Големина на текста:
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ
Основи на управлението
тема
`` Стратегическо управление ``
13.02.2009 г. Изготвил :Васил Николов
гр. Пловдив Фак. № : 8129
Стратегическото управление се отнася до подготовката на бъдещето на
предприятието, като се прави всичко възможно за осигуряването на най-
добрата връзка между предприятието и неговата среда при отчитане на
нейнатадинамика. То е по-близо до използването на въображението на
управляващите, отколкото до прилагането на рутинни професионални
инструменти. То е новаторско, защото чрез него предприятието се стреми да се
адаптира към настъпващите в средата му промени и ако е възможно- дори да
ги изпреварва.
Този опит на изпреварващо адаптиране предполага значителни усилия
от страна на управляващите, за да се осведомят за тенденциите в развитието
на вкусовете, потребностите и покупателните способности на потенциалните
купувачи и за да обмислят какви нови продукти или услуги е възможно да им се
предложат; с какви аргументи клиентите да бъдат насърчавани да закупуват
желаните от тях продукти или услуги.Но не само измененията във връзките с
клиентите, колкото и да са важни, са под непрекъснатото наблюдение на
ръководството на предприятието. Стратегическото управление обхваща и
промените във връзките със съперниците; новостите в правната регламентация
на дейностите и субектите; насоките на формиране или промяна в социалните
или културните ценности на обществото. Стратегическото управление се
ангажира с това да осигури оцеляването и преуспяването на предприятието в
среда на нарастваща турболентност. Крайно необходимо е интелигентно
стратегическо управление, което да подготви получаването на печалби и в
бъдеще. Част от настоящите печалби трябва да се насочат за финансиране на
проучванията на пазарите, на дейностите по изследване и развитие, за
усъвършенстване на персонала, с което предприятията се опитват да осигурят
своето оцеляване и бъдещото си преуспяване.
Конвекционалните инструменти и техники на управлението като
бюджетния контрол, дългосрочното планиране, инвестиционното проектиране и
други подобни се оказват неподходящи да се противопоставят на новия тип
проблеми, поради което ръководителите на предприятията имат неудобното
усещане, че ситуацията им се изплъзва от контрол. В най- добрия случай може
да се стигне до приемането на частични или краткосрочни решения, но
проблемите продължават да действат в дълбочина и получената на тази
основа дисхармония между предприятието и средата му започва все по- често
да се означава с израза ``стратегически проблем``. Обикновено се приема, че
посоченият ``проблем`` би трябвало да се разреши посредством
``стратегическото планиране``, което се състои основно в рационалното и
методичното изследване на възможностите и опасностите, които крие средата;
страните на предприятието, във връзка с които то би могло да се почувства
силно или слабо спрямо средата; избора на конкретния начин на връзка на
предприятието със средата. Следователно стратегическото планиране
``изниква`` като отговор или реакция на една среда, която се изменя твърде
бързо и чиито изменения са непрекъснати и изненадващи.
Новото спрямо предишните техники се състои в това, че стратегическото
планиране изисква да се изброят и изследват методично всички възможни
изменения в главните променливи както на средата, така и на предприятието, а
също и да се направи пълен списък на възможните алтернативи за
разрешаване на стратегическия проблем. През 80- те год. на 20 в. както в
академичните, така и в професионалните среди се проявява една реакция
срещу ограниченията на стратигическото планиране, която поражда новото
схващане, познато днес под името ``стратегическо управление``. То
представлява начин на разбиране на общото управление на предприятието,
хапактеризиращ се с опита да бъдат преодолени двете големи ограничения,
присъщи на стратегическото планиране. От една страна, без да се снижава
възможността за преченка предимно на технико- икономическите променливи
на средата, да бъде направен опит за отчитане, доколкото това е възможно, на
променливите от социо- политико- културен тип. От друга страна се взема под
внимание обстоятелството, че за да се изпълни една вече избрана стратегия, е
необходимо предприятието да разполага със съответните способности, което
между всичко останало означава да разполага с персонал и ръководители,
подготвени и мотивирани подходящо, а също и с достатъчно гъвкави
оперативно- регулиращи и информационни системи. Може да се твърди, че
най- големият плюс на стратегическото планиране е неговата загриженост за
средата. Но тя се проявява частично и не се отнася в същата степен за
вътрешните страни на управление. Обратно, стратегическото управление се
състои в управленския подход да постиге подходящо хармонизиране или
равновесие както между различните части или подсистеми на предприятието,
така и между него и средата му.
Както се случва обикновено с всяко нововъведение, появата на
стратегическото управление довежда със себе си пораждането и
разпространението не само на собствени постановки, но и на собствени
понятия и термини. Под ``бизнес област`` се разбира комбинацията или
релацията ``продукт- пазар- технология``. Бизнес областта е комбинация от три
променливи- групи от очаквани клиенти, на които се предлага продуктът;
разгърнати функции за тези клиенти; използвани за тези цели технологии. Тези
променливи позволяват да се направи едно тримерно представяне на бизнес
областта, която предлага :
-само една функция - няколко функции
-със само една технология - със само една технология
-със само една група клиенти - със само една група клиенти
-само една функция - само една функция
-с няколко технологии - с различни технологии
-със само една група клиенти - със само една група клиенти
``Отличителни особености`` са друго фундаментално понятие.
Предприятията разполагат с ресурси от различен характер. Но всеки един от
тях, използван самостоятелно, не би допринесъл за постигането на резултат от
някоя от бизнес областите. Нормално е всеки ресурс да бъде оползотворен,
като се комбинира с други ресурси от различен вид. От друга страна,
дейностите, осъществявани в едно предприятие, са също от разнообразен
характер- производствени, търговски, административни и други.
Често вместо термина ``способности`` се употребява терминът
``компетенции``. Онези способности, които позволяват на всяко предприятие да
изпъква над своите съперници, получавайки по- добри резултати, защото е
способно по- добре да се правят определени неща, са така наречените
отличителни способности. И все пак е добре да се разграничат стратегическите
способности на предприятието,онези, които са с основополагащо значение за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 юни 2020 в 20:47 потребител на 28 години
13 апр 2020 в 14:45 студент на 34 години от Силистра - ВУАРР - силистра, специалност - стопанско уравление, випуск 2020
14 фев 2020 в 14:29 студентка на 31 години от Хасково - колеж по икономика и администрация, факулетет - 2013/2014, специалност - Администрация и управление, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Стратегическо планиране в оргонизацията


Стратегическо планиране в организацията. Етапи и реализация на стратегията...
 

Стратегическо планиране и стратегическо управление


В методическо отношение съществуват множество инструменти, които през годините приемат ранга на “класика” и “запазена мярка” на стратегическото планиране и стратегическото управление...
 

Стратегическо планиране - същност, етапи и алгоритъм. Тип на фирмата и характер на планирането


Стратегическото планиране е процес на разработване на планове и вземане на решения за мисията и целите, за стратегията и планирането на инвестиции, за предприемането на действия с дългосрочни последици...
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Тест по основи на управлението от VJL системата на СА Д. Ценов
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти
Тестът съдържа 20 въпроса по Основи на управлението, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
20
39
1
1 мин
01.09.2014
Тест по Основи на управлението за студенти от 3-ти курс
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 3 курс
Тест по дисциплината "Основи на управлението" за държавен изпит на студентите от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг. Вариантът е от учебна 2009/2010 г. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
24
1
1 мин
07.10.2016
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Стратегическо управление

Материал № 656879, от 05 апр 2011
Свален: 33 пъти
Прегледан: 69 пъти
Предмет: Основи на управлението
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,604
Брой символи: 10,416

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегическо управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала