Големина на текста:
СЪДЕБНА РЕФОРМА И БОРБА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА
ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ
След последния доклад на Комисията България продължи правната реформа и
прие важни изменения в Закона за съдебната власт. С тези изменения се
обезпечава правното основание за по-нататъшното осъществяване на
стратегията за съдебна реформа, за засилването на отчетността и
управленските правомощия на Висшия съдебен съвет и за усъвършенстването
на системата за назначаване, професионално обучение, атестиране и
повишаване в длъжност в съдебната система. През този период Висшият
съдебен съвет постигна по-добри резултати в дисциплинарната сфера. Въпреки
това в едно важно решение за назначаване ВСС не съумя да демонстрира
необходимата ангажираност за гарантиране на отчетност и прозрачност.
През последните шест месеца България реши да създаде специализиран съд за
дела, свързани с организираната престъпност. Продължи структурната реформа
на Агенция „Митници“ и бе даден ход на амбициозен проект за борба с
корупцията. България също така прие изменения, за да подобри Закона за
предотвратяване на конфликт на интереси, с който се създава независим орган,
натоварен с установяването и санкционирането на конфликти на интереси.
През същия период в съдилищата бе регистриран по-голям брой повдигнати
обвинения и съдебни решения в случаи на корупция по високите етажи.
ПЕРСПЕКТИВА
След последната оценка на Комисията България поддържа своя ангажимент да
продължи осъществяването на своята стратегия за съдебна реформа
посредством подробен план за действие.
За да запази реформаторския устрем, България следва да продължи да
съсредоточава усилията си върху националната стратегия за съдебна реформа и
да осъществява задълбочена реформа в съдебната система и в полицията. Това
изисква да се предприемат стъпки за по-нататъшно усъвършенстване на
съдебната практика и трайно подобряване на начина, по който са
структурирани, управлявани и си сътрудничат съдебната власт, полицията и
другите следствени органи.
До следващата оценка на Комисията през лятото на 2011 г. България следва
също така да се съсредоточи върху приемането на ефективен закон за отнемане
на имущество от престъпна дейност, създаването на орган, натоварен с
установяването и санкционирането на конфликти на интереси, както и
постигането на резултати в дела за корупция и в борбата с организираната
престъпност.
Комисията ще продължи да подкрепя България в това начинание и до лятото на
тази година ще представи следващата си подробна оценка на напредъка.
Реформа на съдебната власт
В отговор на препоръките на Комисията на 22 декември 2010 г. българският
парламент прие изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се
подобрява вътрешното управление в рамките на съдебната власт и се засилва
ролята на Висшия съдебен съвет (ВСС)2. С измененията се предлагат нови
процедури за назначаване и атестиране, отдава се по-голяма важност на
обучението и съблюдаването на етичните норми и се създават нови права и
задължения за Висшия съдебен съвет да преценява степента на натовареност и
да преразпределя служители. С измененията се въвежда функционално
разграничение между атестирането на прокурори и съдии, както и децентрализирана
система за атестиране. Съблюдаването на етичните норми
ще бъде отчитано при атестирането на магистратите през цялата им кариера.
Наблюдението и насоките от страна на Висшия съдебен съвет, както и
активната роля на административните ръководители, ще играят важна роля за
постигането на еднакво прилагане на критериите за атестиране. ВСС получи
допълнителни правомощия да отчита степента на натовареност на съдилищата,
да взима решения относно организацията на личния състав на съдилищата, да
закрива и да създава нови съдилища, както и да променя съдебните райони.
Част от разпоредбите са насочени към по-голяма прозрачност и
предотвратяване на конфликт на интереси в процеса на вземане на решения на
ВСС. Националният институт на правосъдието прие двугодишна програма за
обучение на магистрати, основана на приоритетите и целите на стратегията на
България за съдебна реформа.
Продължи работата по нов Наказателен кодекс, който се счита за необходим за
постигането на задълбочена реформа на наказателната политика, като бяха
проведени консултации със заинтересованите страни по основните
проекторазпоредби. Окончателният проект на нов Наказателен кодекс се
очаква до края на 2011 г.
През последните шест месеца бяха наложени нови дисциплинарни наказания на
магистрати, замесени в значими случаи на търговия с влияние и корупция в
съдебната власт. След дело във връзка с търговия на влияние в съдебната
система Висшият съдебен съвет реши да отстрани друг бивш член на ВСС от
заемане на длъжност в съдебната система. След друго дело във връзка с
търговия на влияние при придобиването на недвижимо имущество, Висшият
съдебен съвет реши да освободи от длъжност председателя на един апелативен
съд за „уронване на престижа на съдебната власт“; предстоят решения по други
четири дисциплинарни случая. Прокуратурата не е водила наказателно
производство срещу магистратите, замесени в тези случаи.
Във връзка с назначаването на председателя на Върховния административен
съд през ноември бе изразена обществена тревога относно отчетността и
прозрачността при назначенията на висши постове в съдебната система.
Реформата на разпоредбите за назначаване в органите на съдебната власт,
която се съдържа в последните изменения на Закона за съдебната власт,
изисква недвусмислен ангажимент от страна на Висшия съдебен съвет за
гарантиране на независимостта и качеството на тези назначения.
Все още не е постигнато систематично публикуване на съдебните решения. В
някои случаи значително бе забавено обявяването на мотивите за съдебните
решения, като това се отнася с особена сила за важните дела.
Във Върховната касационна прокуратура бе въведена неокончателна версия на
Единната информационна система за противодействие на престъпността.
За разширяване на системата ще бъдат използвани средства на ЕС, така че тя да
обхване всички прокуратури, съдилища и полицията.
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет продължи извършването на
тематични и планови проверки за приключване на обзора на органите на
съдебната власт в петте апелативни района. Беше създадена система за
BG 5 BG
проверки, препоръки и последващи проверки, а инспекторатът и Висшият
съдебен съвет установиха тясна координация помежду си по дисциплинарни
въпроси. Бе докладвано за общ дисциплинарен ефект от проверките по
отношение на бързината, прозрачността и уеднаквяването на практиката. Все
още е необходимо осъществяването на по-целенасочен принос на инспектората
за справяне със систематичните недостатъци на съдебната практика, и по-
специално в дела срещу високопоставени лица, и за информиране относно
структурна реформа на съдебната система.
България предприе стъпки, като например обучение и публикуване на насоки и
най-добри практики, за да отговори на препоръките на Комисията по
отношение на съдебната практика. През ноември неправителствена
организация представи препоръки, след като анализира недостатъците в
съдебната практика в осемнадесет значими дела. Висшият съдебен съвет
въведе изискването ръководителите на апелативните съдилища да докладват за
напредъка по дела от особен обществен интерес. Бе докладвано, че тези стъпки
са довели до подобрения в насрочването на съдебните заседания и
призоваването на свидетели. Също така бе докладвано, че въвеждането на нов
образец за болничните листове и създаването на Изпълнителна агенция
„Медицински одит“ са намалили случаите на злоупотреба, свързана с
представянето на болнични листове в съда. През 2011 г. Върховната
касационна прокуратура възнамерява да въведе специална надзорна схема за
дела от особен обществен интерес.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 юли 2016 в 22:35 студент на 38 години от Пловдив - Колеж по икономика и администрация, факулетет - 0000000, специалност - Мениджмънт на обществения ред, випуск 2014
19 фев 2015 в 22:45 студентка на 33 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Стопански факултет, специалност - Туризъм, випуск 2015
 
 

Съдебна реформа и борба срещу корупцията и организираната престъпност в България

Материал № 662931, от 12 апр 2011
Свален: 14 пъти
Прегледан: 15 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Автор: Христо Ботев
Тип: Анализ
Брой страници: 3
Брой думи: 1,001
Брой символи: 6,510

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съдебна реформа и борба срещу корупцията и орга ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала