Големина на текста:
Фирмена култура има за цел да изясни категории като формена култура,
фирмено поведение, управление мна фирмата чрез фирмени ценности и мотивация
на кадрите и редица свързани с посочените аспекти.
По тази логика дисциплината е изградена на модулен принцип и съдържа 2
модула:
- фирмена култура
- фирмени комуникации
В двата модула се правят релации към категории от системата на
интелектуалната собственост, а именно фирмена култура и ИС на фирмата, ФК и
стратегии в системата на ИС. Специално внимание се отделя на категорията имидж,
която е толкова категория на маркетинга, колкот и на ИС.
По дисциплината основният водещ източник е лекционния курс, както и Марин
Паунов – Организационна култура и Организационно поведение; Хофстеден –
Културни организации; К. Тодоров – Фирмена култура и поведение и други.
Източници:
- С. Илиева – Организационна култура – същност, функции и проблеми.
- Д. Сотирова – Новата административна култура
- Европейски ценности и гражданско общество
- Маслоу – Мотивация и личност
- Р. Стойнешка – Психология на управлението
След модула фирмена култура ще имаме „писмено изложение”.
При 5 или 6 се освобождаваме.
Тема 1
Култура, същност, дефиниции, понятие за фирмена ккултура.
Ценност, дефиниция, характеристики и видове.
Фирмена култура, същност и дефиниция.
Взаимовръзки със сродни понятия – организационна, корпоративна и бизнес
култура.
Етимологията на термина фирмена култура води към неговия произход
(латински) от думата corele, което означава обработвам земя. Първата преносна
употреба се приписва на Цицерон, който придава философски смисъл на понятието
и разглежда културата като философска категория обозначаваща духовна
ценност/мъдрост. Той говори за философията като култура на духа. В развитието на
човека, в човешката цивилизация множество изследователи на представили своето
разбиране за културата като такава.
Кариобер и Клъкхом казват, че културата представлява съвкупност от ясни или
само загатнати модели на поведение придобити и предавани посредством символи.
Друг известен изследовател казва, че културата е интелектуалният аспект на
изкуствената среда, която човек създава в своя социален живот. В обощение на
развитието на концепциите, понятията и дефинициите за култура трябва да
отбележим, че:
-културата като термин е едновременно процес и резултат
-продукт на човешката социална дейност, мислене и поведение
-културата е съвкупност от материални и духовни ценности вече създадени или
в процес на създаване от човека.
На основата на тези обощение се стига до една широка дефиниция за културата
– тя е оценъчният компонент вграден въввсеки човешки акт и присъщ на всяко
човешко възприятие. Централен елемент в дефиницията е оценъчният компонент.
За да бъде възможна една оценка от концептуална важност е категорията ценност.
Тази категория е категория на множество науки и научки направления, като
социология, психология, аксиология и много други. Най-общо категорията ценност
дефинираме като положителният елемент на всяко оценъчна дихотомия, т.е.
важното и маловажно. Икономическите науки по специално икономическтаа
социология дефинира категорията ценност като устоойчиво убеждение, че
определен начин на поведение или статус на съществуване са
личностно(персонално) или социално по-добри от други.
Категорията ценност е в основата на дефиниране на ценностната система. Тя
представлява устойчива организация на убеждения, т.е. устойчиива организация от
ценности. Ценнотстите се делят на инструментални и крайни. Чрез
инструменталните ценности са средство за постигане на крайните.
Най-общо се разграничават следните видове култура:
-национална и регионална
-обща и специализирана
-материална и духовна – материалната преставлява всяка човешка дейност
насочена към задоволяване на материални потребности. Духовна култура е
резултатът на човешката творческа дейнсот(наука, изкуство, религия)
-субективна и обективна - субективната представлява културното равнище на
дадена личност в смисъл на интелект, образование, кввалификация, ценности,
потребности и т.н. Обективна култура е съвкупността от проявления на
субективната човешка кулура като предмети, технологии, произведения на
изкуството и много други.
-общочовешка култура материалната и духовна култира на човешката
цивилизания.
Фирмена култура. Културата на равнище фирма определяме с понятието
фирмена култура като под категорията фирма ще разбираме бизнес субект =
търговец в правната терминология. Понятието фирмена култура е понятие, което е в
полезрението като предмет на теоретични и практически изследвания от повече от
30 години.
Известните маркетолози Евънс и Бернам дефинират фирманта култура като
съвкупност от модели, ценности, норми и деловата практика на фирмата.
Фирмената култура може да се опише чрез управленската практика на компанията,
времевата ориентация, равнище на риск в иновационните стратегии, практика на
фирмените комуникации и други. Други известни иследователи – Питърс и
Уотердам казват, че фирмената култура е единство от хардуера и софтуера на
фирмата, като техният модел на фирмена култура се базира на схемата 7-S на
Маккинзи, като хардуера е подсистема състояща се от стратегия, структура и
системи, а софтуера е състояща се от служители, способности и стил. Ядрото на
концепцията 7 S на Маккинзи е съвкупността от споделени ценности във фирмата.
Разглеждайки фирмената култура като единство от хардуеър и софтуеър намира
израз в следните управленски характеристики:
-ориентация към потребителя
-ориентация към иновации
-гъвкавост на фирмата към промените на обкръжаващата фирмата среда
-гъвкава реакция към предизвикателствата от външната или микрофирмената
среда.
Фирмената култура е система от следните 3 модула, а именно:
-фирмен стил известен е още в бизнес литературата като фирмена
идентичност. Фирмения стил е управленска категория, която представлява
триединство от фирмен дизаин, фирмено поведение и фирмени комуникации.
Фирменият дизаин представлява управленска категория, която включва следните 3
компонента – дизаина на продуктите на фирмата, дизаин на интериора и екстериора
и дизаин на визуално комуникативните средства на фирмата. Първата компания,
която има писана стратегия за фирмен дизаин и IBM.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 апр 2020 в 09:58 родител
17 яну 2020 в 20:52 студент на 37 години от София - УНСС, факулетет - Икономика, специалност - Икономика, випуск 2017
13 яну 2020 в 18:57 студентка на 22 години от София - unibit, факулетет - Библиология,информационни и обществени комуникации, випуск 2020
13 яну 2020 в 10:36 ученичка на 23 години от София - 097 СОУ "Братя Миладинови"
03 яну 2020 в 19:47 родител
31 окт 2019 в 16:51 потребител
11 сеп 2019 в 09:42 студент на 36 години от София - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, факулетет - КОМУНИКАЦИИ И СИГУРНОСТ, специалност - Информационна сигурност, випуск 2019
10 мар 2019 в 17:02 потребител на 31 години
04 мар 2019 в 16:43 в момента не учи на 32 години
10 ное 2018 в 21:13 студент на 25 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2018
 
 

Фирмена култура

Материал № 665790, от 15 апр 2011
Свален: 300 пъти
Прегледан: 560 пъти
Предмет: Интелектуална собственост
Тип: Лекция
Брой страници: 39
Брой думи: 9,410
Брой символи: 64,901

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Фирмена култура"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала