Големина на текста:
ВХ №..............
Проверил : Изготвил:
1…………………………………..
Подпис:…………………….
2…………………………………………..
Дата:………………………..
Общ. Ново село
1
Съдържание:
1.Първа част
Въведение..............................................................................3 стр.
2.Втора част
Национални документи, определящи законовата рамка на предоставяне на социални
услуги
2.1. ЦОП.........................................................................................5 стр.
2.2.ЦНСТ.........................................................................................25стр.
2.3. ПЖ............................................................................................41 стр
2.4. Деинституционализация...........................................................45стр
3.Трета част
Стратегически цели за развитието на социалните услуги на територията на община
Ново село.............................................................................................48стр
4. Изводи – силни и слаби страни................................................48 стр.
2
ЧАСТ ПЪРВА
Въведение
Стратегията за развитие на социалните услуги за деца и семейства се създава въз
основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Закона за социално
подпомагане, Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Конвенцията на
ООН за правата на детето и Националната стратегия за закрила на детето. Тя е в унисон с
реформата на правителството в системата за закрила на детето и цели синхронизиране на
действията на държавната, местната власт и неправителствените организации за подобряване
благосъстоянието на децата и техните семейства. Целта е да се определят общинските
приоритети в областта на закрилата на детето, които отразяват специфичните местни
потребности и представлява естествено продължение на разработената за периода стратегия.
Изпълнението на стратегическите цели ще създаде условия и ще допринесе за изграждането
на минимален гарантиран брой и вид услуги в областта на закрилата на детето с предимно
превантивен характер. Услугите са фокусирани върху потребностите на децата и семействата
на територията на Общината, в съответствие с националните и международни стандарти и
практики и се основава на следните принципи:
1.Осигуряване на висшите интереси на детето и семейството;
2.Отглеждане на детето в среда близка до семейна среда;
3.Зачитане и уважение на личността на детето.
Настоящият проект на Стратегия за развитие на социалните услуги на община Ново
село е документ, който има за цел да представи визията на общината и на нейната
администрация за това какво трябва да получат хората, които имат нужда от подкрепа на
територията и какъв следва да бъде механизмът за предоставяне на тази подкрепа.
Стратегията анализира ресурса и капацитета, с които към настоящия момент се
изпълнява социалната политика на територията на община Ново село. Същностна част на
стратегията са представените стратегически цели, свързаните с тях конкретни цели,
дейностите за тяхното изпълнение, резултатите и индикаторите за оценка на постигнатите
резултати. Специално внимание в документа е отделено на анализа на връзките между
настоящата стратегия и някои национални нормативни и стратегически документи, очертаващи
рамката за предоставяне на социални услуги и развитие на политики в социалната сфера, както
и релацията му с други стратегии на общината в тази област.
Основни дефиниции
Определение на "Дете в риск" :
а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски
права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;
б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или
унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено,
интелектуално и социално развитие;
г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от
специалист;
д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.
Контрол
Директорът на дирекция "Социално подпомагане" извършва текущ контрол по ефективността
на предприетите мерки.
Предоставяне на мерки за закрила в семейна среда.
Мерките за закрила се предприемат от дирекция "Социално подпомагане" по искане на
родителите, настойниците, попечителите, лицата, които полагат грижи за детето, или на самото
дете, както и по преценка на дирекция "Социално подпомагане" и се осъществяват от
доставчици на социални услуги за деца или от дирекция "Социално подпомагане".
Настаняване извън семейството
Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за
отглеждане в приемно семейство, социална услуга - резидентен тип или специализирана
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стратегическо управление

Изпълнението на стратегическите цели ще създаде условия и ще допринесе за изграждането на минимален гарантиран брой и вид услуги в областта на закрилата на детето с предимно превантивен характер...
Изпратен от:
Nacheva
на 2011-04-13
Добавен в:
Проекти
по Стратегическо управление
Статистика:
260 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Стратегическо управление
Тест по Стратегическо управление за 4-ти курс, тип "вярно/ невярно"
изпитен тест по Стратегическо управление за Студенти от 4 курс
Тест по Стратегическо управление - електронен вариант. Мисия, визия, цели, стратегии, организационна култура, управление, стратегически мениджмънт. На всеки въпрос имате само две опции - вярно или невярно - винаги само едната от които е правилният отговор. Тестът се състои от 31 въпроса, предназначени за студенти от 4-ти курс.
(Лесен)
31
69
1
28.04.2017
Тест по Стратегическо управление за 3-ти курс
изпитен тест по Стратегическо управление за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 26 въпроса като всеки един от тях има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи Стратегическо управление.
(Труден)
26
18
1
10 мин
16.08.2018
» виж всички онлайн тестове по стратегическо управление

Стратегическо управление

Материал № 664166, от 13 апр 2011
Свален: 260 пъти
Прегледан: 754 пъти
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Проект
Брой страници: 49
Брой думи: 19,101
Брой символи: 125,662

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегическо управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала