Големина на текста:
Мотивът за смъртта-безсмъртие
в откъса от одата „Левски” на Иван Вазов
/Окован и кървав във тъмница ръгнат.../
Одата „Левски” е първа в цикъла „Епопея на забравените” – изградения от
Вазов национален пантеон на героите. Тя представя на читателя идеала за човек,
личност и патриот и по този начин поставя под въпрос ценностите на българина
от Следосвобожденската епоха. Нейната цел – да възкреси от пепелта на
близкото минало забравените критерии за нравственост, се осъществява чрез
доказването на тяхната непреходност, най-ясно открояваща се в мотива за
смъртта-безсмъртие.
Залавянето на Апостола е изпитание за мощния му дух, над който земното
и телесното нямат власт, а смъртната присъда естетизира физическия край на
героя и го превръща в свята мярка за нравствено величие. Националното
жертвено пространство се успоредява с общочовешкото, а смъртта на Левски
обема в себе си представата за вечност и безсмъртие на духа на този, който се е
обрекъл на свободата и Отечеството. Възхвалата на бесилото преозначава този
знак за човешката преходност в белег за героизъм и слава, за да остане подвигът
на Апостола съизмерим само с този на Христос – най-святия Апостол и мъченик.
Пътят, който лирическият персонаж изминава от манастира до бесилото, е
път, предрешен от неговите нравствени стремежи, високата му прозорливост и
непримиримост. Новата житейска философия, предполагаща цялостно духовно
преобразяване и нравствена промяна, навява предчувствието за невижданото
досега дело, което лирическият герой ще извърши. Напускайки собствения си
дом, Левски символично преминава отвъд границите на смъртното и превръща в
сакрално пространство цялата родина, за да може, надмогнал физическото,
уязвимото и човешкото и уповаващ се на своята изключителна духовна и
нравствена сила, да проповядва новата вяра – свободата.
Борбата за свобода е и борба за безсмъртие, борба за личност. Но вярата в
безсмъртието не само утешава лирическия герой – тя го и обременява с
безкрайна отговорност, налага друг вид очаквания от него. На границата между
живота и смъртта, Левски е подложен на изпитания не само на физическата му
издържливост, но и на силата на духа и волята му. Това е причина описанието
на страданията на героя да не се разгръща подробно – не тяхната детайлност е
важна, а психическата реакция, с която Дяконът отвръща. Макар и „окован и
кървав, във тъмница ръгнат”, Апостолът стоически понася своето физическо
робство и заобграждащата го тъмнина. Нравствената и духовната му извисеност
надделяват над жестоките мъчения като успяват да запазят националното му и
човешко достойнство. Мощният дух на Левски, намиращ израз в светлите му
думи, също е неподвластен на мъченията. Разкрил обвързаността му с народа
чрез живото заразяващо слово, Вазов успява да я затвърди с неговия антоним –
мълчанието. Градацията „Ни вопъл, ни глас,/ ни молба, ни клетва, ни болно
стенанье/ не издаде в мрака туй гордо страданье!”, обобщението „И той не
пошушна предателска реч” и твърдението „никое име той не спомена” са израз
на авторовото възхищение от непоколебимото спазване на обета, даден на
организацията и на всеки човек от нея. Преклонението на Вазов пред личността
на Левски личи и в антитезата, изградена в стиха „Смъртта беше близко, но
страхът далеч.” Духът е неподвластен на приближаващата смърт. Въпреки че е
телесно уязвим, той гордо запазва своята идентичност, изкупувайки с името си
греховете на всички свои братя по дело: „Аз съм Левски! Ей ме на!” Твърдият,
уверен тон, с който Апостола се самоназовава, е пореден знак за неговата
лоялност към святата му мисия. Разлютен от неподчинимия дух на това на
външен вид обикновено човешко същество, тиранът напразно се стреми да
наложи своята животинска сила над непобедимата свръхчовешка воля на
бунтовника:
Но тиранът люти да убий духът
Една заран Левски осъди на смърт!
В тези два реда преди лирическото отклонение в творбата е вграден прехода от
национално към общочовешко. Левски като символ на идеала за човек и личност
е противопоставен на тиранът, вечно опитващ се да се наложи над човешкия
стремеж към добро – тенденция, наблюдавана многократно в историята.
В лирическото отклонение на творбата сблъсъкът между гордия дух и
палачите се освобождава от конкретност и се пренася в хрониките на
човечеството. Проблемът за безсмъртието се коментира в друго измерение –
общочовешкото. Образното внушение с метафори „гласът, който вика, мисълта,
що грей” и повторението на еднокоренните думи в стиха „истината вечна, що
вечно живей” не ограничават делото до рамките на родното, а напротив – новите
ценности са определени като неумиращи, ярки, способни да пробият тъмнината,
създадена от тези, целящи да задушат „гордото съзнанье”, даряващи с
безсмъртие този, който загине за тях. Вазов не скрива, че символите на
насилието са многобройни в човешката история (стръмната скала, отровата,
синджирът, кладата, кръста на Голгота), но те не са способни да „уморят всичко,
дето не умира”. Исус, Прометей, Сократ, Колумб, Хус са свят пример за това, че
човешкият дух е непобедим и тежестта на мъченията, които той преодолява само
затвърждават волята за борба, естетизират смъртта и я превръщат в
общочовешка мярка за нравственост и безсмъртие на духа.
Апологията на бесилото е подобаващ патетичен завършек на одата
„Левски”. Определено като равно по срам и по блясък на кръста, то е символ на
робството и свободата, на позора и славата. Подобно на кръста, то е изкупление
на вековното робско търпение на българите, а подобно на Исус, разпнат заради
греховете на човечеството, Левски е обесен, за да отмие срама от робското
минало на българите. Краят на Исус си прилича с този на Апостола по това, че е
неестетичен, нарушено е човешкото право да умиращият да издъхне спокойно
сред близките си, но героите не го и желаят, защото смъртта на леглото е знак за
срам и робско мислене, докато смъртта на бесилото е белег за геройство и
свобода на духа. Контрастът ниско (легло) – високо (бесило) е оценка за
достойнството на загиналия и това прави изборът на гордата и свободолюбива
личност ясен още преди да бъде направен. Защото Апостолът знае, че жертвата
му е необходима, за да повярват хората в него и да го последват; за да бъде
безсмъртно неговото дело. Но докато в творбата на Вазов бесилото и кръстът
носят слава и са символ на вечен живот, в елегията „Обесването на Васил
Левски” от Ботев бесилото е свързано конкретно с робското пространство, в
което Левски е обесен и символизира смъртта. Въпреки това обаче в Ботевата
творба Апостолът виси със „страшна сила”, което означава, че делото му ще
остане безсмъртно, а силата му ще буди страх и ужас у тираните и след като
издъхне.
Изпитания за възхитителната му нравственост и свръхчовешка
издържливост на духа, залавянето на Васил Левски и неговото обесване
разкриват прекия път към безсмъртието. Възприета в контекста на историята на
човечеството, героичната смърт на бесилото е съпоставима на смъртта-
безсмъртие на други образи-символи на жертвеното страдание, но е истински
съизмерима само с Христовото разпятие. Саможертвата в името на другите е не
само е универсална мяра за непреходност – тя е знак за безстрашие и е
единственият възможен избор за този, който е избрал пътя на свободата, защото
робът, умрял с предадена съвест, бива забравен, а този, който е свободен по дух
и се бори докрай за идеалите си, живее вечно.
Анамария Коева

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 яну 2019 в 18:44 ученик на 22 години от София - 002 СОУ "Акад. Емилиян Станев", випуск 2018
14 яну 2019 в 08:59 потребител
13 дек 2017 в 13:06 студент на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Философия, випуск 2018
11 дек 2017 в 21:00 потребител на 29 години
 
Домашни по темата на материала
моля помогнете спешно е!!!! за утрееее!!!
добавена от jivko52511 09.02.2017
0
4
Ако някой има възможност, нека да ми помогне ! Благодаря предварително =)
добавена от gergana_530 28.10.2013
0
4
Да самопредставя Аз-образът
добавена от tulin.ergun.14 08.03.2013
0
37
Обесването на Васил Левски интерпретация
добавена от rumiana_7606 04.11.2015
1
7
Обесването на Васил Левски
добавена от rumiana_7606 03.11.2015
1
4
Подобни материали
 

"Ралица" - Славейков

08 дек 2007
·
1,606
·
3
·
448
·
693
·
1

Проблемът за силната воля и несломения човешки дух, отразен в поемата “Ралица”
 

Моята представа за свободата

24 яну 2008
·
433
·
2
·
244
·
785
·
1

Какво означава свобода? Нейното значение може да бъде разглеждано от различни аспекти. Свобода е да можеш неограничаван от никого да мечтаеш.Свобода е да успееш да превърнеш мечтите си в реалност...
 

Васил Левски

06 дек 2007
·
524
·
2
·
499
·
445

Васил Левски! За апостола на българската свобода могат да се кажат много и различни неща. Повечето от тях вече са казани...
 

Главни части на изречението - подлог и сказуемо

05 сеп 2007
·
1,030
·
1
·
259
·
879
·
1
·

Частите на изречението се делят на главни и второстепенни. Главни са съставните компоненти на предикативната връзка- подлогът и сказуемото. Те са взаимно свързани и взаимно се допълват...
 

Понятието любов

27 дек 2007
·
273
·
1
·
179
·
158

Любовта е понятие, което се е изтъркало от употреба.. а влюбеност не значи любов.Ако някой може да отговори съзнателно защо се е влюбил в друг това ще е сигурен белег, че той не се е влюбил...
 
Онлайн тестове по Български език
Езиков тест
любознателен тест по Български език за Ученици от 12 клас
Тестът съдържа въпроси, свързани с правописната норма и е подходящ за всеки, който иска да провери знанията си по български език. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20
12
1
4 мин
11.04.2019
Местоимения
тематичен тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тестът проверява знанията върху местоименията, както и правилната им употреба. Може да се използва и за подготовка за НВО. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Лесен)
19
6
1
4 мин
10.05.2019
» виж всички онлайн тестове по български език

Мотивът за смъртта-безсмъртие в одата „Левски” на Иван Вазов

Материал № 660996, от 10 апр 2011
Свален: 422 пъти
Прегледан: 1,160 пъти
Предмет: Български език
Тип: Съчинение разсъждение
Брой страници: 3
Брой думи: 994
Брой символи: 5,974

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мотивът за смъртта-безсмъртие в одата „Левски”  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Георгиева
преподава по Български език
в град София
с опит от  5 години
41

Зоя Новакова
преподава по Български език
в град София
с опит от  13 години
29

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения