Големина на текста:
СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Предоперативни сестрински грижи
Предоперативният период е важен етап от лечението, в който активно участва медицинската
сестра (акушерка). Тя трябва да познава основните моменти в предоперативната подготовка,
тъй като правилно проведените грижи могат да облекчат психиката на пациента, резултатите
от операцията, както и да предотвратят някои усложнения в следоперативния период.
Предоперативният период обхваща времето от постъпване на болния в хирургичното
отделение до момента на операцията. Период през който на болния се извършват всички
необходими изследвания, консултации и манипулации.
Продължителността и обема на предоперативната подготовка зависят от:
Състоянието на пациента
Големината и сложността на оперативната интервенция
В зависимост от срока на изпълнение операцийте биват планови и спешни:
Планови операций – предприемат се при заболявания които не застрашават живота на
пациенат и подготовката за тях се извършва в амбулаторни и стационарни условия
Спешни операции – извършват се при животозастрашаващи състояния (остър апендицит;
перфорирала язва и др) Предоперативния период при такива случай е силно редуциран –
провеждат се само най-необходимите изследвания
Основни цели на предоперативната подготовка :
1. Да се намали до минимум риска от анестезията и самата операция
2. Да се създадат възможно най-благоприятни условия за възстановяване на болния
Основни моменти на предоперативната подготовка
1.Психическа подготовка – наложителен и важен етап от предоперативната подготовка.
Необходимо е щадящо отношение към психиката на болните. Медицинската сестра
(акушерка), трябва да се събразява с психо-емоционалното състояние на всеки болен.
Съчувствие, такт , търпение са качествата които трябва да прояви при обгрижването на
пациентите
Задължителни изследвания:
Кръвни изследвания – кръвна група Rh-фактор, кръвна картина,време на кървене , време на
съсирване, СУЕ, Биохимични показатели (кр.захар,урея, креатинин)
Урина - албумин, седимент, пигмент, белтък, захар
ЕКГ и консултация с кардиолог
Белодробен статус
Консултация с интернист и анестезиолог
Измерване и регистриране на t ‘ P ‘ RR
Основни задължения на медицинската сестра при предоперативна подготовка:
Урежда необходимите изследвания
Разяснява режима който пациента трябва да спазва за съответното изследване (да не се храни,
да не пие течности)
За всички забелязани промени като задух, цианоза, повръщане уведомява лекаря
При установено отклонение от нормите в t , P, RR също информира лекаря
Следи за своевременно получаване на резултатите от изследванията и регистрирането им в
болничната документация
Предоперативна подготовка на стомашно-чревния тракт
Важен момент в предоперативния период е грижата за освобождаване на стомаха и червата
от хранителни материи, тъй като пълният стомах често предизвиква повръщане при болни
под наркоза, което крие опастност ат попадане на хранителни материи в дихателните пътища
и развиване на аспирационна пневмония в следоперативния период
Вечерта преди операцията на болния се предлага лека храна и се извършва очистителна
клизма
Сутринта в деня на операцията болния не се храни. Може да приема течности , но не по-
късно от 4 часа преди операцията
Хигиенно-санитарна обработка
Болният подлежащ на операция се изкъпва на душ ако състоянието му позволява
Ако това е невъзможно се извършва частична баня с измиване на крайниците, главата,
половите органи
Пациентът облича чиста ношница (пижама)
Подготовка на операционното поле
Извършва се в деня на операцията и включва оглед, избръсване и дезинфекция на
оперативното поле
При коремни операции се избръсват космите в областта на корема и симфизата, а при
вагинални цялата област на перинеума, вулвата и симфизата
Дезинфекцията на оперативното поле се извършва в операционната с оцветени антисептици,
за да се вижда ясно границата на почистената и непочистената зона
Подготвеният за операция пациент се придружава от мед.сестра (акушерката) до
операционната зала заедно с листа ИЗ и се предава на операционната сестра (акушерка)
Определяне на кръвни групи:
Кръвните групи се определят посредством познати теест-еротрицити и познати тест-анти А и
анти В серуми
Определянето на кръвните групи преди кръвопреливане се прави по кръстосания метод на
Simonin, което означава , че се определят аглутиногените, а след това и серумните
аглутинини на болния
От кръв с група А се получава тест-серум анти В , а от група В се получава тест-серум анти
А. Тест еритроцити се получават от крав с известни кръвни групи А и В. Тест серумите се
пазят при температура + 4 гр. Потъмняването им говори , че са негодни за употреба.
Определянето на кръвни групи се извършва от лекар, биолог или медицински работник
(специалист, бакалавър), кръвопреливането обаче се извършва само от лекар
Определянето на кръвни групи се извършва в светло помещение при t 18 – 30 гр. За
изследване се вземат 5-10ml в суха спринцовка
Необходими материали:
Спринцовка, игла , демографски молив, спирт, памук,пипети, пластмасови пръчици
пластмасови плочки за определяне на кръвни групи (с три реда по 4 гнезда), тест серум и
тест еритроцити
Изследване на еритроцитните аглутиногени
Върху специалната плочка за определяне на кръвна група се надписват трите имена,
възрастта и №ИЗ на изследваното лице върху трите гнезда разположени вертикално се
накапвапо 1 капка от тест-серумите както следва: - В най-горното се капва тест-серум от
група А(антиВ), във второто тест-серум В (анти А) , в третото гнездо тест-серум от група О
(анти А + анти В). До всяка капка се поставя малка капка от еритроцитите на изследваното
лице. Двете капки се смесват и се разбъркват. Първото отчитане за аглутинация се прави на 5
мин. Окончателното отчитане се прави след 10 мин
Изследване на серумни аглутинини
Върху втория и третия ред на вертикално разположените гнезда на същата плочка се поставя
по една капка серум от изследваното лице Към серума в първото гнездо на втория ред се
прибавя малка капка от 5-10% суспенсия на тест-еритроцити от гр.А във физиологичен ра-р.
Към серума на второ гнездо- тест еритроцити от гр.В, а към третото – тест еритроцити от гр.0
Изследването за подгрупа А2 има същия характер. В отделно гнездо се поставя серум и
еритроцити от изследваното лице за контрола, след това се накапва по 1 капка физ. разтвор и
отново се прави отчитане на резултатите. Както контролното, така и гнездото с тест-
еритроцитите от гр.0 не трябва да показват аглутинация. При несъответствие на пробата с
тест-серуми и тест-еритроцити пробите трябва да се повторят
Източници на грешки при определяне на кръвните групи
Технически грешки – допускат се при неправилно обозначаване на серумите, недобре
измити плочки, размяна на местата на тест-серумите или тест-еритроцитите, грешки в
регистрацията, грешно етикиране на пробите
Биологични причини – псевдоаглутинации: лъжливо положителни реакции – атипична
аглутинация, автоаглутинация, бактериална аглутинация, вторична коагулация , аглутинация
от силно концентрирани серуми ; лъжливо отрицателни реакции – отслабване на титъра и
активността на тест-серумите, недостатъчна сензибилност на еритроцитите
Съществуват четири допустими комбинации, които определят кръвната група:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 дек 2021 в 10:22 родител на 54 години от София
 
Домашни по темата на материала
Спешнооооооооооооооооооооо !!!!
добавена от Martymfy 22.05.2012
2
69
Подобни материали
 

Сестрински грижи при болни с бронхиална астма в домовете и в болничните отделения

23 ное 2006
·
897
·
7
·
1,134
·
801
·
3

Бронхиалната астма е заболяване, което протича с пристъп на задух в следствие обратимо генерализирано стеснение на бронхите с алергична етиология...
 

Атрофия, хипертрофия, дистрофия и некроза

06 юли 2007
·
232
·
2
·
462

Атрофия – нехранене – намаляване размера, обема на клетките и междуклетъчното вещество и от там на съответните тъкани...
 

Кинезитерапия при хора с исхемичен мозъчен инсулт

04 ное 2008
·
826
·
31
·
3,035
·
984
·
1

Мозъчния инсулт е най-честата причина за тежка инвалидизация и смърт. Среща се при около 60-70% от починалите и при около 85-90% от преживетите мозъчен инсулт болни.
 

Технически фишове за работа с пациенти със заболяване на кръвтта и кръвотворните органи

21 яну 2009
·
302
·
12
·
1,576
·
511
·
2

Техническите фишове имат за цел да подобрят качеството на общите и цпециални сестрински грижи които медицинските специалисти полагат за болни със заболяване на кръвта и кръвотворните органи...
 

Исхемичен мозъчен инсулт

14 май 2009
·
390
·
10
·
2,882
·
644
·
1

Мозъчен исхемичен инсулт се дължи на намален приток на кръв в мозъчната тъкан, най-често при стеснение на артериален съд, запушването му от тромб /тромбоза/, ембол /емболия/...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Медицина
Долекарска помощ
изпитен тест по Медицина за Студенти от 1 курс
Тест за специалност "Рехабилитация". Съдържа въпроси от целия материал за изпита. Въпросите са смесени - има само с един верен, но и такива с множество верни отговори.
(Лесен)
80
3
1
18 мин
26.09.2019
Тест медицина - полови системи V част
тематичен тест по Медицина за Студенти от 4 курс
Това е пета част от тестовете по медицина, свързани със заболяванията на половите системи. Подходящ е за самоподготовката на четвъртокурсници по медицина. Включени са както въпроси с избираем отговор, така и задачи за посочване на диагнози.
(Лесен)
32
59
1
1 мин
09.08.2011
» виж всички онлайн тестове по медицина

Сестрински грижи при хирургично болни

Материал № 655712, от 03 апр 2011
Свален: 648 пъти
Прегледан: 976 пъти
Предмет: Медицина
Тип: Тема
Брой страници: 15
Брой думи: 3,830
Брой символи: 24,732

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сестрински грижи при хирургично болни"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала