Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И
СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
„Същност,цели и задачи на
контролинга”
Изготвил: Проверил:...........................
Елена Иванова /Проф .д.ик.н. Хр.Драганов /
Ф.№ 1020969
ЗСД - магистър
София 2010
1
1.Предпоставки за прилагане на контролинга.
Основните предпоставки за възникване на системата за контролинг
са:
А) философията за доходност-ориенация за ефективна работа на
стопанската единица в дългосрочен план;
Б) разделяне на задачите на контролинга по дейности ,които
осигуряват подходящо планиране, контрол и премахване на
възможностите за корекции на взетите решения;
В) създаване на информавионна система, адекватна на задачите за
целево управление.
Контролингът се базира също и на проблемните ситуации, в които
попадат стопанските единици.Такива ситуации в застраховането могат да
бъдат:
А) липсата на концепция за развитие на застрахователното
дружество;
Б) липсващи или неясни цели за застрахователния бизнес;
В)недостатъчен или неефективен вътрешен контрол в
застрахователното дружество;
Г) пренебрегване на плановате дейност;
Д) недостатъчна или непълна информация за финансовото състояние
на застрахователното дружество;
Е) недобро позициониране на застрахователния пазар и липсата на
информация за съгласуваност между плановите задания и фактическите
резултати.
Необходимостта от прилагане на контролинга в застрахователната
дейност е пряко или косвено свързано с отчитане на необходимите
предпоставки, които ще спомогнат за целесъобразността на неговото
използване в дейността на застрахователното дружество.Тези
предпоставки могат да бъдат вътрешни и външни.Към вътрешните
предпоставки спадат:
- спецификата на застрахователните услуги и застрахователните
продукти;
- естеството на застрахователната работа;
- динамиката в проявлението на рисковете,които оказват влияние
върху риска на застрахователя;
- организацията на пласментната дейност на застрахователното
дружество;
-анализът на дейността на застрахователното дружество, оценката на
финансовата стабилност на застрахователя, изследването на причините за
отклоненията от поставените цели, идентифицирането на факторите, които
влияят върху постигнатите финансови резултати, контролът върху
изпълнението на застрахователно-техническите планове, разкриване на
източниците на печалба или загуба от застрахователната дейност, анализът
2
на платежоспособността на застрахователя, необходимостта от
подобряване на показателите за рентабилност и др;
- удовлетворяването на изискванията на акционерите към
ефективността на застрахователната дейност и увеличаване на размера на
получените дивиденти.
Към външните предпоставки може да бъдат посочени следните:
застрахователното законодателство; икономическите процеси в световен
мащаб ; състоянието на международния застрахователен пазар и
създаването на единен европейски застрахователен пазар; жизненият
стандарт на населението; повишаването на инвестиционната и
застрахователнат култура; задоволяването на повишените изисквания на
потребителите и изучаване на потребителското поведение на
застрахователния пазар; повишаване на интереса на чуждите
застрахователи към съответния национален застрахователен пазар;
нарастване на ролята на застрахователните посредници или реализиране
на пласментна политика на дружествата; сътрудничество между банки и
застрахователни дружества; условията за свободно движение на
застрахователните услуги; изискванията на Европейската комисия към
застрахователите за качеството на корпоративното управление и на
вътрешния контрол.
Към външните предпоставки определена роля за въвеждането на
контролинга в застрахования бизнес има и конкуренцията между
застрахователите; подобряването на отчетността и прозрачността на
финансовите операции; използването на застрахователния мениджмънт за
даване на своевременна, достоверна и точна информация; адаптиране на
дружествата към промените във външната среда и др.Не трябва да се
пренебрегва и влиянието на човешкия фактор.От него зависи дали ще се
подобри работата от внедряване на системата контролинг в дейността на
застрахователното дружество или ще се получат отрицателни резултати.
2.Същност на системата контролинг
По същество контролингът е комплекс от логически зависими
дейности, пряко свързани с дългасрочното целево планиране, планиране на
годишните задачи, контролът на информационното осигуряване за
реализиране на целите на стопанската единица чрез най-резултатни
управленски решения.Функциите, които той изпълнява ,са взаимно
свързани и цялостното им координиране е подчинено на стратегическите
цели на управление.
Контролингът е система за управление.Тя е най-новата област в
икономическата теория и практика.Прието е, че съвременният бизнес не
може да се развива без системета контролинг.Тя е целесъобразена в
случаите, когато функциите на управлението са делегирани на отделите и
секторите на стопанската единица.В тези случаи системата може да ги
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 дек 2020 в 13:09 потребител на 21 години
 
Подобни материали
 

Пенсионно застраховане и допълнително доброволно пенсионно осигуряване

14 дек 2006
·
1,875
·
97
·
14,344
·
848
·
1

Сравнителен анализ между пенсионно застраховане и допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 

Същност и особенности на управлението на риска

07 апр 2008
·
827
·
11
·
1,422
·
338
·
2

Реферат по управление на риска в застраховането използван е при доцент И. Мишева.
 

Риск и контрол при застрахователните дружества


Животозастрахователните дружества и дружествата по общо застраховане са изложени на определени рискове, поради което те трябва да поддържат различни по размер застрахователни резерви и да работят по определени нормативни правила.
 

Риска в застраховането и необходимостта от счетоводно-информационно осигуряване на управлението му


Един от подходите за изследване на риска в застраховането, е неговото структуриране според изпълняваните от застрахователя функции, които го отличават от другите участници на пазара на финансови услуги.
 

Риск и рискова политика

01 май 2007
·
1,230
·
2
·
555
·
147

Застраховането възниква във връзка с това, че всички физически и юридически лица са заплашени от опасности...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Застрахователно дело
Тест по застраховане
изпитен тест по Застрахователно дело за Студенти от 2 курс
Тестът е комбинация от въпросите на тестовете, които се падат на изпитите за втория семестър, от втората година в обучението по застрахователно право в Свищовската Академия.
(Лесен)
42
125
1
1 мин
18.07.2013
Тест по застрахователни продукти
междинен тест по Застрахователно дело за Студенти от 3 курс
Тест по застрахователни продукти правен в Стопанска академия Свищов. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
119
1
07.06.2013
» виж всички онлайн тестове по застрахователно дело

Същност, цели и задачи на контролинга

Материал № 656470, от 04 апр 2011
Свален: 243 пъти
Прегледан: 337 пъти
Предмет: Застрахователно дело, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 17
Брой думи: 4,653
Брой символи: 32,068

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност, цели и задачи на контролинга"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала