Големина на текста:
Увод
Една от концепциите дала най-голямо отражение върху управленската теория и
практика е така нареченият системен подход.
Стойността на системния подход е свързана преди всичко с възможността неговите
схващания и идеи да се използват за анализ на съществуващите организационни
образувания и същите да се усъвършенстват като взаимно свързани съвкупности от
обекти и цели.
Това направление е известно още с наименованията: системно движение, системни
изследвания, системен анализ, обща теория на системите.
1. Понятие за системен подход.
1. Понятие за системен подход.
В основата на съвременния системен подход лежи общата теория на системите
известна от средата на 30-те години.Тя е свързана с името на австрийския микробиолог
Лудвиг фон Берталанфи /1901-1972/. Особено значение има неговата организмична
теория, лансираща идеята при изследването на сложни системи да се използва
подходът използван от биолозите при изучаването на човешкия организъм.
Тази теория се формира на базата на критиката на елементаризма и механицизма при
изследването на сложни обекти, използващи изолирането на отделните елементи на
сложните обекти и тяхното самостоятелно изучаване.
Въпреки разнообразието от използвани наименования все пак се е стигнало до
единно схващане за системния подход като съвкупност от принципи и методи за
изследване на сложните обекти като системи, т.е. като целенасочена съвкупност от
множество взаимно-свързани елементи.
Системният подход изхожда от законите, управляващи поведението на цялото, като
поведение на отделните негови части.
Отнесено към използването му в управлението, то има следните
съществени черти:
Системата на управление се разглежда като комплекс от взаимносвързани и
развиващи се части и подсистеми.
Всяка система се разглежда със своя иерархия, т.е. че тя е част от друга по-
голяма и от по-висш ранг система, а самата тя се състои от други, по-малки и от по
низш ранг подсистеми.
Явленията и процесите произтичащи в системите се разглеждат на база на
принципите - от абстрактното към конкретното, от общото към частното, т.е.
всяка система се разглежда като абстрактен аналог на реалния обект.
Изходен момент в разглеждане поведението на системите е целта на
функционирането й. От своя страна целта се разлага на подцели.
При разглеждане на явленията и проблемите на функциониране на системата се
използва историческия подход т.е. търсят се причините за възникването на дадената
ситуация в миналото и се оценяват възможните последствия за бъдещите
управленски решения.
Системният подход способства за изработване на правилен метод на мислене, който
да редуцира сложността на изучавания обект.
Разглеждан като методология за изследване на сложни обекти за управление
системният подход, включва следните основни етапи:
1. Информационен етап. На този етап се извършва събиране, обработка и анализ
на информация за изследваната система.
На базата на събраната информация се определят проблемите и целите на
функциониране на системата. Успоредно с това се изследват възможностите за
формализация на функционирането на системата, върху основата на най-съществените
параметри на същата.
2. Изграждане на модел на системата.
На този етап се извършва формализиране на решаваните задачи на системата. Най-
често този модел представлява сбор от алгоритми описващи поведението на системата.
Моделът на системата може да бъде: механически, физически, математически.
Най-важното е на този етап, да се постигне адекватност на модела на моделираната
система. Адекватността на модела се изразява в пълнотата, в която моделът отразява
процеса на функциониране на изследваната система.
За моделиране на системата могат да се използват:
- различни методи на математиката;
- на статистиката и др.
3.Обработка на получените резултати от моделирането.
4.Вземане на решения.
Чрез решенията се преминава от модела на системата към реалната система за
управление.
Възлово понятие на системния подход е понятието "Система".
2
2. Система. Основни понятия.
2. Система. Основни понятия.
Системата се разглежда като начин на организация на знания за реално
функциониращи образувания, включващи:
- обекти за изследване - машини, материали, суровини, хора и свойства и отношения;
- субект на изследване - изследовател, анализатор, потребител на системата. Това
може да бъде отделен човек, машина, колектив от хора;
- задачи на изследователя определящи отношението на изследователя към обекта
изразяващи се в цели, критерии и показатели, на основание на които ще бъде оценявано
функционирането на системата.
Основни свойства на системите.
1.Организацията по своето съдържание е комплекс от обекти /обекти, отношения,
връзки/ и цели формиращи поведението на организацията. Обектите са краен брой и
смяната на целите задачите и критериите за оценка функционирането на системата
сменят и кръга на разглежданите обекти.
2. Делимост - от една страна обекта е цялостен, но същия се състои от елементи.
3.Изолираност - възможност отделни обекти или комплекси от обекти да се
изолират и изследват самостоятелно.
4.Относителност на изолирането - относителсността на изолирането се определя
от факта, че всеки изолиран елемент има вход и изход и по този начин е свързан с
други елементи от системата.
5.Идентифицируемост - всяка част от системата може да бъде идентифицирана
по определени характеристики.
6.Разнообразие - всеки елемент има собствено поведение и състояние различно от
поведението и състоянието на другите елементи и на системата като цяло.
7.Наблюдаемост - всички входове и изходи правят елементите наблюдаеми.
8.Неопределеност - невъзможност да се фиксират от наблюдателя всички
свойства и отношения.
9.Отразителна способност - езикът на наблюдателя е в достатъчна степен
идентичен с естествения език на отразяване на свойствата и отношенията имащи
отношения към задачите на системата.
10.Нетъждественост на отразяването - произтичаща от различието на
знаковата система на наблюдателя и знаковата система на реалната система и
необходимостта от прекодиране на реалната знакова система към знаковата
система на наблюдателя.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 май 2019 в 18:49 студентка на 32 години от София - УНСС, факулетет - Управление и информатика, специалност - Маркетинг, випуск 2012
11 апр 2019 в 13:40 в момента не учи на 29 години
09 апр 2019 в 10:25 студент на 21 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Публична администрация, випуск 2021
05 апр 2019 в 19:02 студентка на 35 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", випуск 2007
25 фев 2019 в 00:18 ученичка на 25 години от София - 001 АЕГ, випуск 2012
08 фев 2019 в 10:54 родител
13 май 2018 в 20:10 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2022
10 май 2018 в 17:12 студент на 36 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - сигурност и отбрана, специалност - ЗНС, випуск 2021
01 май 2018 в 06:57 в момента не учи на 42 години
15 апр 2018 в 13:34 ученичка на 21 години от Велинград - СОУ "Васил Левски", випуск 2015
 
Подобни материали
 

Управление на знанието

04 май 2009
·
203
·
23
·
6,422
·
218
·
1

Мениджмънтът на 21-ви век ще бъде насочен към усъвършенстване на системите за създаване, запазване и пълноценно използване на знанията в организацията. Новото направление в теорията на управлението, което започва от задачата за оптимално изследван...
 

Казус по основи на управлението

18 юни 2010
·
289
·
33
·
5,275
·
712
·
1

Разработен бизнес план по мениджмънт и основи на управлението за студенти втори курс в УНСС...
 

Функции на управлението

03 дек 2010
·
466
·
25
·
661
·
619
·
4

Функции на управлението. Описание на функциите. Тест за проверка...
 

Основи на управлението

30 дек 2009
·
166
·
22
·
10,909
·
1

Пищови на темите по Основи на стопанското управление при Илия Христов ...
 

Мениджмънт

09 мар 2009
·
401
·
49
·
11,385
·
325

Въпреки че нито в науката, нито в практиката нищо не възниква на празно място, като безспорен родоначалник на научният мениджмънт (scientific management) и баща на науката за мениджмънта се счита Ф.У.Тейлър (1856 - 1915)...
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Мениджмънт
изпитен тест по Мениджмънт за Ученици от 12 клас
Тестът по мениджмънт за 12 клас, съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
66
1
28.05.2015
Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
22
2
3 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Системен подход в управлението

Материал № 65471, от 16 дек 2007
Свален: 728 пъти
Прегледан: 480 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 9
Брой думи: 1,282
Брой символи: 11,734

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Системен подход в управлението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения