разпределение и потребление.
Масовата преса
?Изданията на масовата (булевардна и сензационна) - за широка, но разнородна
аудитория, на която се предлагат адаптивни персонални имидж-модели.
?Целта е да засилят хедонистичната и интердиктивна функция на
журналистическото въздействие, да дестабилизират ценностните ориентации на
индивидите, които са на дъното на социалната стълбица.
?Масовата преса много повече от елитните издания:
?предизвиква неоправдани социални очаквания,
?преувеличава развлеченията за свободното време и
?се стреми да ги превърне в универсално съществуване и същност на
съвременния човек.
?Масовата преса е по-деполитизираща от елитната преса.
?По-консервативна въпреки, на пръв поглед, словесната й освободеност и
демонстриран йерархичен и ценностен нихилизъм.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Изграждане на имидж

всичките лекции по Изграждане на имидж за студентите по Журналистика и ВО в БСУ при доц. д-р Попова...
Изпратен от:
emel
на 2011-04-16
Добавен в:
Лекции
по Журналистика
Статистика:
625 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
ефект на присъствие (едновременност на действието и неговото показване) - основен белег на съвременната телевизия. Реален изкуствен ефект.
добавена от bezmozu4ko 30.05.2013
0
31
Примерни понятия за имидж и репутация. Разлика мужду двете понятия.
добавена от Lachezar84 28.05.2013
0
19
"Стилистична грешка" - курсова работа
добавена от stallyone 04.03.2012
0
36
Прессъобщение - преди и след събитие
добавена от karma 09.06.2012
2
77
Подобни материали
 

Българската журналистика като "четвърта власт"

18 авг 2008
·
553
·
4
·
622
·
1
·
1

Понятието „четвърта власт” е точка за изследване на отношенията медийна власт – политическа власт. Понятието възник ва като метафора за ролята на институционализираните
 

Ролята на масмдиите в гражданското общество при осъществяване на граждански контрол

17 дек 2007
·
460
·
2
·
263
·
80

Спецификата на съвременните обществени медии крие основната опасност – подменянето на основното предназначение на медиите да информират обществото с изкушението те да формират, променят и направляват общественото мнение в посоки, детерминирани...
 

Свободата на словото на журналистите

23 апр 2007
·
858
·
3
·
466
·
286

В журналистическия свят лошите новини са в центъра на общественото внимание. Един съвсем битов проблем или ситуация може да се превърне в сензация ако бъде погледната и представена добре от журналиста.
 

Публичната комуникация в България

06 ное 2007
·
568
·
5
·
608
·
125

Публичната комуникация е науката и изкуството да се общува и да се постига устойчиво доверие и взаимно изгодно сътрудничество между една организация и нейните публики, като максимално се отчитат интересите и на двете страни в процесите на комуникацията.
 

Общественото мнение:същност и значение

12 окт 2010
·
122
·
8
·
2,291
·
1

Общественото мнение е социален и политически термин, обозначаващ съвкупното вярване или мнение на обществото по даден въпрос. Обществото представлява взаимозависима мрежа от човешки отношения, в която отделните индивиди си...
1 2 3 4 5 » 11
 

Изграждане на имидж

Материал № 666056, от 16 апр 2011
Свален: 625 пъти
Прегледан: 912 пъти
Предмет: Журналистика
Тип: Лекция
Брой страници: 52
Брой думи: 14,229
Брой символи: 95,562

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изграждане на имидж"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Пенка Константинова
преподава по Журналистика
в град Велико Търново
с опит от  18 години
240 30

Ани Димитрова
преподава по Журналистика
в град София
209 19

виж още преподаватели...
Последно видяха материала