Големина на текста:
2 тема
Семейството като социална система.Същностна характеристика на социалната
система.Семейството като институция.Семейството като група
Семеството е своеобразен фокус на глобалните трансформации на социума.Като социален
фундамент то е подвластно на обществените промени и тази закономерност диктува
реконструкции и в сферата на семейното възпитание.Зависимостта на педагогическите явления от
социалните реалности провокира откриването на иновационни изследователски пространства за
преодоляване на противоречието между остарели педагогически теории и императивите на
съвременната социална ситуация.За целта е необходимо познаване както на социалните, така и на
педагогическите измерения на семейството, но най-вече на корелационните им зависимости.
Социалния профил на семейството се имплицира в релациите общество- семейство- личност.Той е
предмет на изследване на социология на семейството-частна социологическа дисциплина,
„разкриваща структурата и функциите, както и тенденциите на историческите изменения на
семейството като малка социална група”.
Историята на човешкия род свидетелства ,че семейните отношения се отличават по своята
неповторимост и специфичен облик от всички останали социални отношения.И макар във времето
тези отношения непрестано да еволюират ,като се проявяват в различни форми ,семейството остава
устойчив компонент в системата на обществените отношения.Общоизвестна е тезата за
семейството като основна клетка ,като конструиращ елемент в структурата на обществото.
По своята същност „системата е множество на елементи, които се намират в отношения и връзки
помежду си и образуват определена цялостност,единство”.
Според общата теория за системите на немския биолог Берталанфи първия принцип на системата
е целостта.Цялото е повече от сбора на отделните съставни части.Това означава, че взети заедно
елементите на съставят системата, а тя е резултат от взаимодействието им.Следователно без
взаимодействие системата не може да съществува.
Друга характерна особеност на една система ,според общата теория за системите,са свързани с
нея.Тези две характеристки се отнасят и за семейството като система.
В структурен план всяка система може да се разглежда като елемент на система от по-висок
порядък,докато нейните елементи се явяват система от по-нисък порядък.Отнесена тази
закономерност към релацията общество-семейство,обществото като цяло е най-голямата социална
система ,а семейството –негова подсистема.
Най-сложните типове системи са целенасочените и самоорганизиращитете се ,към които се
отнасят и социалните системи.Социалната система не е само множество елементи и връзки, а
основно заимнта зависимост между връзките, което определя и спецификата и.Въз основа на тази
зависимост се появява принципната характеристика на системата, а именно нейният върешен
стремеж да се намира в състояние на равновесие.Следователно ,като съществени характеристики
на социалната система се открояват целенасочеността, йерархичността и взаимовръзката между
отделните елементи.При нарушаване на тези връзки системата се разпада.
Имайки предвид, че всяко общество е социална система, то логично е единиците, които го
съставляват , да се разглеждат като разнообразни социални подсистеми.Всяка една от подсистемите
се третира като относително независима, което не пречи на общуването и на обмена на информация
между тях.Напротив ,за ефективното функциониране на системата от значение са
взаимоотношенията и връзките между подсистемите и отделните им елементи.Семейните
системи ,както всички социални системи ,функционират благодарение на обратната връзка ,която
поддържа системата в действие.Затова ,за да се изучи семейството като система ,се разглеждат
връзките между отделните членове и техните взаимоотношения.
Семейните системи могат да бъдат отворени и затворени.При затворените системи
връзките,структурите и взаимоотношенията са строго фиксирани и моделът, по който протичат
процесите , в общи линии се повтарят.В затворените семейни системи обратните връзки са
негативни.
Значимостта на социалните връзки е основание те да се приемат въз основа на квалификация на
социалните системи ,третирани като социлни групи ,като социални институции и т.н., което
разграничаване е условно.Семейството като социална система се проявява основно в двете
измерения:
Семейството като социална институция
Това измерение визира взаимоотношенията на семейството със социума ,както и обратно, където
то се проявява предимно като институция.Така се фиксират функциите на семейството в отговор на
изискванията на обшеството като социална система от по-висок ранг.Това е равнището на
външните връзки и отношения на семейството,така наричаните институционални.
Семейството като социална група
Тук акцент са отношенията семейство-личност, т.е. вътрешносемейните отношения, разкриваши
семейството като социална група и по-конкретно взаимоотношенията между членовете на
семейството.Второто измерение отразява функциите на семейството от гледна точка на
посистемите вътре в нвго и функциите на семейството от гледна точка на други членове.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 юни 2021 в 12:32 студент на 20 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Социална педагогика, випуск 2023
27 мар 2021 в 12:43 ученик на 27 години от Елин Пелин - ОУ "Христо Ботев" с. Лесново, випуск 2014
17 мар 2021 в 07:49 студент на 29 години от Пловдив - АМТИИ, факулетет - Факултет Педагогика на обучението по музика, специалност - Педагогика на обучението по музика, випуск 2017
25 яну 2021 в 23:08 студент на 26 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Социална педагогика, випуск 2021
07 яну 2021 в 13:55 студент на 42 години от Велико Търново - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", факулетет - Педагогически, специалност - Социална педагогика, випуск 2016
05 яну 2021 в 16:50 в момента не учи на 31 години от София
05 яну 2021 в 14:16 потребител
01 яну 2021 в 20:29 студентка на 40 години от София - Тракийски университет Стара Загора, випуск 2013
14 ное 2020 в 11:30 в момента не учи на 24 години
08 фев 2020 в 15:26 студентка на 27 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2017
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по осигурителни системи
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тест по осигурителни системи за изпит или текущ контрол обхващащ целия материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
44
1
4 мин
31.10.2013
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
117
1
2 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Семейството като социална система

Материал № 658443, от 06 апр 2011
Свален: 114 пъти
Прегледан: 191 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 627
Брой символи: 4,279

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Семейството като социална система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала